Konfliktus és stresszkezelés

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Konfliktus és stresszkezelés képzés

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap

Maximális csoportlétszám: 412 fő

A képzés díja: Egyéni ajánlat alapján.

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

 • A résztvevők egyéni és szervezeti konfliktus- és stressz-kezelési kompetenciájának fejlesztése
 • Az ezekhez a kompetenciákhoz szükséges elméleti és önismereti alapok, alternatív módszerek és beállítódások megismertetése
 • A résztvevők által választható megközelítések tudatosítása és gyakorlása konkrét feladatokon keresztül

Kinek ajánljuk?

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • képessé válnak arra, hogy reálisan értékeljék a saját helyzetükkel, feladataikkal összefüggésben keletkező konfliktusokat és azonosítsák a környezetükben aktuális stressz-tényezőket,
 • tudatosítják, hogy – egyéb aktorok mellett – mekkora és milyen szerepet játszanak a létező feszültségek keletkezésében, illetve csökkentésében,
 • s e jelenségek átlátásával, reálisabb megközelítésével képessé válnak arra, hogy olyan alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek elősegítik e feszültségek jó irányba terelését, illetve az azok által okozott káros hatások csökkentését mind a saját, mind a hatáskörükben dolgozók teljesítményének javítása és a jobb munkahelyi légkör kialakítása érdekében.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

A konfliktusmenedzsment alapjai

 • Konfliktusok típusai, forrásai
 • Konfliktusok a szervezetben
 • A csoportok közötti feszültségek csökkentése
  • érdekegyeztetéssel
  • közös problémamegoldással
  • értékcélokban való megegyezéssel (MBO)
  • szervezetfejlesztéssel
 • Konfliktusok a csoporton belül
 • A személyes konfliktuskezelési beállítódások felmérése
 • Konfliktuskezelési technikák (Thomas-Killmann modell)
 • Dilemmák, játszmák, paradoxonok
 • Szerepkonfliktusok és a stressz

Képzési tematika2. nap

A stressz-menedzsment alapjai

 • A stressz okai, típusai
 • Stressz és teljesítmény – vezetői feladatok
 • kihívások, határidők
 • érzelmi készültség serkentése
 • túlvállalások felismerése
 • kiégés megelőzése
 • Stressz és teljesítmény – egyéni feladatok
 • Én-harmónia: a munkahelyi és a magánélet összhangja
 • Személyiségtípusok – A, B, C
 • A fizikai és a mentális állóképesség fejlesztése
 • Relaxációs lehetőségek, technikák
 • A feszültségoldás spirituális eszközei
 • Egyéni és csoportos feszültségcsökkentő, teljesítménynövelő stratégiák kialakítása, megbeszélése
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés