Magasak a minőségveszteség költségei? Sok a vevőiktől érkező reklamáció? Nem eredményes a folyamatos fejlesztés folyamata? Úgy érzi, hogy rengeteg a gondja, és semmire sincs ideje? Elmondhatja, hogy soha még ennyien nem dolgoztak ily állhatatosan, hogy alig jussanak valamire? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Six sigma Green Belt tanfolyamára!

A tanfolyam a veszteségcsökkentés egyik legeredményesebb rendszerén belül a Six Sigma projektek megvalósításában történő részvételre készít fel.

 

A tanfolyam célja

A Six Sigma projektek Green Belt (zöld öves) szerepkörének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése, a tanultak alkalmazása egy választott Six Sigma Green Belt-es projektben.

 

Célcsoport

A tanfolyamon való részvételt azon Cégek vezetőinek és munkatársainak ajánljuk, ahol a felsővezetés elkötelezett arra, hogy biztosítsa:

 • a vevői igényeknek megfelelő minőséget,
 • a minőséghibákból eredő veszteségek átütő mértékű csökkentését,
 • a szállítási teljesítmény javítását,
 • a vevői elégedettség fokozását.

A tanfolyami részvételt javasoljuk a Cég bármely funkcióinak (például: tervezés, fejlesztés, gyártás, ellenőrzés, logisztika, karbantartás, beszerzés, értékesítés, pénzügy, kontrolling) vezetői és munkatársai számára.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A Six Sigma projektekben alkalmazandó vezetési- és minőségtechnikák megismerése és alkalmazási készsége.
 • problémaazonosítási módszerek
 • adatmegjelenítési, -feldolgozási és -elemzési technikák
 • okkeresési technikák
 • problémamegoldási és szabályozási eszközök
 • A Six Sigma projektek minőségfejlesztési csoportmunkájában történő részvétel képessége, teamtagként.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középiskolai végzettség

 

Képzési tematika

 1. nap: Six sigma alapok
 2. modul: A Six sigma alapjai
  • A Six Sigma kiváltó okai
  • A Six Sigma történelme
  • A Six Sigma jellemzői
   • A Six Sigma mint filozófia
   • A Six Sigma mint célkitűzés, mérőszámok a Six Sigma-ban
   • A Six Sigma mint benchmark
   • A Six Sigma mint fejlesztési folyamat (DMAIC)
   • A Six Sigma mint módszertan
   • A Six Sigma mint szervezet, képzési pályák
  • Folyamatmegközelítés a Six Sigma-ban
  • Szoftverhasználat a Six Sigma-ban
  • Alapszabályok a Six Sigma-ban
  • A Six Sigma hatásai
  • A Six Sigma sikertényezői
 1. nap de.: Problémamegoldási gyakorlat
 2. modul: Problémamegoldási gyakorlat
 • A problémamegoldás szükségessége
 • Katapult gyakorlat

 

 1. nap du.-3. nap de.: A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

III. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat első lépése: D – Definiálás

 • A „Definiálás” fázis célja
 • A „Definiálás” fázis módszerei
  • A vevő hangja (Voice of Customer – VOC)
  • Benchmarking
  • SWOT analízis
  • CAP eszközök
  • Projektcélok kitűzése
  • Időtervezés – Gantt diagram
  • Projekt alapító okirat

 

 1. nap du.-4. nap de.: A DMAIC fejlesztési folyamat második lépése: M – Mérés
 2. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat második lépése: M – Mérés
 • A „Mérés” fázis célja
 • A „Mérés” fázis módszerei
  • SIPOC diagram
  • Folyamatábra
  • Adatgyűjtő lap
  • Pareto diagram
  • Folyamatok teljesítőképességének vizsgálata
  • Grafikus adatmegjelenítés
  • Mérőrendszer elemzés (MSA)

 

 1. nap du.: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés
 2. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés, alapmódszerek
 • Az „Elemzés” fázis célja
 • Az „Elemzés” fázis módszerei
  • Ötletroham (brain storming)
  • Ishikawa diagram
  • Ismétlődő „Miért” módszer
  • Van-Nincs elemzés
  • Különbségek és változások listája
  • Valószínű kiváltó ok tesztelése
  • Shainin megközelítés
  • Teknős (Turtle) diagram

 

 

 

 

5.-6. nap: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés

 1. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat harmadik lépése: A – Elemzés, haladó módszerek
 • Hibamód- és hatáselemzés (FMEA)
 • Statisztikai próbák
 • Összefüggésvizsgálat
 • A hipotézisvizsgálatoknál alkalmazott eloszlások
 • Kísérlettervezés (DoE), elemzési céllal

 

 1. nap de.: A DMAIC fejlesztési folyamat negyedik lépése: I – Fejlesztés

VII. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat negyedik lépése: I – Fejlesztés

 • A „Fejlesztés” fázis célja
 • A „Fejlesztés” fázis módszerei
  • Kísérlettervezés (DoE) – optimalizálás
  • Lehetséges megoldások meghatározása
  • Választás a lehetséges megoldások között
  • Fa diagram
  • Poka-Yoke (bolondbiztos megoldások)

 

 1. nap du.-8. nap de.: A DMAIC fejlesztési folyamat ötödik lépése: C – Szabályozás

VIII. modul: A DMAIC fejlesztési folyamat ötödik lépése: C – Szabályozás

 • A „Szabályozás” fázis célja
 • A „Szabályozás” fázis módszerei
  • Statisztikai folyamatszabályozás (SPC)
  • Szabályozási terv (Control Plan)

 

 1. nap du.: Konzultáció (projektfeladatok)

 

Képzés időtartama: 8 nap = 64 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) + 1 nap vizsgaprezentáció

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése. A tanfolyamot és az írásbeli vizsgát követően Six Sigma projektfeladat végrehajtása teammunkában, a projekt lefutásának és eredményeinek prezentálása.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 1200 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.