Konfliktuskezelés

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Konfliktuskezelés képzés

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1-3 nap

Maximális csoportlétszám: 412 fő

Felkészülés: A program előkészítése során határozzuk meg

A képzés díja: Egyéni ajánlat alapján.

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

 • Tudjunk különbséget tenni a probléma és a konfliktus között
 • Az adott jelenséghez a megfelelő megoldási módot tudjuk választani – a problémát megoldjuk, a konfliktust kezeljük.
 • A tréningen megtanult, megélt viselkedésformákat a mindennapi helyzetekben alkalmazni tudják a résztvevők.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A konfliktuskezelésen belül az embereket megtanítjuk, hogyan lehet a rejtett, felderítetlen feszültségeket nyílttá tenni és ehhez jól alkalmazható kezelésmódokat adunk, melyekkel a résztvevők sikeresen tudnak túljutni külső és belső konfliktusaikon.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Kommunikációs alapok elmélyítése

 1. Az érzelmi és a racionális kommunikációs üzenet biztonságos szétválasztása
 2. Szándékolt és nem szándékolt üzenetküldés tudatos kontrollja

Kifogások kezelésének és az érvelésnek a kommunikációs csapdái

 1. a. Érzelmi aspektus: a kifogásokat kísérő érzelmi állapot kezelése
  • További tárgyalásra alkalmas, megnyugtató légkör helyreállítása
  • A partner érzelmi állapotának megértése, és ennek kifejezése
  • Kibújni a válaszadási kötelezettség alól
  • Kérdésre visszakérdezés, ignorálni a kérdést
  • Saját önbizalom és önérték megőrzése
 1. b. Racionális aspektus: kifogások tartalmi megválaszolása
  • A probléma pontosítása
  • Megoldási javaslat, alternatívák, kompromisszum felkínálása
  • Új szempontok megvilágítása

Meghatározások

 1. A problémák és konfliktusok különbségei.
 2. Mi okozza a konfliktusokat? (félreértés, hatalomhoz való viszony, kommunikációs szintek elcsúszása, stb.)
 3. A konfliktusok elemei (emberek, autoritás, idő, kommunikáció csatornái, érzelmi és racionális szint, stb.)
 4. Konfliktusok típusai
 1. Személyek közötti
 2. Személyen belüli
 3. Szervezeti és csoport

Képzési tematika2-3. nap

Folyamat

 1. Nehéz emberek, helyzetek és kezelésük – konfliktuskezelési stratégiák
 2. A Konfliktus-megoldási folyamat
 3. Kommunikációs technikák (határok tartása, aktív figyelem, én-üzenet, agresszió kezelése, stb.)
 4. Ellenállások kezelése 5 egyszerű lépésben. (tréneri szimuláció, majd közös gyakorlás)
 5. A vezető feladatai a konfliktuskezelésben
 6. Saját kommunikációs stílus és hatékonyság megélése.
 7. Következtetések levonása, konkrét helyzetekre megoldások (a Tequa trénerei az adott helyzethez leginkább illő módszertani eszközt alkalmazzák a megoldásban – pl. NLP, pszichodráma, érzés-igény elemzés, stb.).

Gyakorlatba építés

 1. Szimulált helyzetek, gyakorlás „mélyvíz” technikával.
 2. Csoportos és tréneri visszajelzések.
 3. Saját kommunikációs stílus és hatékonyság megélése.

Lezárás

 1. Személyre szabott akciós tervek készítése.
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés