Ha az ön vállalatának irányítási rendszerei tanúsítottak, legyen szó minőségirányítási (ISO 9001, IATF 16949, ISO/TS 22163, VDA 6.1, stb.), környezetirányítási (ISO 14001), egészségvédelmi és biztonsági irányítási (ISO 45001), információbiztonsági (ISO 27001), vagy energiagazdálkodási (ISO 50001) rendszerről, akkor belső auditokat kell lefolytatniuk. A hatékony és eredményes auditok végrehajtásának előfeltétele, hogy képzett auditorok álljanak rendelkezésre. A képzettség nem csak a vonatkozó rendszerszabvány ismeretére terjed ki, hanem többek között az auditok tervezésének, lebonyolításának után követésének képességére is. Az ISO 19011:2018 szabvány „Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához” képzésünk során megismertetjük Önnel vagy munkatársaival a szabvány követelményeit, nem csak az auditok lebonyolítására vonatkozó, hanem az auditorokkal szemben elvárt képzettségi és egyéb követelményeket is.

Az ismereteket auditálásban jártas trénerek támogatásával szerezhetik meg, gyakorlati példákkal, instrukciókkal megfűszerezve!

Várjuk képzésünkre, jelentkezzen most!

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az auditok lebonyolításának követelményeit, a tanultakat képesek beépíteni az auditori tevékenységükbe, ezáltal növelve az általuk lefolytatott auditok eredményességét, hatékonyságát.

 

Célcsoport

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az auditálás folyamatával, annak követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Kockázatalapú auditprogram tervezésének, irányításának képessége
 • Egy audit tervezésének, végrehajtásának (nyitóértekezlet, helyszíni audit, záróértekezlet, jelentéskészítés készítése), lezárásának képessége
 • Auditok után követésének képessége

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Bármilyen irányítási rendszerszabvány ismerete előnyt jelent

 

Képzési tematika

 • Auditálás az ISO 19011:2018 „Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához”
 • Alkalmazási terület
 • Rendelkező hivatkozások
 • Szakkifejezések és meghatározások
 • Az auditálás alapelvei
 • Az auditprogram irányítása
 • Egy audit végrehajtása
 • Auditorok felkészültsége és értékelése
 • „A” melléklet: Kiegészítő útmutató az auditorok számára az auditok megtervezéséhez és végrehajtásához
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 135 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.