IMS

Belső Auditor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

IMS Belső Auditor

A képzés 3 témaköre (ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001) többféle 3 napos  illetve 4-5  napos kombinációban is elvégezhető.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3, 4 vagy 5 nap (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja:

5. napos: 546 € + áfa

6. napos: 662 € + áfa

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők értik az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és a BS OHSAS 45001, ISO 19011:2018 szabványok célját, tartalmát. Képesek a vállalatnál sikeres belső minőség-, környezet- és munkabiztonság irányítási rendszer auditokat előkészíteni, megtervezni, kivitelezni és az utólagos teendőket, elvégezni. A képzés gyakorlott auditorok moderációjával, szituációs gyakorlatokkal nyújt segítséget az auditra történő felkészülésre.

Kinek ajánljuk?

Vállalati belső auditoroknak, minőségirányítási, környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi szakembereknek, IMS-megbízottaknak, valamint olyan vállalati kulcsszemélyeknek, vezetőknek, akik meg akarnak ismerkedni a szervezeti (működési) folyamatokba épített (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, illetve BS OHSAS 45001 szabványok szerinti minőség-, környezet- és munkabiztonság-) irányítási rendszerek auditálásának követelményeivel, és készséggel szeretnének rendelkezni a belső auditok tervezésében, végrehajtásában és dokumentálásában.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

3 napos képzés lehetséges kombinációi:

OHSAS-MEBIR Belső Auditor (MEBIR)

Környezetirányítási Belső Auditor (KIR)

Vállalatirányítási Belső auditor (MIR)

4 napos képzés lehetséges kombinációi:

KIR-MEBIR Belső Auditor

MEBIR-MIR Belső Auditor

5 napos képzés lehetséges kombináció:

KIR-MIR Belső Auditor

Kérem, hogy bármely 3 vagy 4-5 napos kombináció esetén legyen kedves a megjegyzés rovatba feltüntetni, hogy mely kombinációra jelentkezik.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs. Az ISO 9001/ISO14001/ISO 28001 szabványok alapvető ismerete javasolt.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Vállalati Belső Auditor ISO 9001 tanútvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

BS OHSAS 45001 / MSZ 28001:2008

 • A munkavédelem jelentősége, szükségessége
 • A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) célja
 • A BS OHSAS 45001 / ISO 28001:2008 szabvány követelményei
 • A munkavédelem jogszabályi háttere, a jogi szabályozás felépülése
 • A vállalati munkavédelem főbb területei

Képzési tematika2. nap

ISO 9001:2015

 • A minőség értelmezése, jelentősége
 • A minőségirányítás alapelvei
 • A minőségirányítási rendszerek (MIR) célja
 • Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei

Képzési tematika3. nap

ISO 14001:2015

 • A környezetvédelem jelentősége, szükségessége
 • A környezetközponti irányítási rendszer (KIR) célja
 • Az ISO 14001:2015 szabvány követelményei
 • A környezetvédelem jogi szabályozása
 • A vállalati környezetvédelem főbb területei

Képzési tematika4. nap

Auditálási ismeretek az ISO 19011:2018 szabvány alapján

 • Az auditálás célja
 • Az auditálás szabványosítása, ISO 19011:2018
 • Az ISO 19011:2018 szabvány felépítése és tartalma

– auditfogalmak
– az audit elvei
– auditprogram
– követelmények az auditorokkal szemben

 • Az auditálás kommunikációs vonatkozásai

– A kommunikáció alaptörvénye
– Négyfül modell
– Első benyomás
– Konfliktus kezelés
– Kérdezéstechnika

 • Auditálási esetpéldák értékelése
 • Jellemző erősségek és gyengeségek az auditálási tapasztalatok alapján

Képzési tematika5. nap

Auditálási gyakorlat

 • Auditálási szerepjáték

– audit kérdéslista összeállítása
– nyitó megbeszélés
– helyszíni audit
– záró megbeszélés

 • Az auditori teljesítmény kiértékelése
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés