QMF

Minőségirányítási Szakember Tanfolyam ISO 9001
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

QMF - Minőségirányítási Szakember Tanfolyam ISO 9001

A tanfolyam a magyarországi minőségkultúra fejlesztését támogatja azzal, hogy közérthető módon, strukturált formában összefoglalja a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos legfontosabb elméleti alapokat, eligazít a kapcsolódó alapszabványok területén, bemutatva azok alkalmazási területét, céljait, felépítését és fontosabb tartalmi elemeit, továbbá bevezeti a résztvevőket a leggyakrabban alkalmazott probléma-megoldási módszerek és minőségtechnikák világába.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 4 nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 560 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők ismerjék és értsék meg a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos elméleti alapokat és megfontolásokat. Igazodjanak el az ISO 9001-es szabványban, legyen rálátásuk a TQM alapelveire és értsék meg az irányítási rendszerek auditját leíró ISO 19011-es szabvány fontosabb iránymutatásait. Ezen túlmenően ismerjék meg az irányítási rendszerek működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez alkalmazható legismertebb problémamegoldó módszereket és minőségtechnikákat.

Kinek ajánljuk?

Döntéshozók – rendszerszemléletük fejlesztéséhez; minőségirányítási rendszert működtető szervezetek munkatársai – a rendszerfejlesztéséhez való hozzájárulásuk megalapozásához; munkatársak, akik perspektívát látnak a minőségirányítási területen történő tevékenységben – szakmai tudásuk megalapozásához; minőségirányítási rendszert működtető munkatársak – ismeretfrissítés, tudásfejlesztés.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A minőségi és minőségirányítási alapvetések, fogalmak biztos ismerete; az ISO 9001 szabvány céljainak, felépítésének és fontosabb tartalmi elemeinek ismerete; problémamegoldó módszerek és alapvető minőségtechnikák ismerete, bevezetés a 8D problémamegoldás és az FMEA alapjaiba. 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

Szeptember 16-17. (Hétfő – Kedd)
Szeptember 23-24. (Hétfő – Kedd)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Minőség, minőségirányítás 

 • A minőség fogalma, értelmezése
 • A vevő fogalma, a vevői igények szerkezete
 • A minőségirányítás fogalma és alapjai 
 • A minőségirányítás célja 
 • Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer modellje
 • Az ISO 9001 szabvány követelményei

Képzési tematika2. nap

Minőség, minőségirányítás (folytatás)

 • Az ISO 9001 szabvány követelményei (folytatás)

Képzési tematika3. nap

 Minőségirányítási módszerek, technikák 

 • A minőségirányítási rendszer belső auditja, az ISO 19011 szabvány alapjai
 • Problémák jellege, előfordulása, költségei
 • Kockázatelemzés az FMEA módszerrel
 • Problémamegoldás a 8D módszerrel

Képzési tematika4. nap

Minőségirányítási módszerek, technikák (folytatás) 

 • Pareto analízis
 • 7QC minőségtechnikák: Ishikawa, hibagyűjtő lap, folyamatábra, statisztikai módszerek, vizualizációs technikák
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés