Prezentációtechnika

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Prezentációtechnika

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: Egyéni ajánlat alapján.

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

 • A képzési program célja az, hogy olyan szakmailag tökéletesen felkészült, a szuggesztív előadásmód és a cég imidzsét erősítő, hatékony prezentációk tartásában nyújtson támogatást a munkatársaknak, akik ez által:
  • rugalmasan reagálnak a napi kihívásokra,
  • prezentációik során meggyőző képességük erősítésével növelik személyes hatékonyságukat,
  • nyilvános szerepléseik alkalmával magas színvonalon, egységesen képviselik a társaság arculatát és érdekeit,
  • szem előtt tartják a profizmust,
  • felkészültségük kapcsán helyzetfüggő prezentációs technikák alkalmazásával elsősorban a minőségi kommunikáció iránt kötelezik el magukat.

Bemutatjuk azt is, hogyan lehet nem csak tipikus több tíz- több száz fős hallgatóság előtt prezentációt tartani, hanem hogyan lehet akár 2-4 fős ügyfélkör előtt hatásos és hatékony bemutatókat tartani.

Kinek ajánljuk?

Képzés során megszerezhető kompetenciák

A munkatársakat a program az alábbi területeken támogatja:

 • prezentációk felépítése és típusai,
 • célorientált és helyzetfüggő előadásmód,
 • önbizalom növelése,
 • határozott fellépés, pozitív első benyomás,
 • „jégtörő”, feszültségoldó technikák,
 • hallgatóság bevonása, motiválása,
 • kérdés és kifogáskezelés.
 • hallgatóság figyelmének megragadása és fenntartása,
 • „memo” technika,
 • audio-vizuális segédeszközök és használatuk,
 • bánásmód „nehéz” emberekkel,
 • helyzetfüggő és hatékony kommunikáció,
 • nonverbális készségek használata a meggyőzésben,

amelynek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy:

a megismert technikák napi gyakorlatban való alkalmazásával, hatékonyabb előadásmóddal eredményesebben használják ki a saját képességeiket, a modern technika adta lehetőségeket ötleteik, a szervezeti célok, a termékek „üzeneteinek” és önmaguk sikeres „eladása” érdekében.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Feladatok egy prezentáció előtt

Felkészülés prezentációra

 • A prezentációk típusai
 • A prezentációk, előadások felépítése (nyitás, zárás, és ami közte van).
 • Előadások összegyúrása (jegyzetelési, vázlatkészítési technikák).
 • Papír nélküli előadásmód, „memo” technika (Mind mapping).
 • Teremmel, helyszínnel kapcsolatos kritériumok és feladatok.
 • Öltözet megválasztása.

Képzési tematika2-3. nap

Feladatok prezentáció közben

Előadói technikák

 • Lámpaláz leküzdése.
 • Ráhangolódás az előadásra.
 • Hatásos első benyomás elérése.
 • Figyelem felkeltése és folyamatos fenntartása (csoportos technikák, játékok).
 • Ice breaker – „jégtörő” technikák (megfelelő tanulási légkör kialakítása).
 • Bánásmód „nehéz” emberekkel.
 • Kérdés, kifogás és konfliktuskezelés és elkerülés.
 • Írásos anyagok és kezelése.
 • Szemléltető eszközök és használatuk.
 • Későn jövők kezelése.
 • Hallgatóság motiválásának, aktívvá tételének módszerei.

Verbális készségek

 • Beszéd és érveléstechnika.
 • Felolvasás a csoport előtt.
 • Dramaturgiai hatások az előadásban.
 • Szónoki elakadás veszély.
 • Hangképzés és légzéstechnika.

Nonverbális készségek

 • Pozitív első benyomást elérő kezdőpozíció.
 • Helyes szemkontaktus kis és nagy csoport esetén.
 • Gesztusok, mimika, testtartás.
 • Testbeszéd – résztvevők nonverbális jelzéseinek figyelése.
 • Hangképzés és testtartás
 • A helyes légzés

Kommunikáció résztvevőkkel

 • Milyen az én természetes viselkedésmódom, és hogyan lát engem a külvilág?
 • Hogyan tudom mások személyiségét felismerni?
 • Milyen jelzésekből tudom megállapítani a csoportnak leginkább megfelelő előadói stílust?
 • Helyzet -és csoportfüggő előadásmód.
 • Hogyan tudok viszonylag gyorsan azonos hullámhosszra kerülni a hallgatósággal?

Audio-vizuális eszközök és használatuk (opcionális)

 • Technikai alapeszközök alkalmazási lehetőségei, szabályai és korlátai
 • (projektor, flipchart, TV, videó,)
 • Számítógéppel támogatott prezentációk sajátosságai és eszközei
 • (interaktív lézerpálca, videó kivetítő, szoftverek, Power Point stb.)
 • Egyéb fejlesztések, technikák.
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés