Azon szervezetek, amelyek ISO 9001 szerinti vagy egyéb irányítási szabvány szerinti rendszert működtetnek, rendszeres időközönként szembesülnek a belső-, az ügyfél által végzett, vagy a harmadik feles, ún. tanúsítói auditok lebonyolításának szükségességével. Természetesen lehet kritizálni e felülvizsgálatok időigényességét és sok esetben szakmai korrektségét, azonban amíg egy szervezet nem alkalmaz olyan személyeket, akik megfelelő képzettséggel és természetesen gyakorlattal a fentiekhez mérhető módon képesek auditok megtervezésére, lebonyolítására és utókövetésére, addig nem használja ki a rendszer fáradságos munkával történt kiépítéséből származó előnyöket sem. Célunk a képzéssel olyan nemzetközi, jó gyakorlatokra épülő készség és képességfejlesztés, aminek eredménye az irányítási rendszerek objektív értékelése és a sikeres működéshez és fejlődéshez elengedhetetlen nyomon követése.  

 

A tanfolyam célja 

A résztvevők értsék az ISO 19011 tartalmát, és feleljenek meg szabvány szakmai követelményeinek. Fel tudják készíteni a vállalatot a vevői és tanúsító auditokra, valamint belső vagy beszállítói auditokat tudjanak tervezni, végezni és utógondozni. 

 

Célcsoport 

Azok a személyek, akik a szakmai képzettség mellett az EOQ képzési sémája szerinti auditori végzettséget céloznak meg.  Vállalati belső auditorok, folyamatfejlesztési tanácsadók és belső vagy szállítói tanácsadók, leendő vevői- vagy tanúsító auditorok.  

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

 • Az auditálásra vonatkozó ISO 19011 szabvány követelményeinek ismerete 
 • Irányítási rendszerek (pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 stb.) felülvizsgálati módszerének ismerete 
 • Az auditprogramok (rendszer, folyamat, termék) kialakításának és menedzsmentjének ismerete 
 • Folyamatauditok és rendszerauditok megtervezésének, lefolytatásának és utókövetésének ismerete 
 • A kockázatalapú auditálás (teknősmodell) megértése, kérdéslista készítése 
 • Beszélgetések irányítási képessége auditorként 
 • Auditeredmények kiértékelésének ismerete 
 • Folyamatkockázatok azonosításának képessége meghatározott vevői vagy szabványkövetelmények ismeretében 
 • Helyesbítő intézkedések meghatározásának és követésének ismerete 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

QMS-TÜV Minőségirányítási Specialista vagy QMB-TÜV Minőségirányítási Megbízott vagy Q-Manager tanfolyam elvégzése, vagy azzal egyenértékű végzettség igazolása. 

 

Képzési tematika  

1.nap– Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása

 • Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása 
 • Az audit fogalma, célja, típusai, alapelvei, folyamata 
 • Az auditprogram 
 • Az auditáló csapat 
 • Felkészülés az auditra  auditterv, teknős diagram, kérdések összeállítása 

 

2. nap – Az ISO 19011 szabvány tartalma, alkalmazása (folytatás)

 

 • Az audit végrehajtása  nyitó megbeszélés, auditok lefolytatása, megállapítások, záró megbeszélés, auditjelentés, az audit következtetése, az audit utánkövetése 
 • Auditálás, tanúsítás, akkreditálás 

3. nap –Softskill és gyakorlati nap 

 

 • A beszélgetés irányítása auditorok számára, az auditori kommunikáció 
 • Auditálási esetpéldák, szerepjáték 

4. nap –Gyakorlati vizsganap

 • Beszállítói audit – szerepjáték 

    

Képzés időtartama: 3 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) + 1 vizsganap 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése, valamint egy szóbeli beszállítói audit szimuláció. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 600 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, a TÜV tanúsítvány, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.