Six Sigma

Green Belt
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Six Sigma Green Belt

Magasak a minőségveszteség költségei? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Nem eredményes a folyamatos fejlesztés folyamata? Úgy érzi, hogy rengeteg a gondja, és semmire sincs ideje? Elmondhatja, hogy soha még ennyien nem dolgoztak ily állhatatosan, hogy alig jussanak valamire? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Six sigma Green Belt tanfolyamára!

A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Six Sigma projektek megvalósításában történő részvételre készít fel.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 8 nap ( 64 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 1200 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A Six Sigma projektek Green Belt (zöld öves) szerepkörének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése, a tanultak alkalmazása egy választott Six Sigma Green Belt-es projektben.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamon való részvételt azon Cégek vezetőinek és munkatársainak ajánljuk, ahol a felsővezetés elkötelezett arra, hogy biztosítsa:

 • a vevői igényeknek megfelelő minőséget,
 • a minőséghibákból eredő veszteségek átütő mértékű csökkentését,
 • a szállítási teljesítmény javítását,
 • a vevői elégedettség fokozását.

A tanfolyami részvételt javasoljuk a Cég bármely funkcióinak (például: tervezés, fejlesztés, gyártás, ellenőrzés, logisztika, karbantartás, beszerzés, értékesítés, pénzügy, kontrolling) vezetői és munkatársai számára.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A Six Sigma projektekben alkalmazandó vezetési- és minőségtechnikák megismerése és alkalmazási készsége.
 • problémaazonosítási módszerek
 • adatmegjelenítési, -feldolgozási és -elemzési technikák
 • okkeresési technikák
 • problémamegoldási és szabályozási eszközök
 • A Six Sigma projektek minőségfejlesztési csoportmunkájában történő részvétel képessége, teamtagként.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Középfokú végzettség

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink (8 napos képzés):

 • November 4-5. (Szombat – Vasárnap), november 18-19. (Szombat – Vasárnap), november 28-29. (Kedd – Szerda), december 3-4. (Szombat – Vasárnap)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 1. nap: Six sigma alapok
 2. modul: A Six sigma alapjai
  • A Six Sigma kiváltó okai
  • A Six Sigma történelme
  • A Six Sigma jellemzői
   • A Six Sigma mint filozófia
   • A Six Sigma mint célkitűzés, mérőszámok a Six Sigma-ban
   • A Six Sigma mint benchmark
   • A Six Sigma mint fejlesztési folyamat (DMAIC)
   • A Six Sigma mint módszertan
   • A Six Sigma mint szervezet, képzési pályák
  • Folyamatmegközelítés a Six Sigma-ban
  • Szoftverhasználat a Six Sigma-ban
  • Alapszabályok a Six Sigma-ban
  • A Six Sigma hatásai
  • A Six Sigma sikertényezői

Képzési tematika2. nap

Problémamegoldási gyakorlat

 1. modul: Problémamegoldási gyakorlat
 • A problémamegoldás szükségessége
 • Katapult gyakorlat

 A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

III. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

 • A „Definiálás” fázis célja
 • A „Definiálás” fázis módszerei
  • A vevő hangja (Voice of Customer – VOC)
  • Benchmarking
  • SWOT analízis
  • CAP eszközök
  • Projektcélok kitűzése
  • Időtervezés – Gantt diagram
  • Projekt alapító okirat

Képzési tematika3. nap

A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

III. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

 • A „Definiálás” fázis célja
 • A „Definiálás” fázis módszerei
  • A vevő hangja (Voice of Customer – VOC)
  • Benchmarking
  • SWOT analízis
  • CAP eszközök
  • Projektcélok kitűzése
  • Időtervezés – Gantt diagram
  • Projekt alapító okirat
  • A DMAIC fejlesztési folyamat második lépése: M – Mérés
 1. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat második lépése: M – Mérés
 • A „Mérés” fázis célja
 • A „Mérés” fázis módszerei
  • SIPOC diagram
  • Folyamatábra
  • Adatgyűjtő lap
  • Pareto diagram
  • Folyamatok teljesítőképességének vizsgálata
  • Grafikus adatmegjelenítés
  • Mérőrendszer elemzés (MSA)

 

Képzési tematika4. nap

A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés

 1. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés, alapmódszerek
 • Az „Elemzés” fázis célja
 • Az „Elemzés” fázis módszerei
  • Ötletroham (brain storming)
  • Ishikawa diagram
  • Ismétlődő „Miért” módszer
  • Van-Nincs elemzés
  • Különbségek és változások listája
  • Valószínű kiváltó ok tesztelése
  • Shainin megközelítés
  • Teknős (Turtle) diagram

Képzési tematika5-6. nap

A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés

 1. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés, haladó módszerek
 • Hibamód- és hatáselemzés (FMEA)
 • Statisztikai próbák
 • Összefüggésvizsgálat
 • A hipotézisvizsgálatoknál alkalmazott eloszlások
 • Kísérlettervezés (DoE), elemzési céllal

Képzési tematika7-8. nap

A DMAIC fejlesztési folyamat negyedik lépése: I – Fejlesztés

VII. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat negyedik lépése: I – Fejlesztés

 • A „Fejlesztés” fázis célja
 • A „Fejlesztés” fázis módszerei
  • Kísérlettervezés (DoE) – optimalizálás
  • Lehetséges megoldások meghatározása
  • Választás a lehetséges megoldások között
  • Fa diagram
  • Poka-Yoke (bolondbiztos megoldások)
 1. nap du.-8. nap de.: A DMAIC fejlesztési folyamat ötödik lépése: C – Szabályozás

VIII. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat ötödik lépése: C – Szabályozás

 • A „Szabályozás” fázis célja
 • A „Szabályozás” fázis módszerei
  • Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)
  • Szabályozási terv (Control Plan)
 1. nap du.: Konzultáció (projektfeladatok)
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés