ISO/IEC 17025

Szabványértelmezés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

ISO/IEC 17025 Szabványértelmezés

A résztvevők megismerik egy az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint működő laboratórium kialakításának feltételeit, dokumentációs és minden egyéb követelményeit, amely az esetleges akkreditációhoz szükséges lehet. Megismerkednek a mérő és kalibráló laboratóriumok auditálásának menetével.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerkednek a minőségirányítás laboratóriumban használt alapvető fogalmaival, az akkreditálási eljárás folyamatával, valamint a laboratóriumok minőségirányítási vezetőinek feladataival, beleértve az irányítási dokumentációs rendszer felépítését, illetve a belső audit folyamatát. A képzés gyakorlati példák segítségével nyújt segítséget az irányítási rendszer kidolgozásához, létrehozásához, bevezetéséhez, működésének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

Kinek ajánljuk?

A képzést laboratóriumi belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, illetve olyan vállalati vezetők részére ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a külső független, vagy üzemi – belső szervezeti – ellenőrző laboratóriumok folyamatainak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti működtetésének és auditálásának követelményeivel, valamint mindazoknak, akik egy jól működő vizsgálólaboratóriumot szeretnének létrehozni, laboratóriumi irányítási rendszert bevezetni, működtetni és fenntartani a fenti szabvány követelményeinek megfelelően.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Minőséggel kapcsolatos alapvető laboratóriumban használt fogalmak ismerete
 • Akkreditálási eljárással kapcsolatos ismeretek, és követelmények teljesítésének elsajátítása
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány alapfogalmainak, követelményeinek ismerete
 • A laboratóriumi dokumentációs rendszer felépítésének, kialakításának, valamint a laboratórium

tevékenységéhez kapcsolódó egyéb dokumentumok ismerete

 • Az erőforrásokkal (személyi, környezeti és tárgyi) kapcsolatos követelmények ismerete
 • Az irányítási rendszer működésének felügyelete, és annak ismerete

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű metrológiai ismeretek

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmak
 • Minőség alapvető fogalma és megvalósítása a laboratórium munkájában
 • Az ISO 9001 szabvány alapjai és kapcsolódása az ISO 17025 szabvánnyal.
 • Akkreditálási eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek
 • Az akkreditálás célja és a folyamat lépései
 • Kézikönyv és kapcsolódó dokumentumok felépítése, formai és egyéb követelmények. (NAH)

Az akkreditálási eljárással kapcsolatos követelmények

 • A NAH aktuális előírásai az akkreditációs folyamatban

Képzési tematika2. nap

 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány alapfogalmai
  • Pártatlanság
  • Laboratórium
  • Bizalmasság
  • Döntési szabály
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményei
 • A laboratórium irányítási dokumentációs rendszerének felépítése, kialakítása A és B módszer
 • A laboratórium rendszerének szerkezeti felépítése
 • Önálló vagy egyéb szervezetek részei
 • Felelősségek hatáskörök
 • A laboratórium erőforrásainak követelményei
 • Személyzettel, Környezettel és a Berendezésekkel kapcsolatos követelmények
 • Vizsgálati módszerek (szabványos és nem szabványos módszerek)
 • Módszerek validálása és verifikálása
 • Szoftverek és számítógépes rendszerek igazolása
 • Kalibrálási időközök meghatározása
 • A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések lehetséges formátumai
  • Kalibrálási terv
  • Dolgozói mátrix
  • Beszállítók kiválasztása, nyilvántartása
  • Kockázatértékelés
 • Az irányítási rendszer működésének felügyelete (belső audit, vezetőségi átvizsgálás, helyesbítő és megelőző intézkedések)
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés