Tisax Belső Auditor

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

A tanfolyam rövid leírása

A belső audit az egyik olyan irányítási rendszerfolyamat, amely lehetővé teszi az adott irányítási rendszer megfelelőségének és alkalmasságának megítélését, valamint elősegíti az irányítási rendszer gyenge pontjainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárását.
Az auditok megállapításaira hozott vezetői intézkedések biztosítják az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését. Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. TISAX belső auditor tanfolyamára, ahol a résztvevők elsajátíthatják azon kompetenciákat, amelyek alkalmassá teszik őket, az információbiztonsági irányítási rendszerauditok szakszerű lebonyolítására.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 240 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan belső auditorok képzése, akik a TISAX nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják, megítélve annak megfelelőségét, alkalmasságát, elősegítve annak fejlesztését.

Kinek ajánljuk?

 •  Belső auditor jelöltek, akik – a tanfolyam eredményes elvégzését követően – belső információbiztonság-irányítási rendszerauditokat fognak végrehajtani a TISAX/VDA ISA és az ISO 27001:2022 szabvány szerint.
 •  Mindazon vezetők és munkatársak, akik szeretnének megismerkedni a TISAX/VDA ISA és az ISO
  27001:2022 szabvány szerinti információbiztonság irányítási rendszer követelményeivel és e követelmények auditálásának folyamatával, annak érdekében, hogy képesek legyenek a felelősségi körükbe tartozó folyamatokat belső vagy külső auditra felkészíteni.
 • Mindazon vezetők és munkatársak, akik a TISAX/VDA ISA és az ISO 27001:2022 szabvány szerinti információbiztonság irányítási rendszer megvalósításával és fejlesztésével foglalkoznak, annak érdekében, hogy felismerjék az információbiztonság irányítási rendszer gyenge pontjait, fejlesztendő területeit.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 27000-es szabványcsalád tagjainak áttekintése, szerepük megértése.
 • Az ISO 27001 szabvány és a TISAX /VDA ISA kialakulása, kapcsolatuk megismerése és alkalmazása
 • A TISAX szabvány követelményeinek megismerése és megértése alkalmazhatósági szinten
 • Belső auditok fogalmainak és céljainak megismerése
 • Az auditok lebonyolításának megismerése az ISO 19011:2018 szabvány alapján, valamint készség kialakítása a belső auditok végrehajtására, beleértve az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok utáni tevékenységekig
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül
 • Auditori kommunikáció – kérdezéstechnika, auditpszichológia

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Legalább 2 éves munkatapasztalat
 • Belső motiváció és érdeklődés megléte
 • Alapszintű információbiztonsági ismeretek

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 30 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz (1) pontot ér, így a teszten maximálisan 30 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges. A tanúsítvány kiadásának feltételei: A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013 évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.
A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2 /résztvevő alapterület. Biztosításra kerül mellékhelyiség. A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel. Online képzés esetén: résztvevőnként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.
Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 •  Adatvédelmi jog, adatkezelés, adatbiztonsági követelmények
 • Információ, megjelenési formái, fogalmak
 • Információbiztonság alapelvei, jellemzői, szintjei, célja, ellenőrzése, kialakítása
 • Információbiztonság szabályozásának módjai
 • Kockázatok, kockázatelemzések
 • Védelmi intézkedések
 • Szabványok közötti kapcsolatok ISO 9001, ISO/IEC 27001, TISAX/VDA ISA
 • TISAX rendszer, hatókör meghatározása, lépések a tanúsításig, ENX, tanúsítás
 • Az értékelés célja
 • Felkészülés az értékelésre, önértékelés
 • Auditálási szintek
 • Kontrol követelmények, TISAX fejezetek részletes ismertetése
  • Információbiztonsági politika és szervezet (1. fejezet)
   • Információbiztonsági politika
   • Szervezet és Információbiztonság
   • Vagyon kezelés
   • Információbiztonsági kockázatkezelés
   • Értékelések
   • Incidens kezelés
  •  Humán erőforrás (2. fejezet)
  • Fizikai biztonság és üzletmenet folytonosság (3. fejezet)

Képzési tematika2.nap

  • Identitás és hozzáférés kezelés (4. fejezet)
   • Identitás kezelés
   • Hozzáférés kezelés
  •  IT Biztonság / Kiberbiztonság (5. fejezet)
   • Kriptográfia
   • Működési biztonság
   • Rendszer beszerzések, követelménykezelés és fejlesztés
  • Beszállítói kapcsolatok (6. fejezet)
  • Megfelelés (7. fejezet)
  • Prototípus védelem (8. fejezet)
   • Fizikai és környezeti biztonság
   • Szervezeti követelmények
  • Adatvédelem (9. fejezet)

Képzési tematika3. Nap

 • TISAX Audit
  • Kezdeti értékelés
  • Nem megfelelősségek javítása
  • Követő értékelés
  • Akkreditáció, „Címke” megszerzése
  • Eredmények megosztása
 • Auditálási alapok, technikák az ISO 19011:2018 alapján
  • Audittal kapcsolatos alapfogalmak, audit típusok, audit kritériumok, alapelvek
  • Audit program
  • Auditok tervezése, felkészülés, ellenőrző lista készítése
  • Helyszíni auditok végrehajtása
  • Kommunikációs elemek, kérdéstípusok, testbeszéd
  • Nem megfelelőségek bemutatása, jelentés írása
  • Nem megfelelőségek nyomon követése
  • Ellenőrző audit végrehajtása
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés