8D

A problémamegoldás 8 diszciplínája - Team leader
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

8D – A problémamegoldás 8 diszciplínája - Team leader

A kétnapos program során a Résztvevő(k) elmélyíti(k) ismeretét / ismeretüket, valamint fejleszti(k) készségét / készségüket a 8D problémamegoldási folyamat végrehajtásának irányításával kapcsolatban. Az ismeret- és készségfejlesztés oktatáson alkalmazott módszerei: Ismeretfejlesztés, Esetpélda megoldása, saját céges 8D folyamat / jelentés kritikai értékelése.

Képzés formája: egyéni/csoportos 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 4 fő

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

A tanfolyam célja

A 8D folyamat eredményességének javítása ismeret- és készségfejlesztéssel.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyam elvégzésével a Résztvevő(k) képessé válik / válnak arra, hogy megfelelő teamösszetétel és felsővezetői támogatás esetén a 8D problémamegoldási folyamatban teamvezetőként eredményesen részt vegyenek.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam elvégzésével a résztvevők megismerik a problémamegoldó folyamatok sajátosságait és az ahhoz kapcsolódó fogalmakat, valamint a teammunka alapelveit. Megismerik és alkalmazni tudják a 8D folyamatot, illetve hatékony team tagként tudnak hozzájárulni a területüket érintő problémák megoldásához.

A résztvevők a további munkájuk során törekednek a 8D-k eredményességének fejlesztésére, mely a vevői elégedettség növekedését eredményezi.

A résztvevők a további munkájuk során törekednek a 8D-k eredményességének fejlesztésére, mely a vevői elégedettség növekedését eredményezi.

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább felsőfokú végzettség
 • Legalább egyéves munkatapasztalat.

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 20 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 30 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 20 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013 évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.

A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára. 

A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2/résztvevő alapterület. 

Biztosításra kerül mellékhelyiség.

A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.

Online képzés esetén: résztvevőnként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű Internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Tantermi oktatás esetén: Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.

Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

Képzési időpontok

Aktuális meghirdetett képzési időpontjaink:

November 21-22. (Csütörtök – Péntek)

Amennyiben a meghirdetett képzési időponton kívül szeretne a fenti képzésen résztvenni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika1. nap

 • Ki mit tud a 8D problémamegoldási folyamatról? A kapcsolódó VDA 8D kötet főbb jellemzőinek összefoglalása.
 • A 8D problémamegoldási folyamat lépéseinek részletezése a következő szempontok szerint: célok, módszerek, kockázatok és lehetőségek, jó tanácsok, alap- és kiválósági követelmények.
  • D0: A 8D előkészítése, döntés a 8D indításáról.
  • D1: Teamalakítás.
  • D2: A probléma pontos leírása.
  • D3: Azonnali intézkedés.
  • D4: Gyökérokok azonosítása.
  • D5: Helyesbítő intézkedések megtervezése.
  • D6: Helyesbítő intézkedések bevezetése.
  • D7: Újraelőfordulás megelőzése, a megoldás kiterjesztése
  • D8: A team sikerének elismerése, a teammunka lezárása.

Képzési tematika2. nap

 • Esetpélda megoldása.
 • Saját céges 8D folyamat(ok) / Jelentés(ek) kritikai értékelése (Mit kellene fejleszteni?).
 • Tanulságok megfogalmazása.
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés