MMOG / LE

AZ ELLÁTÁSI LÁNC IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATAI
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

MMOG / LE – AZ ELLÁTÁSI LÁNC IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATAI

A logisztikai folyamatok hatékony működéséhez a vezetőknek illetve a managementnek tudnia kell, hogy a beszállítói láncban mely folyamatok működnek jól és hol van szükség beavatkozásra.

Az MMOG/LE szabványa hozzájárul az olyan logisztikai hatékonysági mutatók bevezetéséhez és nyomon követéséhez, amelyek tükrözik a vállalat logisztikai stratégiáját és jövőképét.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap ( 24 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 330 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A hallgatók a tanfolyam során megismerik és megértik az MMOG / LE követelményeit és megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek MMOG / LE alapján történő önértékelés végrehajtásában, beleértve az online értékelési platform használatát is.

Kinek ajánljuk?

Ajánljuk ezt a képzést azoknak a munkatársaknak, akik anyaggazdálkodási és logisztikai munkakörben dolgoznak illetve akiknek feladata ezen a területen az önértékelések elvégzése és a minőség biztosítása.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyamot elvégzettek képességet szereznek arra, hogy munkájuk során az anyaggazdálkodási és logisztikai folyamatokat értékeljék illetve képes lesz elősegíteni a követelmények teljesítését is.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Nincs.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • MMOG Bevezetés és háttér
 • Az értékelési folyamat (gyakorlat)
 • Az MMOG előnyei és alkalmazási haszna
 • Tier-1 beszállítók által kidolgozott „legjobb logisztikai gyakorlat” elérése
 • MMOG előkészítési szakasz
 • Önértékelés és helyszíni audit (Egy adott példán keresztül)
 •  MMOG/LE Tartalom áttekintése (gyakorlat)
 • Értékelés elvégzése
 • Eredmények elemzése és osztályozása

Képzési tematika2. nap

 • Cselekvési terv és intézkedések meghatározása (Gyakorlat)
 • Az MMOG.np platform bemutatása
 • Összefoglalás
 • Bevezetés MMOG Audit Esettanulmány
 • MMOG esettanulmány – 1. rész
 • Eredmények bemutatása, megbeszélés

Képzési tematika3. nap

 • MMOG esettanulmány – 2. rész
 • Eredmények bemutatása, megbeszélés
 • Teszt
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés