QMB-TÜV Minőségirányítási vezető

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

QMB-TÜV Minőségirányítási vezető

A mai folyamatszabályozási gyakorlatban mutatószámok alkalmazása és folyamatos figyelemmel kísérése mellett a hatékony dokumentumkezelés és a munkatársak bevonása már megkerülhetetlen követelmények. A minőségirányítási rendszer szerencsére elrugaszkodott a régi „papírgyártós” megközelítéstől. A növekvő külső és belső komplexitás egyre nélkülözhetetlenebbé teszi a kihívások rendszerszintű szemléletét és analitikus elemzését, valamint a hibák és költségek visszaszorítását.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A tanfolyam célja

A képzés résztvevői az ISO 9001:2015 szabvány előírásaira építve ismerkednek meg a minőségirányítás operatív és irányítási szintű feladataival. Eszközöket adunk a kezükbe a rendszer hatékony működtetéséhez – a vállalati szintű célok és feladatok ésszerű lebontásához a szervezet egyes területei számára, a kockázatok megfelelő felméréséhez és menedzseléséhez, a hatékonyság növeléséhez, a beszállítók minőségi integrálásához, vagy éppen a problémák hosszú távú megoldásához.

Kinek ajánljuk?

Jelenlegi és leendő minőségirányítási vezetők, folyamatfejlesztéssel, minőségfejlesztéssel, dokumentációs rendszer karbantartásával megbízott vezetők, folyamatfelelősök a termékfejlesztéstől a kiszállításig (termelő vállalatoknál) vagy a szolgáltatás átadásáig (szolgáltatóknál). A minőségirányítási rendszer naprakészségéért, a vevőkkel vagy beszállítókkal való kapcsolattartásért, valamint általában a minőségirányítás területén dolgozó munkatársak.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A minőségi és minőségirányítási alapvetések, fogalmak biztos ismerete; az ISO 9001 szabvány céljainak, felépítésének és fontosabb tartalmi elemeinek ismerete; problémamegoldó módszerek és alapvető minőségtechnikák ismerete, bevezetés a 8D problémamegoldás és az FMEA alapjaiba. 
 • A minőségirányítási rendszer menedzselésével kapcsolatos készségek a folyamatos fejlesztés és optimalizálás jegyében
 • A minőségirányítási rendszerdokumentáció korszerű megközelítése

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Minőségirányítási szakember tanfolyam elvégzése, vagy ahhoz hasonló szintű ismeretek meglétének igazolása

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 25 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 40 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 25 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013 évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőnként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • Október 10-11. (Csütörtök – Péntek) és október 17-18. (Csütörtök – Péntek)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • A minőség fogalma, a minőségirányítás fontossága
 • Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer modellje
 • Folyamatmenedzsment, folyamatelemzés, folyamatok dokumentálása
 • Kockázatok és lehetőségek az ISO 9001:2015 szabványban
 •  

Képzési tematika2. nap

 • Vizualizációs eszközök: Pareto, 7QC módszergyűjtemény
 • PDCA megközelítés:
  • Kaizen – a folyamatos fejlesztés
  • Bevezetés a 8D módszerbe

Képzési tematika3. nap

 • PDCA (folytatás):
  • Bevezetés a 8D módszerbe (folytatás)
  • Minőségköltségek – költségcsökkentés a rendszer és a folyamatok optimalizálásával
 • Minőségtervezés, projektmenedzsment
 • Beszállítómenedzsment

Képzési tematika4. nap

 • Minőség és jog – a termékfelelősség alapjai
 • Kockázatelemzés – bevezetés az FMEA-ba
 • Auditálás, tanúsítás, akkreditálás
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés