Projektmanagement

+ Basic és Advanced MS Project
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Projektmanagement + Basic és Advanced MS Project

Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása. A tanfolyam során lehetőségük nyílik a projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek megismerésére, és a résztvevők elsajátíthatják a projektek átgondolt tervezéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 6 nap = 48 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 895 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása. A tanfolyam során lehetőségük nyílik a projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek megismerésére, és a résztvevők elsajátíthatják a projektek átgondolt tervezéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket.

Kinek ajánljuk?

Frissen kinevezett projektvezetők, akik most ismerkednek a projektekkel, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról.

Azok a vezetők, akik a cégükön belül a projektek támogatását, szervezeti megvalósítását irányítják.

Projektmunkatársak, akik szeretnének átfogó képet kapni a projektek működéséről, a projektvezetés alapvető kérdéseiről. Induló projektek esetében a leendő projektteam tagjainak. A tréning a projektmenedzsment kulcsterületeire vonatkozó intenzív bevezetést nyújt azon projektvezetőknek és projektmunkatársaknak, akik a projektmenedzsment egyik legelterjedtebb eszközére és az Ms Project felhasználói alkalmazására vonatkozóan szeretnék bővíteni tudásukat.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

Bevezetés

A szervezet feladatai és megoldásaik

A projektteam felépítése

Projekttervezés I. vállalati példák

Projekttervezés II. Dokumentáció, Határidők, Projektköltség

Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés

Projekt megvalósítása

Projekt lezárása

Gyakorlati rész

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Projektmanagement ismeretek.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 35 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 50 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 35 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

Bevezetés

 • A projekt fogalma, alapdefiníciók.
 • A projekttevékenység elkülönítése a rutintevékenységektől.
 • Projektindítás feladatai.
 • A jó projektdefiniálás problematikája.
 • A célmeghatározás nehézsége és az eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása.
 • A projekt nagyvonalú gazdaságossági vizsgálata. Megtérülési elemzések.
 • A projektmenedzsment feladata.
 • Projekt előkészítése

A szervezet feladatai és megoldásaik

 • A projektteam beillesztése a vállalati hierarchiába.
 • Hogyan érhetünk el hatékony együttműködést a projektben érintett szervezeti egységek között?
 • A beillesztés leggyakoribb problémái és megoldásuk.
 • Kommunikációs problémák legyőzése mind a projektteamen belül, mind pedig a team és a szervezet kapcsolatában.

Képzési tematika2. nap

A projektteam felépítése

 • A projektmenedzser feladatai.
 • Mik a projektmenedzser legfontosabb feladatai?
 • A projektteam feladatai.
 • Miben azonos és miben tér el a projektteam feladata a projekt vezetőjének feladataitól? Hogyan tudja eredményesen végezni a munkáját a projektteam?
 • A hatékony projektteam kialakításának leggyakoribb módszerei; ezek előnyei és hátrányai.
 • Hogyan alakítsunk ki hatékonyan működő, projektorientált team(ek)et? Hogyan függ a team kialakítása az elvégzendő projekttől? Milyen lehetőségek vannak erre?
 • Projekt megtervezése

Képzési tematika3. nap

Projekttervezés I. vállalati példák

 • A projekttervezés lépései, módszertana.
 • Konkrét projekttervezési eszközök alkalmazása vállalati példákon.
 • A projektfázisok kialakítása és jelentősége.
 • Hogyan alakítsuk ki saját (vállalati) projektjeink fázisait, és mi legyen ezek eredménye?

Projekttervezés II. Dokumentáció, Határidők, Projektköltség

 • Projektdokumentáció.
 • Miért fontos a jó projektdokumentáció?
 • Hatékony dokumentáció, adminisztráció.
 • Mi a projektirányítási kézikönyv szerepe?
 • Logikai kapcsolatok feltárása.
 • Hogyan tudjuk a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat feltárni? Mire kell vigyázni eközben, mik a lehetséges hibák és hogy tudjuk elkerülni azokat?
 • Határidők meghatározása.
 • Határidők meghatározása hálóterv és vonalas ütemterv segítségével.
 • Milyen információt ad az egyik és milyet a másik? Hogyan és miért használjuk őket egyszerre? Mire jó és mire nem egy projektmenedzsment szoftver?
 • A projekt költségeinek meghatározása.
 • Az erőforrás felhasználásától függő költségek összegyűjtése.
 • Személyi költségek.
 • Projekt állandó költségei (adminisztráció, stb.).
 • Külső partnereknek fizetendő költségek.
 • A projekt költségstruktúrájának költséghelyekre történő bontása.
 • Költséghelyek kialakítása.
 • Költségek elszámoló kulcsainak meghatározása.

Képzési tematika4. nap

Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés

 • Erőforrás-allokáció.
 • Hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan kihasználni? Mik a leggyakoribb veszélyek?
 • Kockázatelemzés, kockázatkezelés.
 • Hogyan lehet felmérni a projekt kockázatát? Hogyan lehet biztosítani a projekt sikerét gyakran változó körülmények között?
 • Lehetséges módosítások.
 • Hogyan érjük el, hogy a szükséges módosítások ne káoszt szüljenek, hanem a projekt sikeréhez járuljanak hozzá?
 • Projekt megvalósítása

Projekttervezés III. Erőforrás-allokáció, Kockázatelemzés

 • Erőforrás-allokáció.
 • Hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan kihasználni? Mik a leggyakoribb veszélyek?
 • Kockázatelemzés, kockázatkezelés.
 • Hogyan lehet felmérni a projekt kockázatát? Hogyan lehet biztosítani a projekt sikerét gyakran változó körülmények között?
 • Lehetséges módosítások.
 • Hogyan érjük el, hogy a szükséges módosítások ne káoszt szüljenek, hanem a projekt sikeréhez járuljanak hozzá?
 • Projekt megvalósítása

Képzési tematika5. nap

Projekt megvalósítása

 • Nyomonkövetés.
 • Mik a projekt nyomon követésének legfontosabb módszerei? Hogyan érvényesülhet a kivételek alapján történő vezetés szemlélete a projektmenedzsmentben?
 • Controlling-módszerek.
 • Mik a leggyakrabban alkalmazott hatékony ellenőrzési módszerek?
 • Változások kezelése.
 • Miért fontos a változások hatékony kezelése? Milyen módszerek alkalmazhatók itt?
 • Eltérések elemzése.
 • Hogyan lehet a különböző terv-tény eltéréseket elemezni, hogy kiszűrjük a tervezési hibákat, illetve a körülmények megváltozásából eredő eltéréseket?
 • Várható költségtúllépés időbeni felismerése, mértékének csökkentése
 • Projekt lezárása
 • Értékelés.
 • A projekt értékelésének fontossága és menete. A projekt elemzésének szempontjai. Főbb tanulságok levonása mind technikai, mind humán szempontból. A következő projekthez felhasználható adatok összegyűjtése és csoportosítása.
 • Archiválás.
 • A projekt összes dokumentációjának biztonságos megőrzése esetleges későbbi elemzésekhez.

Képzési tematika6. nap

Gyakorlati rész

A tréning 2. részében az MS Project szoftver segítségével fogunk dolgozni, mely laptopokra telepítve a csoport(ok) rendelkezésére fog állni.

Microsoft Project felhasználóknak

 • Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések
 • Elemzési technikák, tervezési szabályok
 • A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata
 • A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés
 • Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés
 • Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők
 • Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek
 • Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés
 • Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata
 • Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai
 • Tevékenységek összekapcsolása a projectalkalmazásban
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés