ISO 27001:2013

Szabványértelmezés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

ISO 27001:2013 Szabványértelmezés

Az információs technológia egyre fontosabb szerepet tölt be az üzletmenet folytonosságában. Létfontosságú adatokat őrzünk és létfontosságú adatokkal dolgozunk. Ha ez az adatkincs megsérül vagy illetéktelen kezekbe kerül, nemcsak a vállalkozásunk kerül veszélybe, hanem komoly jogi következményekkel is számolhatunk. Ügyfeleink számára is egyre fontosabb, hogy ne mi legyünk a leggyengébb láncszem, ahonnan az ő szakmai tudásuk kontrollálatlanul kikerülhet egy esetleges incidens miatt, így az ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer bevezetését egyre több vevő is megköveteli.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap (16 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és alkalmazni tudják annak érdekében, hogy információbiztonsági irányítási rendszerüket folyamatosan fejleszteni tudják. Célunk, hogy a résztvevőknek támogatást nyújtsunk abban, hogy egy tanúsító vagy felügyeleti auditra fel tudjanak készülni, értsék, hogy az auditorok mit miért kérdeznek, és tisztában legyenek azzal, hogy válaszként tőlük mit várnak el.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még az információbiztonság, IT, és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik fontos adatokat kezelnek a szervezetnél, szeretnének megismerkedni az ISO 27001:2013 szabvány követelményeivel, vagy csak érdeklődnek a téma iránt.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 27001 nemzetközi szabvány követelményeinek megismerése és alkalmazása

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű IT ismeretek

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • November 27. (Hétfő, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • IT biztonság, információbiztonság
 • Az ISO 27000 szabványcsalád részei
 • Az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány jellemzői
 • Az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány felépítése
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése
 • Az információbiztonság-irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
 • Az információbiztonság-irányítási rendszer
 • Vezetés (5. fejezet)
 • A vezetői képesség és elkötelezettség
 • Vevőközpontúság
 • Politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Információbiztonsági célok és az elérésük megtervezése
 • Támogatás (7. fejezet)
 • Erőforrások
 • Felkészültség
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ
 • Működés (8. fejezet)
 • Működéstervezés és -felügyelet
 • Az információbiztonsági kockázatok felmérése
 • Az információbiztonsági kockázatok kezelése

Képzési tematika2. nap

 1. nap
 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
 • Megfigyelés, mérés, elemzés és értékelés
 • Belső audit
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenységek
 • Folyamatos fejlesztés
 • Intézkedési célok és intézkedések (A melléklet)
 • Információbiztonsági szabályok
 • Az információbiztonság szervezete
 • Az emberi erőforrások biztonsága
 • Vagyonelemek kezelése
 • Információk osztályozása
 • Hozzáférés-felügyelet
 • Titkosítás
 • Fizikai környezet és biztonság
 • Az üzemelés biztonsága
 • A kommunikáció biztonsága
 • Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
 • Szállítói kapcsolatok
 • Az információbiztonsági incidensek kezelése
 • A működésfolytonosság biztosítása
 • Megfelelés
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés