Vezetői kommunikáció

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Vezetői kommunikáció képzés

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 13 nap  (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: Egyéni ajánlat alapján.

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

 • Ez a tréning elsősorban a vezetői (manager és leader) feladatok, felelősségek és kompetenciák tudatosítását segíti.
 • Alapvető ismereteket és eszközöket nyújt a munkatársak vezetéséhez, fejlesztéséhez.
 • Valamint visszajelzést biztosít a személyes vezetői készségekről, erősségekről és fejlesztendő területekről.

Kinek ajánljuk?

Alkalmazott módszerek

 • interaktív témafeldolgozás
 • szituációs- és szerepgyakorlatok
 • együttműködést gátló tényezők feltárása, elemzése
 • esetfeldolgozások, prezentációk
 • egyéni és csoportos akciótervek készítése

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Tapasztalati alapok

 • Munkánk a szimbólumok nyelvén – közös alapok megteremtése a tréning elején.
 • Interaktív beszélgetés: kultúránk, munkánk, légkör, feladatok, érzéseink.
 • Munkánk szépségei kontra nehéz helyzetek.
 • Teljesítmény-kultúra hatása, következményei.
 • Döntésekkel járó felelősség – és az ebből fakadó nehéz helyzetek.

Vezetői szerepben –

 • miben más egy vezető, mint egy átlagos munkatárs
 • mit vár el tőlünk, vezetőktől a cég
 • mi az, amire nekünk, vezetőknek szükségünk van
 • hogyan látjuk a vezetői csapatot és saját helyünket ebben a csapatban
 • Énállapot-profil: eddigi munkahelyi kommunikációs mintánk meghatározása és értékelése.

Képzési tematika2. nap

A vezető

A vezetői személyiség

 • A vezetői személyiség erőforrásai és autonómiája
 • Önirányítás, autoritás és felelősségvállalás
 • Belső értékek, hozzáállás
 • Vezetői önismeret és szervezeti követelmények
 • Vezetői viselkedésjegyek és hatásuk a munkatársakra
 • Az ideális vezető – képességek, viselkedés, értékrend, beállítottság
 • Az ideális vezetés alapelvei
 • Az ideális vezető feladatai
 • A probléma- és a megoldás-orientált vezetés különbségei

Vezetési stílusok és attitűd

 • A munkatársak támogatása és a bizalom megteremtése
 • A munkatársak motiválása és a szervezeti identitás erősítése
 • A közös tanulás előfeltételei
 • A csapatfejlődés fázisai és az ehhez rendelt vezetői stratégiák
 • A csapatteljesítmény fokozatai
 • Csoportos döntéshozatali technikák és probléma-megoldási módszerek
 • A munkatársak érettsége és az ehhez illő vezetési stílus közötti kölcsönhatás (Blanchard-féle „Szituatív Vezetési Stílus Modell”)

A vezetői szerep sajátosságai – megváltozott határok, nagyobb felelősség, új kommunikáció

 • Vezetői olló
 • Vezetővé válás folyamata
 • Vezetői feladatok és azok súlyozása

Képzési tematika3. nap

A vezető eszköztára –

 • Vezetői kommunikáció és annak nehézségei
 • A vezetői időgazdálkodás alapjai (célhierarchiák kezelése, maximalizmus kezelése, önirányítottság, döntések és azok utánkövetése, rövid- és hosszú távú feladatok tervezése, priorizálás)

A vezetői kommunikáció alapjai

 • Határtartás, „nem”-ek kezelése
 • A vezetői visszajelzés, mint a célelérés hatékony eszköze
 • Visszajelzés technikája
 • Az asszertív vezetői kommunikáció elemei

Vezetői kommunikációs technikák gyakorlása

A vezető csapata

 • A csapat fejlődési stádiumai
 • Csoport és csapat különbségei
 • Vezető feladatai a csapat egyes fejlődési szakaszaiban
 • Vezetési stílusok (autoriter, demokratikus, laissez-faire)
 • Szituatív vezetési stílusok
 • Változások kezelése a csapatban
 • Ellenállások kezelése a csapatban
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés