QMA

TÜV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI AUDITOR TANFOLYAM
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

QMA - TÜV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI AUDITOR TANFOLYAM

Azon szervezetek, amelyek ISO 9001 szerinti vagy egyéb irányítási szabvány szerinti rendszert működtetnek, rendszeres időközönként szembesülnek a belső-, az ügyfél által végzett, vagy a harmadik feles, ún. tanúsítói auditok lebonyolításának szükségességével. Természetesen lehet kritizálni e felülvizsgálatok időigényességét és sok esetben szakmai korrektségét, azonban amíg egy szervezet nem alkalmaz olyan személyeket, akik megfelelő képzettséggel és természetesen gyakorlattal a fentiekhez mérhető módon képesek auditok megtervezésére, lebonyolítására és utókövetésére, addig nem használja ki a rendszer fáradságos munkával történt kiépítéséből származó előnyöket sem. Célunk a képzéssel olyan nemzetközi, jó gyakorlatokra épülő készség- és képességfejlesztés, aminek eredménye az irányítási rendszerek objektív értékelése és a sikeres működéshez és fejlődéshez elengedhetetlen nyomon követése.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 4 nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 520 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők értsék az ISO 19011 tartalmát, és feleljenek meg a szabvány szakmai követelményeinek. Fel tudják készíteni a vállalatot a vevői és tanúsító auditokra, valamint belső vagy beszállítói auditokat tudjanak tervezni, végezni és utógondozni.

Kinek ajánljuk?

Azok a személyek, akik a szakmai képzettség mellett az EOQ képzési sémája szerinti auditori végzettséget céloznak meg.  Vállalati belső auditorok, folyamatfejlesztési tanácsadók és belső vagy szállítói tanácsadók, leendő vevői- vagy tanúsító auditorok.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az auditálásra vonatkozó ISO 19011 szabvány követelményeinek ismerete
 • Irányítási rendszerek (pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 stb.) felülvizsgálati módszerének ismerete
 • Az auditprogramok (rendszer, folyamat, termék) kialakításának és menedzsmentjének ismerete
 • Folyamatauditok és rendszerauditok megtervezésének, lefolytatásának és utókövetésének ismerete
 • A kockázatalapú auditálás (teknősmodell) megértése, kérdéslista készítése
 • Beszélgetések irányítási képessége auditorként
 • Auditeredmények kiértékelésének ismerete
 • Folyamatkockázatok azonosításának képessége meghatározott vevői vagy szabványkövetelmények ismeretében
 • Helyesbítő intézkedések meghatározásának és követésének ismerete

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

QMS-TÜV Minőségirányítási Specialista vagy QMB-TÜV Minőségirányítási Megbízott vagy Q-Manager tanfolyam elvégzése, vagy azzal egyenértékű végzettség igazolása.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

November 10-11. (Csütörtök – Péntek, Budapest)
November 17-18. (Csütörtök – Péntek, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása

 • Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása
 • Az audit fogalma, célja, típusai, alapelvei, folyamata
 • Az auditprogram
 • Az auditáló csapat
 • Felkészülés az auditra – auditterv, teknős diagram, kérdések összeállítása

Képzési tematika2. nap

Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása (folytatás)

 • Az audit végrehajtása – nyitó megbeszélés, auditok lefolytatása, megállapítások, záró megbeszélés, auditjelentés, az audit következtetése, az audit utánkövetése
 • Auditálás, tanúsítás, akkreditálás

Képzési tematika3. nap

Soft skill és gyakorlati nap

 • A beszélgetés irányítása auditorok számára, az auditori kommunikáció
 • Auditálási esetpéldák, szerepjáték

Képzési tematika4. nap

Gyakorlati vizsganap

 • Beszállítói audit – szerepjáték
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés