Minőségirányítás

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

01IMS Belső Auditor

A résztvevők értik az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és a BS OHSAS 45001, ISO 19011:2018 szabványok célját, tartalmát. Képesek a vállalatnál sikeres belső minőség-, környezet- és munkabiztonság irányítási rendszer auditokat előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket, elvégezni. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre.

02ISO 13485:2016 szabványértelmezés

Szervezete az orvostechnikai szektor egyik szereplője, és bizonyítania kell a minőségirányítási rendszerük felkészültségét ezen a szakterületen? Termékei körét orvostechnikai eszközökkel is bővítené, és tájékozódni kíván a követelményekről? Munkatársai átfogó felkészültségét szeretné növelni a témában?

Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 13485:2016 szabványismereti tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek hozzásegítik az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos minőségirányítási rendszer kiépítéséhez, gyakorlati alkalmazásához, a követelmények mélyebb megértéséhez és egyes buktatók elkerüléséhez.

03ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök Belső Auditor

Az orvostechnikai szektorban dolgozik, és úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 13485:2016 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

04ISO 19011:2018 szabványismertetés

Ha az ön vállalatának irányítási rendszerei tanúsítottak, legyen szó minőségirányítási (ISO 9001, IATF 16949, ISO/TS 22163, VDA 6.1, stb.), környezetirányítási (ISO 14001), egészségvédelmi és biztonsági irányítási (ISO 45001), információbiztonsági (ISO 27001), vagy energiagazdálkodási (ISO 50001) rendszerről, akkor belső auditokat kell lefolytatniuk. A hatékony és eredményes auditok végrehajtásának előfeltétele, hogy képzett auditorok álljanak rendelkezésre. A képzettség nem csak a vonatkozó rendszerszabvány ismeretére terjed ki, hanem többek között az auditok tervezésének, lebonyolításának után követésének képességére is. Az ISO 19011:2018 szabvány „Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához” képzésünk során megismertetjük Önnel vagy munkatársaival a szabvány követelményeit, nem csak az auditok lebonyolítására vonatkozó, hanem az auditorokkal szemben elvárt képzettségi és egyéb követelményeket is.

Az ismereteket auditálásban jártas trénerek támogatásával szerezhetik meg, gyakorlati példákkal, instrukciókkal megfűszerezve!

05ISO 27001:2013 Szabványértelmezés

Az információs technológia egyre fontosabb szerepet tölt be az üzletmenet folytonosságában. Létfontosságú adatokat őrzünk és létfontosságú adatokkal dolgozunk. Ha ez az adatkincs megsérül vagy illetéktelen kezekbe kerül, nemcsak a vállalkozásunk kerül veszélybe, hanem komoly jogi következményekkel is számolhatunk. Ügyfeleink számára is egyre fontosabb, hogy ne mi legyünk a leggyengébb láncszem, ahonnan az ő szakmai tudásuk kontrollálatlanul kikerülhet egy esetleges incidens miatt, így az ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer bevezetését egyre több vevő is megköveteli.

06ISO 27001:2013 Belső Auditor

Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 27001:2013 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait az információbiztonsági rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

07ISO 45001:2018 Szabványértelmezés

Nem biztos a tudásában vagy csak szeretné ismereteit elmélyíteni és gyakorlati információkat kapni az ISO 45001:2018 szabvány kapcsán?

Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 45001:2018 szabványértelmezés tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szabványi ismeretére!

Az ismereteket auditálásban jártas trénerek támogatásával szerezhetik meg, gyakorlati példákkal, instrukciókkal megfűszerezve!

08ISO 14001:2015 Belső auditor

Azt érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Hogy nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál,

Nem biztos a tudásában, szeretné ismereteit elmélyíteni, gyakorlati információkat kapni, illetve megismerni a kapcsolódási pontokat a leggyakrabban használt többi ISO szabvánnyal?

Akkor jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 45001:2018 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) auditjainak szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit egy olyan eszköz, amely segíti a vezetőket a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

09ISO 9001:2015 Szabványértelmezés

Amennyiben vállalata az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerint tanúsított, és meg szeretné érteni annak követelményeit, ha minőségirányítási rendszerépítéssel és rendszerfejlesztéssel foglalkozik, vagy csak érdeklődik a téma iránt, látogasson el képzésünkre, ahol közérthető módon, gyakorlati tapasztokkal és példákkal kiegészítve szerezheti meg azon tapasztalatokat, kompetenciákat, amelyek a szabvány alkalmazásához szükségesek.

10ISO 9001:2015 belső auditor

Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 9001:2015 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

11ISO/IEC 17025 Szabványértelmezés

A résztvevők megismerik egy az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint működő laboratórium kialakításának feltételeit, dokumentációs és minden egyéb követelményeit, amely az esetleges akkreditációhoz szükséges lehet. Megismerkednek a mérő és kalibráló laboratóriumok auditálásának menetével.

12ISO/IEC 17025- Laboratóriumi Belső Auditor

A résztvevők megismerik egy az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint működő laboratórium kialakításának feltételeit, dokumentációs és minden egyéb követelményeit, amely az esetleges akkreditációhoz szükséges lehet. Megismerkednek a mérő és kalibráló laboratóriumok auditálásának menetével.

13Kepner-Tregoe Probléma-megoldási módszer

A Kepner-Tregoe módszer lényege a probléma alapos feltárása és megértése a megoldásról való döntéshozatal megkezdése előtt. A módszer lépésről lépésre visz végig a problémamegoldás folyamatán, lépésről lépésre végigvezetve az alkalmazót az elemzéshez, illetve a döntéshozatal támogatásához szükséges eszközökön. A kétnapos program során a résztvevők megismerik a Kepner-Tregoe problémamegoldó folyamatot, és az azt támogató technikákat. Az elvek elsajátítását esettanulmányok támogatják, melyeket részben az oktatóval közösen, részben 3-4 fős teamekbe szervezve a résztvevők önállóan oldanak meg.

14Méréstechnika és Mérőeszköz-felügyelő képzés

A termelő vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos méréseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végezzék. Velük szembeni elvárás, hogy ismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket. A tanultakat legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén. Ehhez nyújt támogatást a „Méréstechnika és mérőeszköz-felügyelő” képzésünk, amelyet modulrendszerben kínálunk.

15Minőségellenőr képzés

A képzés gyakorlatorientált ismereteket ad a minőségellenőri tevékenységek szakszerű elvégzéséhez.

17QMA - Minőségirányítási Auditor Tanfolyam

Azon szervezetek, amelyek ISO 9001 szerinti vagy egyéb irányítási szabvány szerinti rendszert működtetnek, rendszeres időközönként szembesülnek a belső-, az ügyfél által végzett, vagy a harmadik feles, ún. tanúsítói auditok lebonyolításának szükségességével. Természetesen lehet kritizálni e felülvizsgálatok időigényességét és sok esetben szakmai korrektségét, azonban amíg egy szervezet nem alkalmaz olyan személyeket, akik megfelelő képzettséggel és természetesen gyakorlattal a fentiekhez mérhető módon képesek auditok megtervezésére, lebonyolítására és utókövetésére, addig nem használja ki a rendszer fáradságos munkával történt kiépítéséből származó előnyöket sem. Célunk a képzéssel olyan nemzetközi, jó gyakorlatokra épülő készség- és képességfejlesztés, aminek eredménye az irányítási rendszerek objektív értékelése és a sikeres működéshez és fejlődéshez elengedhetetlen nyomon követése.

18QMB-TÜV Minőségirányítási vezető

A mai folyamatszabályozási gyakorlatban mutatószámok alkalmazása és folyamatos figyelemmel kísérése mellett a hatékony dokumentumkezelés és a munkatársak bevonása már megkerülhetetlen követelmények. A minőségirányítási rendszer szerencsére elrugaszkodott a régi „papírgyártós” megközelítéstől. A vevői elvárások és a gyorsan változó külső környezet – előírások, jogszabályok, rendeletek stb. – megkövetelik, hogy naprakészen, egyszerűen, a szervezet alsóbb szintjein is egyértelműen meghatározott és teljesíthető követelményeket határozzunk meg. Ennek megvalósításában segíti a folyamatok felelőseit és vezetőit a nemzetközileg elismert minősítést adó képzés, melyet a TÜV Know-How Club TÜV Hessen GmbH magyarországi licencpartnereként kizárólagos joggal szervezünk Magyarországon.

19QMF - Minőségirányítási Szakember Tanfolyam ISO 9001

A tanfolyam a magyarországi minőségkultúra fejlesztését támogatja azzal, hogy közérthető módon, strukturált formában összefoglalja a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos legfontosabb elméleti alapokat, eligazít a kapcsolódó alapszabványok területén, bemutatva azok alkalmazási területét, céljait, felépítését és fontosabb tartalmi elemeit, továbbá bevezeti a résztvevőket a leggyakrabban alkalmazott probléma-megoldási módszerek és minőségtechnikák világába.

20QMF Átvételi vizsga

Lehetőség a QMS-TÜV tanfolyamon való részvételhez, az alapképzés kihagyásával.

21Statisztikai tolerancia számítás

Ha meg szeretné ismertni a gépészeti alkatrészek tűrésezésének jelölésrendszerét, értelmezését, meghatározásuk alapelveit válassza képzésünket. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a tűrésezés komplex rendszerét és hatását a termék életciklusára.

22Tűrésezési alapismeretek

Ha meg szeretné ismertni a gépészeti alkatrészek tűrésezésének alapjait, jelölésrendszerét, értelmezését, válassza képzésünket. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a tűrésezés komplex rendszerét és kapcsolatát a gyártással és az ellenőrzéssel.

23Mérőeszközfelügyelő képzés

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rend-szerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a méréses eljárásokat, rendszereket, módszereket, melyeket legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén, a folyamatok és a minőség mérésére és folyamatos fejlesztésére, javítására.

24Méréstechnika képzés

A termelő vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos méréseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végezzék. Velük szembeni elvárás, hogy ismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket. A tanultakat legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén.

16Statisztikai tolerancia számítás

Ha meg szeretné ismertni a gépészeti alkatrészek tűrésezésének jelölésrendszerét, értelmezését, meghatározásuk alapelveit válassza képzésünket. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a tűrésezés komplex rendszerét és hatását a termék életciklusára.

17Tűrésezési alapismeretek

Ha meg szeretné ismertni a gépészeti alkatrészek tűrésezésének alapjait, jelölésrendszerét, értelmezését, válassza képzésünket. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a tűrésezés komplex rendszerét és kapcsolatát a gyártással és az ellenőrzéssel.

18Mérőeszközfelügyelő képzés

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rend-szerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a méréses eljárásokat, rendszereket, módszereket, melyeket legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén, a folyamatok és a minőség mérésére és folyamatos fejlesztésére, javítására.

19Méréstechnika képzés

A termelő vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos méréseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végezzék. Velük szembeni elvárás, hogy ismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket. A tanultakat legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén.

20MINITAB alap képzés

Elöntik az adatok a Cég minden területéről, de mégsem látja át a folyamatok jellemzőit, trendjeit, összefüggéseit? Az adatokat nem dolgozzák fel grafikusan, nem elemzik számszerűen annak érdekében, hogy meghatározzák a folyamatok képességét, megfelelőségét? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Minitab alaptanfolyamára!

21ISO 45001:2015 Belső auditor

Azt érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Hogy nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál,

Nem biztos a tudásában, szeretné ismereteit elmélyíteni, gyakorlati információkat kapni, illetve megismerni a kapcsolódási pontokat a leggyakrabban használt többi ISO szabvánnyal?

Akkor jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 45001:2018 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) auditjainak szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit egy olyan eszköz, amely segíti a vezetőket a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!