A képzés gyakorlatorientált ismereteket ad a minőségellenőri tevékenységek szakszerű elvégzéséhez.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerik és megértik a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos alapokat, és eligazodnak az ISO 9001-es szabványban. Ezen túlmenően megismerik a legismertebb problémamegoldó módszereket és minőségtechnikákat.

 

Célcsoport

Termékek vagy folyamatok minőségellenőrzését végző szakemberek, valamint a minőségirányítás munkatársai.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A minőségi és minőségirányítási alapvetések, fogalmak biztos ismerete
 • Az ISO 9001 szabvány céljainak, felépítésének és fontosabb tartalmi elemeinek ismerete
 • Problémamegoldó módszerek és alapvető minőségtechnikák ismerete, 8D lap kitöltése

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Nincs.

 

Képzési tematika

 1. nap: Minőség, minőségirányítás
 • A minőség fogalma, értelmezése
 • A vevő fogalma, a vevői igények szerkezete
 • A minőségirányítás fogalma és alapjai
 • A minőségirányítás célja és jelentősége
 • Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer modellje
 • Az ISO 9001 szabvány követelményei
 • A TQM alapjai

 

 1. nap: Problémamegoldó módszerek, kockázatelemzés
 • Problémák jellege, előfordulása, költségei
 • Problémamegoldó technikák és azok alkalmazása (8D vagy A3)
 • Kockázatelemzés az FMEA módszerrel

 

 1. nap: Minőségtechnikák
 • Pareto analízis
 • 7QC minőségtechnikák: Ishikawa, hibagyűjtő lap, folyamatábra, statisztikai módszerek, vizualizációs technikák

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 384 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.