MINITAB

alap képzés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

MINITAB alap képzés

Elöntik az adatok a Cég minden területéről, de mégsem látja át a folyamatok jellemzőit, trendjeit, összefüggéseit? Az adatokat nem dolgozzák fel grafikusan, nem elemzik számszerűen annak érdekében, hogy meghatározzák a folyamatok képességét, megfelelőségét? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Minitab alaptanfolyamára!

A tanfolyam a MINITAB szoftver segítségével felkészít a méréses és minősítéses adatok grafikus megjelenítésére, alapvető statisztikai adatfeldolgozására, elemzésére és a kapott eredmények értelmezésére. A statisztikai adatfeldolgozás jól hasznosítható a vizsgált folyamatok belső törvényszerűségeinek feltárására, a folyamatok optimalizálására, a problémák megoldására.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 280 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A tanfolyamon való részvételt, azoknak a vezetőknek és munkatársaknak ajánljuk, akik a tanfolyamon megszerzett képességeket közvetlenül tudják alkalmazni munkájukban:

 • folyamatfejlesztési, folyamatfelelősi, vevőszolgálati, vevői reklamációkezelési, gyártáselőkészítési, gyártástervezési, előállítási, szolgáltatásnyújtási, beszállítófejlesztési, minőségellenőrzési, minőségirányítási, mérőeszközfejlesztési, logisztikai és karbantartási funkciókat ellátó munkatársak, valamint a problémamegoldó teammunkában (például 8D, PDCA, PLB, Kaizen, A3) és/vagy Six sigma projektekben résztvevő személyek.

Továbbá azoknak, akiket a tanfolyamon megszerzett képességek segítik abban, hogy megértsék, értelmezzék a munkájukhoz / funkciójukhoz kapcsolódó statisztikai adatfeldolgozások kimeneteit, eredményeit:

 • különböző szintű vezetők, kulcsszemélyek, auditorok és cégtulajdonosok.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamon való részvételt, azoknak a vezetőknek és munkatársaknak ajánljuk, akik a tanfolyamon megszerzett képességeket közvetlenül tudják alkalmazni munkájukban:

 • folyamatfejlesztési, folyamatfelelősi, vevőszolgálati, vevői reklamációkezelési, gyártáselőkészítési, gyártástervezési, előállítási, szolgáltatásnyújtási, beszállítófejlesztési, minőségellenőrzési, minőségirányítási, mérőeszközfejlesztési, logisztikai és karbantartási funkciókat ellátó munkatársak, valamint a problémamegoldó teammunkában (például 8D, PDCA, PLB, Kaizen, A3) és/vagy Six sigma projektekben résztvevő személyek.

Továbbá azoknak, akiket a tanfolyamon megszerzett képességek segítik abban, hogy megértsék, értelmezzék a munkájukhoz / funkciójukhoz kapcsolódó statisztikai adatfeldolgozások kimeneteit, eredményeit:

 • különböző szintű vezetők, kulcsszemélyek, auditorok és cégtulajdonosok.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam az alábbi ismeretek és készségek elsajátítását teszi lehetővé:

 • adatok bevitele, kezelése,
 • az adatok grafikus megjelenítése,
 • méréses és minősítéses adatok alapvető statisztikai feldolgozása,
 • az adatfeldolgozás eredményeinek értelmezése, az alapján fejlesztési irányok meghatározása.

A szoftver alkalmazása mellett a Résztvevők elsajátítják az alkalmazott módszerek elméleti hátterét is.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középiskolai végzettség
 • Legalább 2 éves munkagyakorlat

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

A képzésen laptop használata szükséges, melyre igény szerint biztosítjuk a Minitab szoftver 30 napos próbaverzióját. (Vállalati laptop esetén, kérjük, győződjön meg róla, hogy rendelkezik rendszergazdai jogokkal a program telepítéséhez, vagy előzetesen kérje az IT támogatását a szoftver telepítéséhez)

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • Október 2-3. (Szerda – Csütörtök)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Ismerkedés a Minitab programmal

 • A MINITAB program kezelésének általános tudnivalói
 • A program felépítése, funkciói, menürendszere, kezelő felületei
 • Adattípusok, adatok bevitele, kezelése, adattípusok átalakítása, sor-oszlop csere, több oszlopot egy oszlopba, adat- és projektfileok beolvasása, mentése

Bevezető feladat megoldása

 • Adatgyűjtés, adatok grafikus megjelenítése (Graph menüpont fontosabb ábrázolási módjai, Stat > Basic Statistics, ANOVA és Quality Tools almenüpontok egyes funkcióinak használata)

A minőségirányításban alkalmazott statisztikai alapeszközök

 • Minőségképesség-vizsgálat:
  • Minőségképesség vizsgálat, normális eloszlás (Stat > Quality Tools > Capability Analysis – Normal, Capability Sixpack – Normal)
 • Szabályozókártyás szabályozás:
 • A szabályozás célja, logikája, a szabályozókártyák típusai (méréses és minősítéses)
 • Szabályozókártyák (egyedi érték, átlag, terjedelem, szórás, p-, np-, c-, u- kártyák)
  (Stat > Control Charts – Variables Charst for Individuals / Subgroups, Charts for Attributes Charts)

Képzési tematika2. nap

A minőségirányításban alkalmazott statisztikai alapeszközök (folytatás)

 • Mérési rendszerek vizsgálata (pontosság, teljesítőképesség, stabilitás, linearitás, R&R) (Stat > Quality Tools > Gage Study)
 • Hipotézisvizsgálatok (statisztikai próbák)
 • Normalitásvizsgálat (Stat > Basics Statistics > Normality Test; Graph > Probability Plot)
 • Egy-, két- és többmintás statisztikai próbák (Stat > Basic Statistics > …, Stat > ANOVA > …)
 • Összefüggésvizsgálat, kétváltozós korreláció- és regressziószámítás (Stat > Regression, Stat > Basics Statistics > Correlation)
 • Minősítéses adatok statisztikai feldolgozása:
 • Pareto-diagram (Stat > Quality Tools > Pareto Chart)
 • Ok-okozati kapcsolatok megjelenítése:
 • Ishikawa diagram (Stat > Quality Tools > Cause-and-Effect…)
 • Résztvevők saját adatainak feldolgozása, az eredmények kiértékelése, a további teendők megbeszélése

Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés