Soft Skills

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

01Konfliktuskezelés képzés

A kurzus célja, hogy segítsen a résztvevőknek különbséget tenni a probléma és a konfliktus között, az adott jelenséghez a megfelelő megoldási módot választani (a problémát megoldjuk, a konfliktust kezeljük) és a tréningen megtanult, megélt viselkedésformákat a mindennapi helyzetekben alkalmazni.

02Konfliktus- és stresszkezelés tréning

A kurzus célja a résztvevők egyéni és szervezeti konfliktus- és stressz-kezelési kompetenciájának fejlesztése, az ezekhez a kompetenciákhoz szükséges elméleti és önismereti alapok, alternatív módszerek és beállítódások megismertetése, továbbá a résztvevők által választható megközelítések tudatosítása és gyakorlása konkrét feladatokon keresztül.

03Moderációtechnika

A kurzus alapján a résztvevők képesek legyenek felismerni, hogy milyen helyzetekben van szükség moderációra és moderátorra. Képesek lesznek egy meetinget moderálni/facilitálni, ismerve annak elemeit.

A kurzus során a moderátori szerepet gyakorlatban kipróbálják, és visszajelzést kapjanak a saját stílusukra, továbbá meetingek szervezési és vezetési készségeinek fejlesztése történik.

04Motiváció és delegáció

A résztvevők a képzés során megtanulják a munkatársak érettségének megfelelő vezetési stílus kiválasztását, a munkák képességek szerinti elosztását, egyértelmű és motiváló delegálási technikákat, a teljesítmény értékelését és visszajelzések adását, illetve a mentoring, coaching alapelemeit alkalmazva munkatársaik fejlesztése.

05Prezentációtechnika

Manapság egyre gyakoribb igény a megfelelő prezentáció. A képzési program célja az, hogy szakmailag tökéletesen felkészült, a szuggesztív előadásmód és a cég imidzsét erősítő, hatékony prezentációk tartásában nyújtson támogatást a munkatársaknak. Bemutatjuk azt is, hogyan lehet nem csak tipikus több tíz- több száz fős hallgatóság előtt prezentációt tartani, hanem hogyan lehet akár 2-4 fős ügyfélkör előtt hatásos és hatékony bemutatókat tartani.

06Személyes hatékonyságnövelés és kooperáció

A személyes hatékonyság kritikus minden cég számára, ahol munkatársak dolgoznak. A képzés célja belső megújulást nyújtani egy csapat számára, az egységes lendület visszaállítása, versenyszellem újra felébresztése. A teljesítménykényszer negatív hatásainak a csökkentése, megismerni és kipróbálni a hosszú távú terhelhetőség megőrzésének eszközeit a csapat számára, a külső és belső elvárások összehangolása, képesség az egyéni és csapat célokat összhangba hozni.

07Tárgyalástechnika tréning

Nem érzi magát komfortosnak tárgyalási szituációkban vagy gyakran érzi úgy, hogy nem tudja az érdekeit érvényesíteni a tárgyalás során, esetleg nem tudja a partner kifogásait kezelni?

Vannak olyan partnerei, akikkel nem tud szót érteni és szeretné, ha a tárgyalásai eredményesebbek és hatékonyabbak legyenek? Látogasson el képzésünkre, várjuk szeretettel!

08Változásmenedzsment képzés

Semmi sem biztos, csak a változás. A képzés során azoknak a legfontosabb ismereteknek az elsajátítása és az alkalmazásukhoz szükséges készségek fejlesztése, amelyek elősegítik a szükséges és indokolt változtatások időben történő felismerését, a változtatási projektek előkészítését, a változtatási folyamat megtervezését, elfogadtatását és megvalósítását, a megvalósítás során jelentkező csapdahelyzetek elkerülését, az abban résztvevők ösztönzését, a változtatással járó konfliktusok kezelését, a változtatással kapcsolatos pozitív beállítódások és az elért eredmények megszilárdítását.

09Vezetői kommunikáció képzés

Ez a tréning elsősorban a vezetői (manager és leader) feladatok, felelősségek és kompetenciák tudatosítását segíti. Alapvető ismereteket és eszközöket nyújt a munkatársak vezetéséhez, fejlesztéséhez, valamint visszajelzést biztosít a személyes vezetői készségekről, erősségekről és fejlesztendő területekről.

10Időgazdálkodás képzés

Ha szeretné az időgazdálkodási potenciáljait felismerni, az ún. időrablóit azonosítani és kezelni, szeretné értekezleteit eredményesebben szervezni, hatékonyabban delegálni, akkor jöjjön el tanfolyamunkra!

11Alapfogások a vezetésben

A későbbiekben önállóan is tovább fejleszthető vezetői alapismeretek, alapkészségek feltárása, azonosítása.

12Asszertív kommunikáció

Az asszertív kommunikációs tanfolyam célja, hogy a kommunikációs viselkedésformákat megismertessük hallgatóinkkal, mellyel képesek lesznek a kommunikációjukat a kívánt hatás eléréséhez tudatosan alakítani.