Termelékenység-fejlesztés

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

01Értékfolyam-elemzés, Veszteségcsökkentés (VSM)

Fedezze fel a rejtett veszteségeket és a szűk keresztmetszeteket folyamataiban.

A lean bevezetés első lépéseként folyamatainkról részletes, adatokkal és információkkal alátámasztott “térképre” van szükségünk. Amíg nem készítünk értékáram térképet folyamatainkról, ami a „zéro”, kiinduló állapot mutatja, és határozunk meg jövőbeli reális víziót, addig csak a régi folyamatokat konzerváljuk.

Az értékáram-elemzés azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyek során ábrázoljuk a folyamatainkat, távolságukat a tényleges vevői igényektől, majd ez utóbbiaknak és a lean szemléletnek megfelelően tervezzük meg termékeinket, szolgáltatásainkat, működésünket.

Az eszköz több lépcsős alkalmazásával ábrázoljuk a jelenlegi helyzetet, valamint hogyan és milyen lean eszközök szükségesek folyamataink fejlesztéséhez. (KAIZEN, projektmunka)

02ISHIKAWA Hibalemzési és Probléma-megoldási technika

A képzés során a résztvevők megismerkednek az Ishikawa módszerrel és további hibaelemzési és okkeresési technikákkal.

03JIT (Just In Time) és Kanban rendszer

Just-In-Time, gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia, mely a gyár folyamatban lévő készleteinek, és az azzal kapcsolatos költségek jelentős csökkentésével javítja a vállalat beruházási hatékonyságát.

04Kaizen-, 5S-, Vizuális menedzsment-, Szabványosítás

A “KAIZEN- filozófia” kialakításával hatékonyságjavulás érhető el a teljes szervezetben, ezáltal mérhető/demonstrálható megtakarítások keletkeznek. A filozófia alkalmazásával láthatóvá, ezáltal kiküszöbölhetővé válnak a veszteségek és a termelés/szolgáltatás folyamatai a vevői igényekhez igazíthatók.

Az 5S módszer a minőségi, rendezett munkakörnyezet kialakítására és fenntartására törekszik.

05Lean alapképzés

A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A lean eszköztára több megoldást és lehetőséget biztosít azon vállalatok számára, akik elkötelezték magukat a hatékonyság mellett és azok számára is, akik csak most ismerkednek a lean menedzsmentben rejlő lehetőségekkel.

Ki ne tenné ezt? Minden mikró-, kis-, közép-, és nagyvállalat számára fontos, hogy az értékteremtő folyamataik jól működjenek és ne tartalmazzanak pazarlásokat, ezzel felesleges költségeket generálva vállalatuknak. A lean eszköztár alkalmazásával, a folyamatok folyamatos fejlesztésével azonosíthatók és kiküszöbölhetők a veszteségek. A termelés folyamata a vevői igények alapján optimalizálható.

A képzés segít a lean gondolkodásmód megértésében, betekintést nyújt eszközrendszerébe és azok kapcsolódási pontjaiba. A képzés azonnal alkalmazható tudást és gyakorlatot biztosít, mely iparágtól és munkakörtől független.

06Lean az ellátási láncban (Lean SCM)

Tévhit, hogy a lean csak a gyártásban alkalmazható. Ez így nem igaz. A lean minden vállalatnál és minden folyamatra alkalmazható. Nem egyfajta taktika vagy költségcsökkentő program, hanem egy szemléletmód az egész szervezet számára. Ezért elsősorban arra a kérdésre keressük a választ; „Miként alkalmazható a lean az ellátási láncban?” A képzés elsődleges célja a lean és az ellátási lánc menedzsment összekapcsolása. Fő témája a rendszerszemlélet, amely során megismerjük, hogy a „húzó elv és az egydarabos áramlás” alkalmazása miként vezet az ellátási lánc „összköltségének” csökkenéséhez, valamint miként lehet a lean elveket és a veszteségek csökkentését az ellátási lánc funkcióihoz csatolni.

A képzést lean bevezetési projektek gyakorlati példáira, tapasztalataira építettük. A három nap programja az elmélet mellett gyakorlati feladatok megoldásából, szimulációkból, példák elemzéséből, esettanulmányok megismeréséből áll, továbbá lehetőséget nyújt a felmerülő kérdések megbeszélésére, véleménycserére is.

07Lean Management

A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A lean eszköztára több megoldást és lehetőséget biztosít azon vállalatok számára, akik elkötelezték magukat a hatékonyság mellett és azok számára is, akik csak most ismerkednek a lean menedzsmentben rejlő lehetőségekkel.

08LEAN Six-Sigma Yellow Belt

Magasak a minőségveszteség költségek? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Hosszú az átfutási idő? Nem stabilak, nem képesek, nem hatékonyak az előállítási / szolgáltatási folyamatok? Az operatív munkatársakat nem sikerült eredményesen bevonni a problémák, veszteségek, pazarlások észlelésébe, ezek okainak és kiküszöbölési intézkedéseinek meghatározásába? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Lean-Six sigma Yellow Belt tanfolyamára! A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Lean-Six Sigma projektek megvalósításában történő közvetlen vagy közvetett részvételre készíti fel a Résztvevőket.

09LEAN Six-Sigma Orange Belt

Magasak a minőségveszteség költségek? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Hosszú az átfutási idő? Nem stabilak, nem képesek, nem hatékonyak az előállítási / szolgáltatási folyamatok? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Lean-Six sigma Orange Belt tanfolyamára! A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Lean-Six Sigma projektek megvalósításában történő közvetlen vagy közvetett részvételre készíti fel a Résztvevőket.

10Logisztikai és raktározási folyamatok alapozó tréning

A logisztika az utóbbi időben az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág. Megfelelő logisztikai tudással rendelkező szakemberből hiány van a vállalatuknál? Pályát szeretne módosítani a logisztika irányába? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait, a TEQUA International Kft. Logisztika és raktározási rendszerek tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a vállalati logisztikai folyamatok hatékony kezelésére. A résztvevők számára a logisztikai főbb területeinek, és raktározási folyamatainak alapszintű logisztikai ismeretek bemutatása.

11MINITAB alap képzés

Elöntik az adatok a Cég minden területéről, de mégsem látja át a folyamatok jellemzőit, trendjeit, összefüggéseit? Az adatokat nem dolgozzák fel grafikusan, nem elemzik számszerűen annak érdekében, hogy meghatározzák a folyamatok képességét, megfelelőségét? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Minitab alaptanfolyamára!

A tanfolyam a MINITAB szoftver segítségével felkészít a méréses és minősítéses adatok grafikus megjelenítésére, alapvető statisztikai adatfeldolgozására, elemzésére és a kapott eredmények értelmezésére. A statisztikai adatfeldolgozás jól hasznosítható a vizsgált folyamatok belső törvényszerűségeinek feltárására, a folyamatok optimalizálására, a problémák megoldására.

12Minőség módszertan és kapcsolódó technikák

A minőségszemlélet és a minőségfejlesztési módszerek megismertetése a résztvevőkkel. A ‘0 hiba’ koncepció megvalósításához szükséges vezetői támogatottság és részvétel kialakítása. A vezetők minőségfejlesztési tevékenységének erősítése saját munkakörnyezetben megoldott minőségfejlesztési projekten keresztül.

13MMOG / LE – Az ellátási lánc irányítási folyamatai

A logisztikai folyamatok hatékony működéséhez a vezetőknek illetve a managementnek tudnia kell, hogy a beszállítói láncban mely folyamatok működnek jól és hol van szükség beavatkozásra.

Az MMOG/LE szabványa hozzájárul az olyan logisztikai hatékonysági mutatók bevezetéséhez és nyomon követéséhez, amelyek tükrözik a vállalat logisztikai stratégiáját és jövőképét.

14Műszakvezető képzés

A vállalatok számára elengedhetetlen, hogy a termelés folyamatos és magas színvonalú biztosítására kinevezett vezetők ne csak szakmailag legyenek magasan képzettek, hanem legyenek birtokában a folyamatok kialakításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez szükségesek ismereteknek, valamint rendelkezzenek az úgynevezett nem szakmai kompetenciákkal is, amellyel biztosítható, hogy a folyamatokban tevékenykedő munkatársak irányítása problémamentesen történjen.

15OEE tanfolyam

A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A lean eszköztára több megoldást és lehetőséget biztosít azon vállalatok számára, akik elkötelezték magukat a hatékonyság mellett és azok számára is, akik csak most ismerkednek a lean menedzsmentben rejlő lehetőségekkel.

16Six Sigma Yellow Belt

Magasak a minőségveszteség költségei? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? A gyártósori dolgozókat nem sikerült eredményesen bevonni a problémák okainak és kiküszöbölési intézkedéseinek meghatározásába? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Six sigma Yellow Belt tanfolyamára!

A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Six Sigma projektek megvalósításában történő közvetlen vagy közvetett részvételre készíti fel a Résztvevőket.

17Six Sigma Green Belt

Magasak a minőségveszteség költségei? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Nem eredményes a folyamatos fejlesztés folyamata? Úgy érzi, hogy rengeteg a gondja, és semmire sincs ideje? Elmondhatja, hogy soha még ennyien nem dolgoztak ily állhatatosan, hogy alig jussanak valamire? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Six sigma Green Belt tanfolyamára!

A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Six Sigma projektek megvalósításában történő részvételre készít fel.

18Six Sigma Black Belt

A Sigma Black Belt-tel rendelkező szakemberek értik és át tudják adni mások számára a Six Sigma filozófiáját és alapelveit, beleértve a támogató rendszereket és eszközöket. Ezen szakembereknek csapatot kell vezetniük, meg kell érteniük a csapat dinamikáját, és hozzá kell rendelniük a csapattagok szerepét és felelősségét.

A fekete övesek összefüggéseiben értik a definíció, mérés, elemzés, fejlesztés és szabályozás (DMAIC) modell minden aspektusát, a Six Sigma alapelveivel összhangban. Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a Lean vállalati koncepciókról, képesek azonosítani a nem hozzáadott értéket képviselő elemeket és tevékenységeket, és képesek speciális eszközöket használni.

19Teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) rendszere és Gyors Átállás (SMED)

A berendezések általános hatékonyságának (OEE) növelése és a tőkebefektetések értékének maximalizálása.

A TPM (Total Productive Maintenance) alapjai a Toyota termelési rendszerének részeként alakult ki az 1960-as években. Alkalmazása az autóiparban ma már alapkövetelménynek számít, de elterjedése a legtöbb termelő iparágban – pl. élelmiszeripar, elektronika, papír- és nyomdaipar stb. – megfigyelhető.

Ha a gép folyamatos működési ideje nem belátható vagy a folyamatképesség nem fenntartható, az a készletek felhalmozásához vezet. A TPM egyrészt „elhasználódás elleni védelmet”, másrészt „karbantartási igény csökkenést” eredményez – javítási állásidő helyett. A TPM egy proaktív szemlélet. Mottója: a „nulla hiba, nulla munkabaleset, és nulla veszteség”.

Átállási idő csökkentése és hatékony szerszámcsere a szériák maximalizálása helyett. A “hasznos” termelési időt ne a termékváltások számának csökkentésével és a vevőkiszolgálás rugalmasságának elvesztésével javítsuk.

20Vezetői kompetenciafejlesztés

A hazai vállalatvezetők számára általában nem állnak rendelkezésre olyan művezetői, műszakvezetői feladatokra megfelelő szakemberek, akik szervezett formában megismerkedhettek a munkahelyi vezetés alapvető követelményeivel. A szakmunkásképzés rendszerében a vezetői ismeretek oktatása értékelhető szinten nem szerepel. A vezetési ismereteket a szerencsésebbek megérzésük, vagy munkahelyi – rutinos kollégáiktól ellesett – jó tapasztalatuk útján gyűjtögetik.

Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, probléma megoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.

20Minőségmenedzsment

A csoport-, team vagy műszakvezetők helyzete nem egyszerű feladat. Összekötni a vezetői szintet a dolgozókkal, igényeket egyeztetni, információkat kommunikálni, eredményeket produkálni, projekteket vezetni, problémákat megoldani a saját szavahihetőség, szakmai megbecsülés és becsület megőrzése mellett nem könnyű feladat. Egyszerre kell ismerniük a vezetési, kommunikációs és konfliktuskezelési módszereket, jártasnak lenni a lean kihívásainak, működésének titkaiban.

Lépést kell tartani a modern elvárásokkal is: a lean rendszer nevében átállási folyamatokat rövidíteni/egyszerűsíteni, karbantartási folyamatokat menedzselni, termelési átfutási időket csökkenteni, vagy éppen fejlesztési projektekben részt venni ma már a legtöbb cégnél nem lehetőség, hanem konkrét elvárás.