ISO 13485:2016

Orvostechnikai eszközök Belső Auditor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök Belső Auditor

Az orvostechnikai szektorban dolgozik, és úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 13485:2016 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 396 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai szabványon alapuló MSZ EN ISO 13485:2016 követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer alkalmazása révén a szervezet az orvostechnikai szakterületen a szabályozási és vevői követelményeket folyamatosan kielégítse, eredményességét fenntartsa.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még az orvostechnikai szakterületen (is) tevékenykedő felkészítőket, valamint a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az MSZ EN ISO 13485:2016 és a minőségirányítási rendszer auditálásának követelményeivel, és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az orvostechnikai szakterületre vonatkozó MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány elhelyezkedése az irányítási rendszerek szabványai között
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány szerkezetének és követelményeinek megismerése és alkalmazása
 • Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hazai és uniós szabályozás (irányelvek, rendeletek) követelményei és az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány alkalmazása közötti kapcsolatok megismerése
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű minőségmenedzsment ismeretek
 • Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos alapvető ismeretek

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR)
 • Irányításirendszer-szabványok, beleértve az ISO 9000 szabványcsaládot és az ISO 9001:2015-öt, az ISO 13485:2016 kapcsolata ezekkel
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 és az orvostechnikai szakterület hazai és európai szabályozásának általános ismertetése
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 alkalmazási területe és fő fókuszpontjai
 • Nemzetközi à európai à magyar szabvány, ennek jelentősége és tükröződése a szabvány szerkezetében
 • Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozások
 • Összefüggés az európai (hazai) szabályozással à (honosított) harmonizált szabvány
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 részletes ismertetése:
 • A szabvány alkalmazása
 • Az alkalmazók köre
 • Kizárás, nem alkalmazás
 • Szakkifejezések, fogalmak és értelmezésük a szabályozások tükrében (3. fejezet)
 • Minőségirányítási rendszer (4. fejezet)
 • Általános követelmények
 • Dokumentációs rendszer, a szabályozásokban előírt dokumentumok
 • A vezetőség felelősségi köre (5. fejezet)
 • Elkötelezettség, vevőközpontúság
 • Minőségpolitika, minőségcélok, tervezés
 • Felelősségi és hatáskörök, kommunikáció
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Gazdálkodás az erőforrásokkal (6. fejezet)
 • Humán erőforrások
 • Infrastruktúra, munkakörnyezet, a szennyezettség szabályozása
 • A termék előállítása (7. fejezet)
 • A termék-előállítás megtervezése, kockázatmenedzsment (7.1. szakasz)
 • A vevővel kapcsolatos folyamatok (7.2. szakasz)
 • Tervezés és fejlesztés (7.3. szakasz)
 • Megtervezés, bemenetek, kimenetek, átvizsgálás, gyártásba adás, szabályozási követelmények
 • Verifikálás és validálás
 • Változáskezelés
 • Tervezési és fejlesztési dosszié (à tanúsítási dokumentáció)
 • Beszerzés (7.4. szakasz)
 • Alvállalkozásba adott folyamatok, termékbeszállító, kritikus beszállító

Képzési tematika2. nap

 • A termék előállítása – folytatás (7. fejezet)
 • A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása (7.5. szakasz)
 • Szabályozás és bizonylatolás
 • Terméktisztaság
 • Telepítés és szerviz
 • Folyamatvalidálás, gyártásban használt szoftver és alkalmazása
 • Külön követelmények steril orvostechnikai eszközökre, a sterilizálási folyamatok és a sterilgátrendszer validálására
 • Azonosítás, nyomonkövethetőség
 • Vevői tulajdon
 • A termék megóvása
 • Megfigyelő- és mérőberendezések (7.6. szakasz)
 • Mérésben használt szoftver
 • Mérés, elemzés, fejlesztés (8. fejezet)
 • Visszacsatolás/visszajelzés, panaszkezelés, jelentés a szabályozó hatóságoknak
 • Kitekintés az EU rendeletekre
 • Belső audit
 • A folyamatok és a termék figyelemmel kísérése, mérése
 • A nem megfelelő termék kezelése
 • Adatelemzés
 • Fejlesztés, helyesbítő és megelőző tevékenységek
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
 • Auditálás alapjai és alapelvei
 • Auditprogram irányítása
 • Auditok tervezése
 • Auditok lebonyolítása
 • Auditok helyszíni lefolytatása
 • Auditok eredményeinek értékelése
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek

Képzési tematika3. nap

 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés