Méréstechnika
Mérőeszköz-felügyelő

képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Méréstechnika és Mérőeszköz-felügyelő képzés

A termelő vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a termékkel és folyamatokkal kapcsolatos méréseket, valamint az azokkal összefüggő tevékenységeket megfelelő képzettségű munkatársak végezzék. Velük szembeni elvárás, hogy ismerjék a metrológiai, és a minőségirányítási rendszerben alkalmazható méréses vizsgálatok alapjait, eszközeit, a mérési eljárásokat, rendszereket, módszereket. A tanultakat legyenek képesek alkalmazni, mind a gyártás/szolgáltatás, mind a minőségügyi vizsgálatok terén. Ehhez nyújt támogatást a „Méréstechnika és mérőeszköz-felügyelő” képzésünk, amelyet modulrendszerben kínálunk. Jelentkezzen még ma!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 330 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék a mérőeszközökkel és kalibrálással kapcsolatos fogalmakat és képesek legyenek a gyakorlatban a kalibrálási eljárások kiválasztására, kidolgozására és elvégzésére. A jegyzőkönyvek alapján képesek legyenek dönteni a mérőeszköz megfelelőségéről, a „Döntési szabály” figyelembevételével. A résztvevők ismerjék meg a vonatkozó előírásokat, azok különbségeit (kalibrálás, hitelesítés). A résztvevők áttekintést kapnak a mérőeszközök beszerzésén, nyilvántartásán, kalibrálásán át a teljes mérőeszköz felügyeletről.

A tanfolyamot elvégzett résztvevő alkalmas / megfelelő képzettségű a működtetett (ISO 9001, IATF 16949, ISO 17025) minőségirányítási rendszerben az ellenőrző, vizsgáló- és mérőeszközök nyilvántartására, kalibrálására és a rendelkezésére álló információk alapján a megfelelőség eldöntésére.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban a vállalatnál mérőeszközök felügyeletével és mérésekkel foglalkozó kollégáknak ajánljuk tanfolyamot, de mellettük azoknak, akik a minőségért bármely szinten is felelnek. Minőségirányítási vezetőknek, minőségirányítási munkatársaknak, belső auditoroknak, minőségellenőröknek, méréstechnikusoknak,

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Metrológiai alapokfogalmak megismerése (VIM, ISO 9000)
 • Metrológiai alapok megismerése (Mérési hiba, befolyásoló tényezők stb.)
 • A mérési rendszerek alapvető statisztikai elemzései (mérési bizonytalanság)
 • Mérőeszközök megfelelőségének elbírálása (Döntési szabály)

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű mérőeszköz ismeret

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

Április 2-4. (Kedd – Szerda, Csütörtök)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • A mérés, mérőeszközök szerepe a minőségellenőrzésben is a minőségirányítási rendszerben.
 • Metrológiai alapfogalmak megismerése az ISO 9000 és a VIM szerint
 • Mérőeszköz, mérőrendszer
 • Mérési hiba, rendszeres hiba
 • Mérések végzése, gyakorlati számítások
 • Kalibrálás, hitelesítés
 • Kalibrálási időköz meghatározása
 • Etalonok szerepe a méréseknél
 • Külső és belső kalibrálások
 • Hitelesítés, kinek és mikor szükséges, hitelesítés köteles eszközök.
 • Akkreditálás, tanúsítás

Képzési tematika2. nap

 • A mérőeszközök, mérőrendszerek statisztikai jellemzői.
 • Mérési bizonytalanság meghatározása
 • Mérési bizonytalanság számítás mérőeszközre
 • Mérési bizonytalanság számítása mérőrendszerre
 • Mérési bizonytalanság meghatározása kalibráláskor (kötelező belső kalibrálásnál is)
 • A mérési, kalibrálási bizonytalanság figyelembevétele
 • Mérési bizonytalanság értelmezése
 • Döntési szabály alkalmazása
 • Kalibrálási jegyzőkönyvek vizsgálata, minősítésük.
 • Döntési szabály meghatározása
 • Követelmények a mérőeszközökkel kapcsolatban az ISO 9001 és az autóipari előírások szerint.

Képzési tematika3. nap

 • A mérőeszközökre vonatkozó követelmények a szabványok szerint
 • ISO 9001:2015 követelmények
 • IATF 16949: 2016 követelmények
 • Belső és külső laboratóriumi követelmények
 • MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 követelmények
 • Mérőeszközök azonosítása
 • Mérőeszközök nyomonkövetése
 • Mérőeszközök karbantartása
 • Mérőeszközök tárolása
 • Mérőeszközök visszavezethetősége, kalibrálása
 • Belső és külső kalibrálás feltételei, követelmények
 • Külső laboratóriumok kiválasztása
 • Kalibrálási eljárás kidolgozása
 • Kalibrálás minősítése a bizonytalanság figyelembevételével
 • A mérőeszközök ellenőrzési, felügyeleti módszerei az eredmények megbízhatóságához
 • Torzítás vizsgálat
 • Mérőeszköz képesség számítás
 • Kalibrálási terv készítése, módosítása
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés