Az információs technológia egyre fontosabb szerepet tölt be az üzletmenet folytonosságában. Létfontosságú adatokat őrzünk és létfontosságú adatokkal dolgozunk. Ha ez az adatkincs megsérül vagy illetéktelen kezekbe kerül, nemcsak a vállalkozásunk kerül veszélybe, hanem komoly jogi következményekkel is számolhatunk. Ügyfeleink számára is egyre fontosabb, hogy ne mi legyünk a leggyengébb láncszem, ahonnan az ő szakmai tudásuk kontrollálatlanul kikerülhet egy esetleges incidens miatt, így az ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer bevezetését egyre több vevő is megköveteli.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és alkalmazni tudják annak érdekében, hogy információbiztonsági irányítási rendszerüket folyamatosan fejleszteni tudják. Célunk, hogy a résztvevőknek támogatást nyújtsunk abban, hogy egy tanúsító vagy felügyeleti auditra fel tudjanak készülni, értsék, hogy az auditorok mit miért kérdeznek, és tisztában legyenek azzal, hogy válaszként tőlük mit várnak el.

 

Célcsoport

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még az információbiztonság, IT, és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik fontos adatokat kezelnek a szervezetnél, szeretnének megismerkedni az ISO 27001:2013 szabvány követelményeivel, vagy csak érdeklődnek a téma iránt.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 27001 nemzetközi szabvány követelményeinek megismerése és alkalmazása

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű IT ismeretek

 

Képzési tematika

 1. nap
 • IT biztonság, információbiztonság
 • Az ISO 27000 szabványcsalád részei
 • Az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány jellemzői
 • Az ISO 27001:2013 nemzetközi szabvány felépítése
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése
 • Az információbiztonság-irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
 • Az információbiztonság-irányítási rendszer
 • Vezetés (5. fejezet)
 • A vezetői képesség és elkötelezettség
 • Vevőközpontúság
 • Politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Információbiztonsági célok és az elérésük megtervezése
 • Támogatás (7. fejezet)
 • Erőforrások
 • Felkészültség
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ
 • Működés (8. fejezet)
 • Működéstervezés és -felügyelet
 • Az információbiztonsági kockázatok felmérése
 • Az információbiztonsági kockázatok kezelése
 1. nap
 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
 • Megfigyelés, mérés, elemzés és értékelés
 • Belső audit
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenységek
 • Folyamatos fejlesztés
 • Intézkedési célok és intézkedések (A melléklet)
 • Információbiztonsági szabályok
 • Az információbiztonság szervezete
 • Az emberi erőforrások biztonsága
 • Vagyonelemek kezelése
 • Információk osztályozása
 • Hozzáférés-felügyelet
 • Titkosítás
 • Fizikai környezet és biztonság
 • Az üzemelés biztonsága
 • A kommunikáció biztonsága
 • Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
 • Szállítói kapcsolatok
 • Az információbiztonsági incidensek kezelése
 • A működésfolytonosság biztosítása
 • Megfelelés

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer

Az adott oktatási nap végén, témakörönként feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja:  220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.