Kepner-Tregoe

Probléma-megoldási módszer
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Kepner-Tregoe Probléma-megoldási módszer

A Kepner-Tregoe módszer lényege a probléma alapos feltárása és megértése a megoldásról való döntéshozatal megkezdése előtt. A módszer lépésről lépésre visz végig a problémamegoldás folyamatán, lépésről lépésre végigvezetve az alkalmazót az elemzéshez, illetve a döntéshozatal támogatásához szükséges eszközökön. A kétnapos program során a résztvevők megismerik a Kepner-Tregoe problémamegoldó folyamatot, és az azt támogató technikákat. Az elvek elsajátítását esettanulmányok támogatják, melyeket részben az oktatóval közösen, részben 3-4 fős teamekbe szervezve a résztvevők önállóan oldanak meg.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 240 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerik a Kepner-Tregoe folyamatát és egyéb problémaelemzési módszereket, és képesek azokat a gyökér-okok feltárásában, gyakorlatban alkalmazni.

Kinek ajánljuk?

Vállalati belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, technológusok és a termelés-tervezéssel foglalkozó munkatársak.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam elvégzésével a résztvevők megismerik a problémamegoldó folyamatok sajátosságait és az ahhoz kapcsolódó fogalmakat, valamint a teammunka alapelveit. Megismerik és alkalmazni tudják a Kepner-Tregoe folyamatot, illetve hatékony teamtagként tudnak hozzájárulni a területüket érintő problémák megoldásához.

A résztvevők a további munkájuk során törekednek a probléma-megoldási folyamat eredményességének fejlesztésére a vevői elégedettség növelése érdekében.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Bevezetés a problémamegoldásba

 • Problémamegoldó módszer – Kepner Tregoe
 • A módszer eredete, célja szükséges erőforrások
 • A csapatmunka
 • A Kepner-Tregoe lépései:
 • Szituáció-elemzés – célok, prioritások, következő lépések, tervezés
 • Problémaelemzés
  • probléma leírása (5W2H, van-nincs elemzés, hibagyűjtő kártya, szabályozókártya, pareto stb.),
  • okok meghatározása (Ishikawa, 5 miért)

Képzési tematika2. nap

 • A Kepner-Tregoe lépései (folytatás):
 • Döntéselemzés
  • döntéshozó mátrix, intézkedési terv stb.
 • Potenciális problémák elemzése
  • Előnyök és kockázatok
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés