VDA 6.5

Termékauditor
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

VDA 6.5 Termékauditor

A termékgyártással foglalkozó vállalatoknál elengedhetlen, hogy a termékeket minősítő auditorok megfelelő, vevői követelményekkel összhangban lévő képzettséggel, kompetenciával rendelkezzenek.

Azon felül, hogy ezek a munkatársak magas szinten ismerik az általuk ellenőrzött és minősített termékeket, a vevői követelményeket, elengedhetetlen, hogy a termékauditálási tevékenységgel, annak folyamatával is tisztában legyenek. Ha úgy érzni, hogy ezirányú ismeretei fejlesztést igényelnek, vagy vevője előírja a VDA 6.5 „Termékaudit” szerinti tanúsítvány megszerzését, látogasson el képzésünkre! Jelentkezzen most!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 130 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan, a termékauditálással kapcsolatos ismeretek átadása, amelyek birtokában a résztvevők képesek lesznek a termékauditok szakszerű tervezésére, lebonyolítására, az auditot követő tevékenységek kezdeményezésére, adott esetben, azok visszakövetésére.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik vállalatuknál termékauditokat terveznek, lebonyolítanak, illetve azoknak, akik felelősek ennek a tevékenységnek az irányítására, felügyeletére. Ezenkívül várunk mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.5 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1), valamint betekintést nyerhetnek az ISO 19011:2018 szabvány előírásaiba.
 • Képesek lesznek az auditprogram elkészítésére, annak figyelemmel kísérésére,
 • Auditterv elkészítésére,
 • Termékauditok lefolytatására,
 • Auditjelentés elkészítésére,
 • Megismerik a termékauditorokra vonatkozó képzettségeket.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

Június 4. (Kedd, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • A termékaudit céla, alkalmazási területe
 • A VDA 6.5 kapcsolódása egyéb követelményekkel, szabványi környezet
 • A termékaudit menete
 • Az auditprogram
 • Bementi kritériumok az auditprogramhoz
 • Az auditprogrammal kapcsolatos megállapítások
 • Az auditprogram alkalmazási területe
 • Az auditprogram végrehajtása
 • Az auditprogram végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése
 • Az auditterv
 • Vizsgálati jellmezők
 • Vizsgálóeszközök és vizsgálandó termékek száma
 • Az alkatrészek irányítására vonatkozó előírások
 • Az alkatrészek kiválasztása
 • Vizsglandó alkatrészek jelölése
 • Alkatrészek visszahelyezése
 • Hivatkozási dokumentumok
 • Tremékaudit lefolytatása
 • Auditjelentés
 • Megjegyzések az eltérések osztályozásához és értékeléséhez
 • Az auditot követő intézkedések kezdeményezése
 • Azonnali intézkedések
 • Tudástranszfer
 • Termékauditorok képzettsége
 • Termékauditor
 • További szerepek
 • Hivatkozási dokumentumok
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés