ISO 50001:2018

Belső auditor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

ISO 50001:2018 Belső auditor

Azt érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak?

Hogy nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál?

Nem biztos a tudásában, szeretné ismereteit elmélyíteni, gyakorlati információkat kapni, illetve megismerni a kapcsolódási pontokat a leggyakrabban használt többi ISO szabvánnyal?

Akkor jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 50001:2018 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait az energiagazdálkodási irányítási rendszer (EgIR) auditjainak szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit egy olyan eszköz, amely segíti a vezetőket a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 3 nap (24 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 330 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az ISO 50001:2018 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják annak érdekében, hogy az energiagazdálkodási irányítási rendszert folyamatosan fejleszteni tudják, megfeleljenek az érdekelt felek elvárásainak, és őket a megfelelő, tényeken alapuló információk birtokában tájékoztatni tudják.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál ISO 50001:2018 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint az EgIR kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még az energiagazdálkodással kapcsolatba kerülő munkatársakat, és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és kollégákat, akik szeretnének megismerkedni az ISO 50001:2018 szabvány által leírt irányítási rendszer auditálásának követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 50001:2018 nemzetközi szabvány felépítésének, céljának és elvárásainak megismerése.
 • Az ISO 50001:2018 nemzetközi szabvány követelményeinek megismerése és alkalmazása.
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül.
 • Az auditorok speciális kommunikációs technikáinak megismerése.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Előnyt jelent a korábban megszerzett energiagazdálkodásban, rendszerismeretben való jártasság, illetve a belső motiváció és érdeklődés megléte.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Energiagazdálkodási irányítási rendszerek (EgIR)
 • EgIR alapelvek
 • Az ISO 50001:2018 nemzetközi szabvány jellemzői és felépítése
 • Az ISO 50001:2018 részletes ismertetése:
 • A szervezet környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
 • Az energiagazdálkodási irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
 • Energiagazdálkodási irányítási rendszer
 • Vezetői szerepvállalás és a munkavállalók részvétele (5. fejezet)
 • Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
 • Energiagazdálkodási politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
 • Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Célok, energiagazdálkodási előirányzatok és az elérésük megtervezése
 • Energiagazdálkodási átvizsgálás
 • Energiagazdálkodási teljesítménymutatók
 • Energiagazdálkodási alapállapot
 • Energiagazdálkodási adatgyűjtési terv
 • Támogatás (7. fejezet)
 • Erőforrások
 • Felkészültség (kompetencia)
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ
 • Működés (8 fejezet)
 • Működéstervezés és -felügyelet
 • Tervezés
 • Beszerzés

Képzési tematika2. nap

 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
 • Az energiagazdálkodási teljesítmény és az EgIR figyelemmel kísérése, mérése, elemzése és értékelése
 • Belső audit
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 • Folyamatos fejlesztés
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
 • Auditálás alapjai és alapelvei
 • Auditprogram irányítása
 • Auditok tervezése
 • Auditok lebonyolítása
 • Auditok helyszíni lefolytatása
 • Auditok eredményeinek értékelése
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek

Képzési tematika3. nap

 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Kommunikációs alapismeretek és gyakorlatok, mint az auditor legfontosabb eszköze.
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés