VDA UPGRADE- Mi változott az új 2023-as kiadásban?

 

A gépjárműipari cégek által általánosan használt VDA 6.3 folyamataudit kiadvány követelményrendszere 2023. január elsejével megváltozott.

A VDA 6.3 először 1998-ban jelent meg (1. kiadás), majd 2010-ben (2. kiadás) és 2016-ban (3. kiadás) átdolgozták. 2023. januárjában pedig egy újabb felülvizsgálat eredményeképp megjelent a VDA 6.3 4. kiadása.

Mi változott az új 2023-as kiadásban?

 • A kérdéskatalógusban megerősödtek a szoftverekkel kapcsolatos követelmények, a szoftver minőségbiztosítás (például: Automotive SPICE®)
 • A kötet tartalmát harmonizálták más kapcsolódó követelményekkel, (például: (VDA RGA/MLA)
 • A P3 és P4 kiegészült beszerzési tevékenységekre vonatkozó követelményekkel.
 • Az auditorok felkészültségére vonatkozóan egyes követelményeket megváltoztattak.
 • Új elemként jelenik meg a távoli audit, mint az auditok lebonyolításának lehetséges formája, valamint az auditok végrehajtási módjának (helyszíni, távoli, hibrid) meghatározását támogató kockázatelemzésre ajánlást fogalmaztak meg.
 • A 4. fejezetet („Auditálási folyamat”) törölték, mivel azt az ISO 19011 szabvány tartalmazza.
 • A VDA 6.3. kötetéből törölték a 8. fejezetet („Process audit – Szolgáltatások”).
 • A 10. fejezetet („Legjobb gyakorlat/tanulságok”) törölték.
 • A szállítás és alkatrészkezelés értékelése (EU7) elhagyásra került a P6 fejezetnél.
 • Néhány esetben újradefiniálták a különleges jelentőségű (*-os) kérdéseket.
 • A képességelemzésre vonatkozó kérdések száma lecsökkent, vonzataként a kiértékelési kritériumok is módosultak.
 • A helyi szójegyzéket globális, digitális szójegyzékké alakították.

VDA 6.3 – mi marad változatlanul?

 • A kérdőív szerkezete
 • Az egyes kérdések értékelési modellje (10-8-6-4-0)
 • Az átfogó értékelés osztályozási rendszere (A, B, C).
 • Az auditálandó elemek P1, P2-P
 • A teknős diagram használata
 • A leminősítési szabályok.

Az elvégzett változások miatt a jelen kötet szerint elvégzett auditok eredményei nem hasonlíthatók össze közvetlenül az előző, 2016-os kiadás szerint elvégzett auditok eredményeivel.

Mennyi idő van a gépjárműipari cégek auditorainak az átképzésre?

Jelenleg nincs meghatározva átállási idő a VDA által, a vevői elvárás a mérvadó.

A folyamatauditok lefolytatására jogosító bizonyítványok, érvényes tanúsítványok megléte esetén csak az „Upgrade” képzést kell elvégezni.

Több VDA 6.3 upgrade képzést is indítunk tavasszal:

„Upgrade” képzéseinken bemutatjuk a VDA6.3:2023 követelményrendszer változásait. A tanfolyam elvégzését követően képessé válik az új/megváltozott követelmények alkalmazására a folyamatok auditálása során.

2023. április 04. (Külön indul délelőtti és délutáni csoport is.)

9:00-13.00

További információ és jelentkezés itt.

13:00-17.00

További információ és jelentkezés itt.

Amennyiben nincsenek előzetes ismeretei a témát érintően vagy alaposan felfrissítené ismereteit, a 3 napos VDA 6.3 BELSŐ FOLYAMATAUDITOR képzésünket ajánljuk, amelyet 2023.05.10-12.én tartunk.