JIT
(Just In Time)

és a Kanban rendszer
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

JIT (Just In Time) és a Kanban rendszer

Just-In-Time, gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia, mely a gyár folyamatban lévő készleteinek, és az azzal kapcsolatos költségek jelentős csökkentésével javítja a vállalat beruházási hatékonyságát.

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 130 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Megismertetni a toló és húzó elvű termelés vagy szolgáltatás közti különbséget. Megérteni az éppen időben való termelés elemeit, az ütemidő fogalmát, számítását, az optimális készletszint meghatározását, a KANBAN rendszert és annak típusait. Szó lesz továbbá az egydarabos áramlásról és a kiegyensúlyozott termelésről. A módszerek megértését gyakorlati példák, szemléltető eszközök, mintafeladatok segítik.

Kinek ajánljuk?

Azok a szakemberek, akik cégük folyamatos fejlődéséért felelősek, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Termelési dolgozók, csoportvezetők, műszakvezetők, termelési és műszaki vezetők, logisztikusok, folyamatmérnökök.
 • Olyan nemrégiben végzett szakemberek, akik a jövőjüket cégük termelési rendszerének fejlesztésében, ellátási láncok működtetésében képzelik el.
 • Szolgáltatások valamely területén dolgozók, akik szeretnék bővíteni ismereteiket, illetve hatékonyabban kívánják végezni tevékenységüket.
 • Továbbá olyan személyek, akik érintettek a folyamatok optimalizálásában és a hatékonyságnövelésben.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A képzés során a résztvevők megismerik a Just-in-Time filozófia céljait és módszereit. Megtanulják az értéklánc folyamatait szisztematikusan elemezni és a vevői igények alapján vezérelt, optimális működést kialakítani. A tanult módszerek alkalmazásával képesek lesznek a mindig gyorsabban változó vevői elvárásokhoz igazodva a megfelelő folyamat fejlesztéseket végrehajtani. Lehetővé válik számukra, hogy a folyamatos áramlású, húzó alapelvű gyártási rendszer víziója szerint alakítsák ki eljárásaikat, a folyamatok minőségének javítása mellett.
 • A cella rendszerű gyártás az erőforrások egyenletes elosztását jelenti a termelési környezetben (vagy akár a szolgáltatásban – pl. a fogorvosi szék környezete). Célja a minőség, a gyorsaság fejlesztése, valamint a költségek csökkentése, a folyamatos áramlás biztosításával és a veszteségek kiküszöbölésével.
 • One-Piece-Flow (continuous flow): Egydarabos áramlás (folyamatos áramlás) – folyamat a felgyülemlő készletek és a ‘sorban állás’ kiküszöbölésére. Az egydarabos áramlás ugyanakkor lehetővé teszi a felmerülő hibák gyors azonosítását.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Középfokú végzettség

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Ütemidő, ciklusidő fogalmai, számításai, Ciklusidő diagramok
 • Gyártósziget-tervezés, cellakialakítás, cellagyártás
 • Termeléskiegyenlítés (HEIJUNKA)
 • Rugalmas kapacitás, egydarabos áramlás (ONE PIECE FLOW)
 • Nagy- és kisszériás termelés alapelemei
 • Kevert modellű gyártás
 • Optimális készletnagyság
 • Kapacitástervezés
 • Szükséges erőforrások meghatározása; anyag- és információáramlás
 • FIFO, LIFO
 • A Kanban alapvető fajtái, Kanban-körök, Kanban kártyák
 • Termelési kanban, Kanban sínes vezérlés
 • Rendelési kanban
 • A kanban rendszer alapszabályai
 • Számítások
 • Körjáratok (MILKRUN, MIZUSUMASHI – Water Spider)
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés