Lean

Management
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Lean Management

A fokozódó piaci versenyben egyre inkább döntő fontosságúvá válik a stratégiai jelentőségű értékteremtő kulcsfolyamatok kialakításának képessége. A lean eszköztára több megoldást és lehetőséget biztosít azon vállalatok számára, akik elkötelezték magukat a hatékonyság mellett és azok számára is, akik csak most ismerkednek a lean menedzsmentben rejlő lehetőségekkel.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 5 nap (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 1080 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A képzés célja megismertetni a résztvevőket a Lean módszerek alkalmazhatóságával. Mérhető és demonstrálható megtakarítások és hatékonyságjavulás a működési folyamatok egészében, a tanfolyamot sikerrel végzett személyek vezetésével. A teljes anyagáramlási rendszer – a kitermelő helytől, a gyártáson keresztül a végső fogyasztóig – folyamatának megismertetése. A résztvevők megismerik a készletelhelyezés optimális lehetőségeit, az optimális készletszintek kialakítását a készlettartási költségek és kockázatok csökkentése mellett.

Kinek ajánljuk?

Azok a szakemberek, akik cégük folyamatos fejlődéséért felelősek, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Termelési dolgozók, csoportvezetők, műszakvezetők, termelési és műszaki vezetők, logisztikusok, folyamatmérnökök.
 • Olyan nemrégiben végzett szakemberek, akik a jövőjüket cégük termelési rendszerének fejlesztésében, ellátási láncok működtetésében képzelik el.
 • Szolgáltatások valamely területén dolgozók, akik szeretnék bővíteni ismereteiket, illetve hatékonyabban kívánják végezni tevékenységüket.
 • Továbbá olyan személyek, akik érintettek a folyamatok optimalizálásában és a hatékonyságnövelésben.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A résztvevők megismerik a lean filozófia alapismereteit és elveit, valamint a gondolkozásmód lényegét. Megismerik a TPS elemeit és jelentőségüket a rendszeren belül. Gyakorlati példákon, szimulációkon keresztül ismerik és tapasztalják meg a lean alkalmazás előnyeit.
 • Az ismeretek átadása egy játékkal megvalósított szimulációra épül, ahol a résztvevők egy nap alatt élhetik át a tradicionális szervezetből a lean szervezetbe való átmenet, sokkoló és izgalmas élményét. A játék lehetőséget nyújt az egyes lean rendszerekben alkalmazott módszerek jelentőségének megértéséhez és a résztvevők motiválásához a módszerek alkalmazása területén.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Középfokú végzettség

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

 • 1. nap: Október 9. (Szerda)
 • 2. nap: Október 10. (Csütörtök)
 • 3. nap: Október 18. (Péntek)
 • 4. nap: Október 28. (Hétfő)
 • 5. nap: Október 29. (Kedd)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

LEAN Management rendszer

 • Lean Management Filozófia
 • A Lean Management és a TPS története
 • Lean versus hagyományos gyártási rendszer
 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

Lean Management célok

 • A Lean Management kapcsolata a vállalati stratégiához
 • A Lean Management előnyei

Lean Management Építő elemei

 • Húzó rendszer, JIT
 • JIDOKA, 0 hiba koncepció
 • KAIZEN
 • Dolgozók bevonása
 • Stabil Működés

JIT, Kanban

 • One piece flow
 • Kevert modellű gyártás
 • A JIT gyártás feltételrendszere
 • Gyártási és rendelési Kanban, alkalmazhatóságuk köre
 • A Kanban mennyiségek kiszámítása (példán keresztül)

Szimulációs játék – Lean gyártás versus hagyományos gyártás

Képzési tematika2. nap

Értékáram, Veszteségcsökkentés

Value stream mapping

 • Hozzáadott érték (VA)
 • 3 alapvető áramlás
 • Értékáramtérkép készítése
 • Értékáramtérkép elemzése
 • Jövőbeli értékáram megtervezése

Veszteségcsökkentés

 • 7 MUDA
 • Veszteségcsökkentési módszerek
 • 3MU
 • Spagetti diagram
 • Kaizen workshopok

Anyagfolyam optimalizálás

 • PQ- PR elemzés
 • Cella rendszerű gyártás
 • Cellatervezés elemei

Heijunka – termelés kiegyensúlyozás

 • Takt idő
 • Sorkiegyensúlyozás
 • 5W 1 H módszer

Lean Management esettanulmány

Képzési tematika3. nap

Lean Management alapok

5S módszer

 • 5S lépései
 • Az 5S módszer bevezetése

Szabványok, Sztenderdek

 • A szabványok szerepe
 • A szabványok típusai
 • Szabványosított munka elemei

Vizuális menedzsment

 • Vizuális menedzsment szerepe
 • Információ struktúrák,
 • Vizuális menedzsment példák

Dolgozók bevonása

 • Dolgozó a középpontban elv
 • Javaslati rendszer

GEMBA KAIZEN

 • 5 GEN
 • Gemba Kaizen megközelítés

 

Képzési tematika4. nap

Folyamatos áramlás -, JIT -, Kanban rendszer

 • A JIT célja, definíciója és összetevői
 • A készletek, az anyagáramlás és az átfutási idők összefüggése
 • Ütemidőre termelés
 • Toló – húzó rendszerek
 • Szupermarketek, Kanban rendszer, Kanban típusok
 • FIFO (szekvenciális) pull

Kanban rendszer

 • A Kanban elvei és típusai
 • Folyamaton belüli Kanban és megvalósítási módjai
 • Kanban mennyiségek számítása – szupermarket méretezés
 • Jelző Kanban (háromszög Kanban, minta szerinti termelés, tétel készítő tábla)
 • Kiterjesztés a teljes gyárra
 • Reagálás a változó vevői igényekre

Logisztika és anyagtárolás

 • A részegységek nyilvántartása, elhelyezése (piacterek)
 • Belső (Mizusumashi) logisztika: útvonaltervezés, munkastandardizálás

Képzési tematika5. nap

Lean Management a gépeken

SMED

 • SMED előkészítése
 • Külső belső idők azonosítása
 • Átállási idő csökkentése

TPM

 • A TPM 5 alappillére
 • A gépkihasználtsággal kapcsolatos veszteség mérése (OEE)
 • Öntevékeny karbantartás menedzsment
 • TPM bevezetése

Képzési tematika6. nap

Minőség módszertan és kapcsolódó technikák a 0 hiba koncepcióért

 • „Elsőre jót” minőség elve
 • 0 hiba koncepció
 • JIDOKA
 • 5 Miért?
 • Hibamegelőzés (FMEA, 8D)
 • Hibafeltárás (TQC, ellenőrzés)
 • A3 módszer
 • Hibajelzés (Andon)
 • Hibamegszüntetés, POKA-YOKE

Képzési tematika7. nap

LEAN bevezetés projektmenedzsmentje

A LEAN bevezetés lépései

 • A Lean bevezetés változás és projektmenedzsmentje
 • A Lean Management bevezetésének alapvető feltételei
 • Bevezetés kritikus sikertényezői, kockázatok

 

Lean bevezetési program

 

Vizsga, pilot projekt prezentáció

Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés