Személyes hatékonyságnövelés és kooperáció

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Személyes hatékonyságnövelés és kooperáció

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 13 nap  (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

Felkészülés: program előkészítése során határozzuk meg

A képzés díja: Egyéni ajánlat alapján.

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

 • Belső megújulás egy csapat számára. Egységes lendület visszaállítása, versenyszellem újra felébresztése.
 • Teljesítménykényszer negatív hatásainak a csökkentése.
 • Megismerni és kipróbálni a hosszú távú terhelhetőség megőrzésének eszközeit a csapat számára.
 • Külső és belső elvárások összehangolása, képesség az egyéni és csapat célokat összhangba hozni.

Kinek ajánljuk?

Alkalmazott módszerek

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Bevezetés, keretek, koncepció

 • Tréneri megnyitó, célok, együttműködési keretek, program menete.
 • Bemutatkozás (pl. mindenki hoz magával a tréningre egy tárgyat, ami megmutat valami személyeset róla a többieknek).
 • „Játék a számokkal” – a hétköznapi munkát demonstráló élvezetes játék, ami megmutatja, hogy mi határozza meg hosszú távú motivációnkat és teljesítményünket.

Cégünk, mint a hatékonyság és kooperáció helye

 • Munkánk a szimbólumok nyelvén – közös alapok megteremtése az együttgondolkodáshoz.
 • Interaktív beszélgetés: kultúránk, munkánk, légkör, feladatok, érzéseink.
 • Munkánk szépségei kontra nehéz helyzetek – munkahelyi stresszünk forrásai, és ami ellensúlyozza.
 • Teljesítmény-kultúra hatása, következményei. Nehéz helyzeteink.
 • Kialakult „rutin” – azaz ahogy eddig a nehéz helyzetekkel megküzdöttünk.

Képzési tematika2. nap

A hatékonyság alapja: az érzelmi energia és motiváció

 • Dobos élményprogram (opcionális, a feszültség csökkentésének és az energetizálásnak hatékony eszköze). A csapat tagjai ritmushangszereket választanak maguknak. Ezekkel azután egy képzett dobtanár (előadóművész) vezetésével megismerik egymást és elkezdenek egymásra hangolódva együtt zenélni. A Tequa trénere mintegy tolmácsként a résztvevőkkel együtt – speciális interaktív módszertannal – átfordítja a közös zenélés élményeit a hétköznapok valóságára. Az együttzenélés katartikus élményt nyújt, és segít a résztvevőket teljesen egymásra hangolódni, kapcsolatot teremteni és élménnyel feltöltődni.
 • „Együtt nyerni” c. feladat – egymásra hatás megélése, hétköznapi döntések következményeinek tudatosítása.

Személyes hatékonyság

 • Céljaink (rövid, közép és hosszú távon). Céljaink hierarchiája.
 • Az energiaszint: egyéni tempó, motiváció, napi energiaingadozás, terhelhetőség, kitartás, hatékonysági görbe.
 • A monotonitás kialakulása és ellenszerei.
 • A munka és magánélet egyensúlya – megjelenítés a pszichodráma eszközeivel.
 • Céljaink kommunikációja
 • A határok tartása, az önmenedzsment alapjai

Képzési tematika3. nap

Együttműködés csapatban

 • Egyén és csoport – különbségek tudatosítása
 • Munkatársi csoport vagy munkatársi csapat – különbségek tudatosítása.
 • A csapat fejlődési fázisai. Hol tart a mi csapatunk?
 • Jelenlegi helyzet mögött álló okok feltérképezése – a fejlődés iránya és mozgatórugói – min akarunk változtatni, és mit tudunk így is elfogadni – komplex problémafeltáró módszertan alkalmazásával (ha nyílttá tesszük az amúgy is nyilvánvalót, az a bevonódás irányába hat, és a változás felé mozdít).
 • A fentiek alapján akciók meghatározása, felelősök kijelölése.
 • Következtetések levonása, konkrét, akut helyzetekre megoldások (a Tequa trénerei az adott helyzethez leginkább illő módszertani eszközt alkalmazzák a megoldásban – pl. NLP, pszichodráma, érzés-igény elemzés, stb.).
 • Értékeink, mint belső mozgatórugók – mese az „ügynökről”.
 • „Aranyszabályok” – csapaton belüli közösen elfogadott szabályok megalkotása.
 • Személyes és csoportos visszajelzések, jókívánságok.

Lezárás

 • „Levél magamnak” – a résztvevők meghatározott szempontok szerint saját maguknak írnak levelet, amelyet a program után kb. 1 hónappal postára adunk. Kiváló alkalom a kitűzött célokkal való szembesülésre.
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés