Vezetői

kompetenciafejlesztés
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Vezetői kompetenciafejlesztés

A hazai vállalatvezetők számára általában nem állnak rendelkezésre olyan művezetői, műszakvezetői feladatokra megfelelő szakemberek, akik szervezett formában megismerkedhettek a munkahelyi vezetés alapvető követelményeivel. A szakmunkásképzés rendszerében a vezetői ismeretek oktatása értékelhető szinten nem szerepel. A vezetési ismereteket a szerencsésebbek megérzésük, vagy munkahelyi – rutinos kollégáiktól ellesett – jó tapasztalatuk útján gyűjtögetik.

Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, probléma megoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 275 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők ismerjék és értsék meg a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos elméleti alapokat és megfontolásokat. Igazodjanak el az ISO 9001-es szabványban, legyen rálátásuk a TQM alapelveire és értsék meg az irányítási rendszerek auditját leíró ISO 19011-es szabvány fontosabb iránymutatásait. Ezen túlmenően ismerjék meg az irányítási rendszerek működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez alkalmazható legismertebb problémamegoldó módszereket és minőségtechnikákat.

Kinek ajánljuk?

Középvezetők, termelési vezetők, műszaki vezetők, minőségügyi vezetők, logisztikai vezetők, művezetők, folyamatmérnökök.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A hatékony team jellemzői

A team vezető feladatai

Kommunikáció és konfliktuskezelés a termelésben

Hatékonyság növelés és ellenőrzés

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

A hatékony team jellemzői

 • A team fejlődésének szakaszai
 • Saját csapat állapotfelmérése, teendők, buktatók
 • Tipikus szerepek a team munkában
 • A csoporttagok elfogadása, megismerése, az egyéni szerepek azonosítása, erősségek feltérképezése
 • Sikeres munkacsoport építésének 7 lépése
 • A team munka pozitív hatásai

A team vezető feladatai

 • Csoportcélok meghatározása, egyeztetése (SMART)
 • Feladatok egyértelmű meghatározása és személyre szabott lebontása (5W1H)
 • Prioritások meghatározása, minőségi standardok közvetítése
 • A folyamatos munkavégzéshez szükséges alapvető feltételek (6M) előzetes biztosítása, ellenőrzése
 • Időgazdálkodás
 • Kapacitások tervezése, nyomon követése, felülvizsgálata
 • Kapcsolatok építése, karbantartása csoporton belül és kívül
 • Konfliktusok kezelése
 • Problémák észlelése, egyéni és csoportos problémamegoldások ösztönzése, segítése
 • Következmények mérlegelése, döntések vállalása
 • Elért eredmények értékelése, hibák elhárítása
 • Hatékony és eredményes megbeszélések (mini műhelymunkák) előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása
 • Közreműködés a javaslatok, újítások serkentésében és a csoporttagok teljesítményének értékelésében
 • Folyamatszemlélet, Folyamatszervezés

Képzési tematika2. nap

A hatékony team jellemzői

 • A team fejlődésének szakaszai
 • Saját csapat állapotfelmérése, teendők, buktatók
 • Tipikus szerepek a team munkában
 • A csoporttagok elfogadása, megismerése, az egyéni szerepek azonosítása, erősségek feltérképezése
 • Sikeres munkacsoport építésének 7 lépése
 • A team munka pozitív hatásai

A team vezető feladatai

 • Csoportcélok meghatározása, egyeztetése (SMART)
 • Feladatok egyértelmű meghatározása és személyre szabott lebontása (5W1H)
 • Prioritások meghatározása, minőségi standardok közvetítése
 • A folyamatos munkavégzéshez szükséges alapvető feltételek (6M) előzetes biztosítása, ellenőrzése
 • Időgazdálkodás
 • Kapacitások tervezése, nyomon követése, felülvizsgálata
 • Kapcsolatok építése, karbantartása csoporton belül és kívül
 • Konfliktusok kezelése
 • Problémák észlelése, egyéni és csoportos problémamegoldások ösztönzése, segítése
 • Következmények mérlegelése, döntések vállalása
 • Elért eredmények értékelése, hibák elhárítása
 • Hatékony és eredményes megbeszélések (mini műhelymunkák) előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása
 • Közreműködés a javaslatok, újítások serkentésében és a csoporttagok teljesítményének értékelésében
 • Folyamatszemlélet, Folyamatszervezés
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés