A mai folyamatszabályozási gyakorlatban mutatószámok alkalmazása és folyamatos figyelemmel kísérése mellett a hatékony dokumentumkezelés és a munkatársak bevonása már megkerülhetetlen követelmények. A minőségirányítási rendszer szerencsére elrugaszkodott a régi papírgyártós megközelítéstől. A vevői elvárások és a gyorsan változó külső környezet – előírások, jogszabályok, rendeletek stb. – megkövetelik, hogy naprakészen, egyszerűen, a szervezet alsóbb szintjein is egyértelműen meghatározott és teljesíthető követelményeket határozzunk meg. Ennek megvalósításában segíti a folyamatok felelőseit és vezetőit a nemzetközileg elismert minősítést adó képzés, melyet a TÜV Know-How Club TÜV Hessen GmbH magyarországi licencpartnereként kizárólagos joggal szervezünk Magyarországon 

 

A tanfolyam célja 

Ismeretek átadása a minőségirányítási rendszer fejlesztésének módjáról, a vezetői reporting rendszeréről, a beszállítói és a vevőkkel kapcsolatos folyamatok karbantartásáról, valamint egy hatékony, a jogszabályoknak és az EU jogra épülő termékfelelősségi követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer kiépítéséről, karbantartásáról és fejlesztéséről. Kompetenciák fejlesztése a minőség- és folyamatfejlesztés terén szükséges feladatok elvégzéséhez. 

 

Célcsoport 

Jelenlegi és leendő minőségirányítási vezetők, folyamatfejlesztéssel, minőségfejlesztéssel, dokumentációs rendszer karbantartásával megbízott vezetők, folyamatfelelősök a termékfejlesztéstől a kiszállításig (termelő vállalatoknál) vagy a szolgáltatás átadásáig (szolgáltatóknál). Munkatársak, akik felelnek a belső minőségirányítási rendszer naprakészségéért, a vevőkkel való kapcsolattartásért, beleértve a reklamációk kezelésének folyamatát, és/vagy a beszállítókkal kapcsolatos folyamatokat 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

 • A minőségirányítási rendszer menedzselésével kapcsolatos készségek a folyamatos fejlesztés és optimalizálás jegyében. 
 • Modern minőségirányítási dokumentáció és rendszer felépítése 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 • Minőségirányítási szakember tanfolyam elvégzése, vagy ahhoz hasonló szintű ismeretek meglétének igazolása 

 

Képzési tematika 

 1. nap
 • Kockázatok és lehetőségek az ISO 9001:2015 szabványban 
 • Minőség és jog: termékfelelősség, termékbiztonság 
 • Minőségtervezés, projektmenedzsment 

 

 1. nap
 • Beszállítómenedzsment 
 • Folyamatmenedzsment, folyamatelemzés, folyamatok dokumentálása 
 • Minőségköltségek – költségcsökkentés a rendszer és a folyamatok optimalizálásával 

 

 1. nap
 • Kaizen – a folyamatos fejlesztés 
 • Kockázatkezelési módszerek 
 • Auditálás, tanúsítás, akkreditálás 

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 390 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, a TÜV tanúsítvány valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.