ISO 19011:2018 Szabványértelmezés

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia

A tanfolyam rövid leírása

Ha az ön vállalatának irányítási rendszerei tanúsítottak, legyen szó minőségirányítási (ISO 9001, IATF 16949, ISO/TS 22163, VDA 6.1, stb.), környezetirányítási (ISO 14001), egészségvédelmi és biztonsági irányítási (ISO 45001), információbiztonsági (ISO 27001), vagy energiagazdálkodási (ISO 50001) rendszerről, akkor belső auditokat kell lefolytatniuk. A hatékony és eredményes auditok végrehajtásának előfeltétele, hogy képzett auditorok álljanak rendelkezésre. A képzettség nem csak a vonatkozó rendszerszabvány ismeretére terjed ki, hanem többek között az auditok tervezésének, lebonyolításának után követésének képességére is. Az ISO 19011:2018 szabvány „Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához” képzésünk során megismertetjük Önnel vagy munkatársaival a szabvány követelményeit, nem csak az auditok lebonyolítására vonatkozó, hanem az auditorokkal szemben elvárt képzettségi és egyéb követelményeket is.
Az ismereteket auditálásban jártas trénerek támogatásával szerezhetik meg, gyakorlati példákkal, instrukciókkal megfűszerezve!
Várjuk képzésünkre, jelentkezzen most!

Képzés formája: csoportos 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

Maximális csoportlétszám: 12 fő

A képzés díja: 240 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 35 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az auditok lebonyolításának követelményeit, a tanultakat képesek beépíteni az auditori tevékenységükbe, ezáltal növelve az általuk lefolytatott auditok eredményességét, hatékonyságát.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.
Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az auditálás folyamatával, annak követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Kockázatalapú auditprogram tervezésének, irányításának képessége
 • Egy audit tervezésének, végrehajtásának (nyitóértekezlet, helyszíni audit, záróértekezlet,
  jelentéskészítés készítése), lezárásának képessége
 • Auditok után követésének képessége

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 •  Legalább középfokú végzettség
 • Bármilyen irányítási rendszerszabvány ismerete előnyt jelent

Teljesítményt értékelő rendszer

A tanfolyam végén 20 kérdéses feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 40 perc. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így a teszten maximálisan 20 pont érhető el. Az írásbeli vizsgán a kérdések megválaszolásához használható a tananyag. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a vizsgázónak. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges, 2 sikertelen vizsgát követően a tanfolyam ismétlése szükséges.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

Személyi feltételek

A tanfolyam előadói, oktatói megfelelnek a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvényben és a 11/2020 (II.7) Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

Tárgyi feltételek

Tantermi oktatás esetén: a tanterem megfelel a vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak.
A tanterem rendelkezik oktatói asztallal és székekkel minden résztvevő számára.
A tanteremben biztosításra kerül 1,5 m2 / résztvevő alapterület. Biztosításra kerül mellékhelyiség.
A tananyag naprakészségéért az előadó a rendszeres tananyag-felülvizsgálatokkal felel.
Online képzés esetén: résztvevőként 1 darab laptop/számítógép, mikrofon, kamera, megfelelő sávszélességű internet hozzáférés szükséges.

Eszközök

Flip-chart tábla, video-projektor, vetítésre alkalmas fehér falfelület, vagy vetítővászon, táblaíró tollak, 3 különböző színben.
Nyílt képzés esetén a tárgyi feltételeket és eszközöket a képző intézmény biztosítja, kihelyezett képzések esetén ezek biztosítása a megrendelő felelőssége.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Future is brighter when you’re more prepared

We bring the breadth of our experience and industry knowledge to help you succeed in your work

Képzési tematika

 • Auditálás az ISO 19011:2018 „Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához”
  • Alkalmazási terület
  • Rendelkező hivatkozások
  • Szakkifejezések és meghatározások
  • Az auditálás alapelvei
  • Az auditprogram irányítása
  • Egy audit végrehajtása
  • Auditorok felkészültsége és értékelése
  • „A” melléklet: Kiegészítő útmutató az auditorok számára az auditok megtervezéséhez és
   végrehajtásához
  • Vizsga
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tequa Akadémia
Tequa Akadémia

Annak érdekében, hogy egy vállalati termék előállításai folyamata vevői igényeknek megfelelően működjön, szükség van olyan munkatársakra, akik ezen folyamatok megfelelősségét ellenőrzik auditok keretében….(leírás folyt.)

“We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.”
Keenan WebberNifty CEO
https://tequa.hu/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring
Tequa Akadémia
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jelentkezés