Autóipari minőségtechnikák

CORE TOOLS – APQP/CP, PPAP, FMEA, SPC/MSA, 8D)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

Autóipari minőségtechnikák
(CORE TOOLS – APQP/CP, PPAP, FMEA, SPC/MSA, 8D)

A termékelőállítási folyamat során alkalmazott korszerű minőségtechnikák lehetőséget adnak az alkalmazóknak a tevékenységek struktúrált, szervezett formában történő szakszerű elvégzésére, mely egy költséghatékony, eredmény- és célorientált munkavégzést tehet lehetővé. Ez a szemlélet a mai modern vállalatok sikeres működéséhez elengedhetetlen.

Ha úgy érzi, hogy a szükséges kompetenciák nem állnak rendelkezésre vállalatánál, vagy szükség lenne a meglévő ismeretek frissítésére jöjjön el, vagy küldje el munkatársát a Tequa International Kft. „Autóipari minőségtechnikák” kombinált képzésére, mely tartalmazza a minőségtervezés és szabályozási terv, a termék- és folyamatjóváhagyás (bemintázás), a potenciális hibamód- és hatáselemzés, a statisztikai folyamatszabályozás és mérőrendszer-elemzés, valamint a 8D problémamegoldás témaköröket.

Ha Önnek olyan ismeretekre van szüksége, amelyeket a napi munkájában eredményesen tud alkalmazni, akkor köztünk a helye! Sajátítsa el ezeket az ismereteket nagy vállalati tapasztalattal rendelkező trénereinktől, akik szemléletesen, gyakorlatias megközelítéssel adják át tudásukat és tapasztalataikat Önnek és munkatársainak!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 5 nap ( 40 OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 550 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők számára olyan alapismeretek átadása, amelyek napi munkájuk során szilárd alapot gyújtanak a felsorolt technikák gyakorlati alkalmazásához.

Kinek ajánljuk?

Azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik teljeskörű ismereteket kívánnak szerezni az autóipari minőségtechnikák alkalmazására vonatkozóan, akik nem csupán egyes témakörök megismerését tűzték ki célul, hanem meg szeretnék érteni a különböző eszközök/módszerek egymással való kapcsolatát, azok helyét és szerepét a termékelőállítás folyamatában. Ajánljuk azoknak, akik minőségtervezési projektben vesznek részt, akár projektvezetőkénet, vagy tagként, akik bemintázással foglalkoznak, akik tevékenységük során FMEA csoport tagjai, folyamatszabályozással, illetve mérőeszkökkel kapcsolatos képességelemzést végeznek, feladataik közt szerepel a szabályozási tervek elkészítése, valamint a problémamegoldás folyamatában feladatuk van. Várjuk azok jelentkezését is, akik most kezdik, vagy a jövőben tervezik ezekben a tevékenységekben való részvételüket, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a témakörök iránt.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A minőségtervezési folyamat projektszemléletű megközelítésének megismerése és megértése APQP, illetve VDA RGA követelmények alapján
 • A termék- és folyamatjóváhagyás követelményeinek megismerése és megértése PPAP, valamint VDA 2 alapján
 • A hibamód- és hatáselemzés módszerének megismerése és megértése az AIAG FMEA követelmények alapján
 • A statisztikai folyamatszabályozás és mérőrendszer-elemzés követelményeinek és alkalmazásának megismerése és megértése a SPC és MSA kézikönyvek, valamint a VDA 5 követelményrendszer alapján
 • A legismertebb problémamegoldó technika megismerése és megértése a 8D módszertanán keresztül

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Autóiparban szerzett munkatapasztalat előny
 • Projektmenedzsment alapszintű ismerete előny

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 40 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése. 

Az adott oktatási nap végén, témakörönként feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

Szeptember 6. (Szerda, Budapest)
Szeptember 13. (Szerda, Budapest)
Szeptember 20. (Szerda, Budapest)
Szeptember 25. (Hétfő, Budapest)
Szeptember 29. (Péntek, Budapest)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

APQP/CP, VDA RGA

 • A minőségtechnikák alkalmazására vonatkozó szabályozó követelmények
 • Az autóipari követelmények kézikönyvei
 • Minőségtervezés APQP és VDA RGA szerint
 • Az APQP és VDA RGA jelentése
 • Az APQP és VDA RGA folyamat egyes fázisaihoz és mérföldköveihez tartozó feladatok és követelmények
 • Kapcsolódó fogalmak
 • A Control Plan
 • Jelentősége
 • A Control Plannel szemben támasztott követelmények
 • A Control Plan típusai
 • A Control Plan tartalmi részének megismerése
 • Vizsga

Képzési tematika2. nap

PPAP, PPF (VDA 2)

 • A PPAP és a PPF (VDA 2) céljának megismerése és megértése
 • Termék- és folyamatjóváhagyás PPAP és PPF (VDA 2) követelmények alapján
 • Termék- és folyamatjóváhagyás kiváltó okai
 • Termék- és folyamatjóváhagyás menete
 • Bemintázás benyújtási szintjei
 • Termék- és folyamatjóváhagyás dokumentációja
 • A PSW és EMPB Deckblatt (termékjóváhagyási bizonyítvány) tartalma és kitöltése
 • Elfogadási szintek, dokumentumok megőrzésének követelménye
 • Döntés a sorozatgyártás jóváhagyásáról
 • Vevő tájékoztatás követelményei
 • Mintadokumentumok áttekintése
 • Vizsga

Képzési tematika3. nap

 FMEA

 • Az FMEA alapelvei és alkalmazás
 • Előnyök és a kritikus sikertényezők
 • FMEA típusai és elkészítése a minőségtervezés folyamatában
 • Az FMEA készítésének folyamata
 • Tervezés
 • Struktúraelemzés
 • Funkcióelemzés
 • Hibaelemzés
 • Kockázatelemzés (pontozás, feladatok priorizálása)
 • Optimalizálás
 • Dokumentálás
 • Vizsga

Képzési tematika4. nap

SPC/MSA

 • SPC – Statisztikai folyamatszabályozás
 • A folyamat és a szórás kapcsolata
 • Stabil és instabil folyamat
 • Minta és a sokaság kapcsolata
 • Számtani átlag, medián, terjedelem, szórás fogalma, számítása
 • SPC helye a folyamatban, minőségtervezésben
 • Teljesítőképesség indexek és számítása (Gép-, folyamatképesség)
 • Szabályozó kártyák típusai, használatuk
 • MSA – Mérőrendszer-elemzés
 • Mérés hatása a döntésre
 • MSA helye a folyamatban, minőségtervezésben
 • Mérőrendszer alapfogalmai
 • Hiba keletkezése
 • MSA méréses elemzések ismertetése, gyakorlati feladat elvégzése (Bias (Cg; Cgk), Linearitás, R&R, Stabilitás)
 • MSA minősítéses elemzések
 • Vizsga

Képzési tematika5-6. nap

8D

 • A strukturált problémamegoldás alapjai
 • A teammegközelítés és a teammunka alapjai, a csapat létrehozása
 • A problémamegoldó folyamat lépései
 • A probléma definiálása – van-nincs elemzés, a probléma pontos számszerű megfogalmazása
 • Az azonnali vagy rövid távú intézkedések fogalma és jelentősége – a vevő védelme
 • A probléma kiváltó okának azonosítása és igazolása – technikai és menedzsment gyökérokok, Ishikawa diagram, 5 miért módszer
 • A végleges vagy hosszú távú intézkedések meghatározása
 • A megelőzés alapelvei, lessons learned, tapasztalatok hasznosítása más folyamatban / terméken
 • A problémamegoldó folyamat lezárása
 • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés