Elöntik az adatok a Cég minden területéről, de mégsem látja át a folyamatok jellemzőit, trendjeit, összefüggéseit? Az adatokat nem dolgozzák fel grafikusan, nem elemzik számszerűen annak érdekében, hogy meghatározzák a folyamatok képességét, megfelelőségét? Jelentkezzen vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. Minitab alaptanfolyamára!

A tanfolyam a MINITAB szoftver segítségével felkészít a méréses és minősítéses adatok grafikus megjelenítésére, alapvető statisztikai adatfeldolgozására, elemzésére és a kapott eredmények értelmezésére. A statisztikai adatfeldolgozás jól hasznosítható a vizsgált folyamatok belső törvényszerűségeinek feltárására, a folyamatok optimalizálására, a problémák megoldására.

 

A tanfolyam célja

Képesség megszerzése a MINITAB szoftver alapvető adatmegjelenítési és statisztikai adatfeldolgozási és -elemzési funkcióinak használatára.

 

Célcsoport

A tanfolyamon való részvételt, azoknak a vezetőknek és munkatársaknak ajánljuk, akik a tanfolyamon megszerzett képességeket közvetlenül tudják alkalmazni munkájukban:

 • folyamatfejlesztési, folyamatfelelősi, vevőszolgálati, vevői reklamációkezelési, gyártáselőkészítési, gyártástervezési, előállítási, szolgáltatásnyújtási, beszállítófejlesztési, minőségellenőrzési, minőségirányítási, mérőeszközfejlesztési, logisztikai és karbantartási funkciókat ellátó munkatársak, valamint a problémamegoldó teammunkában (például 8D, PDCA, PLB, Kaizen, A3) és/vagy Six sigma projektekben résztvevő személyek.

Továbbá azoknak, akiket a tanfolyamon megszerzett képességek segítik abban, hogy megértsék, értelmezzék a munkájukhoz / funkciójukhoz kapcsolódó statisztikai adatfeldolgozások kimeneteit, eredményeit:

 • különböző szintű vezetők, kulcsszemélyek, auditorok és cégtulajdonosok.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

A tanfolyam az alábbi ismeretek és készségek elsajátítását teszi lehetővé:

 • adatok bevitele, kezelése,
 • az adatok grafikus megjelenítése,
 • méréses és minősítéses adatok alapvető statisztikai feldolgozása,
 • az adatfeldolgozás eredményeinek értelmezése, az alapján fejlesztési irányok meghatározása.

A szoftver alkalmazása mellett a Résztvevők elsajátítják az alkalmazott módszerek elméleti hátterét is.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középiskolai végzettség
 • Legalább 2 éves munkagyakorlat

 

Képzési tematika

 1. nap:

Ismerkedés a Minitab programmal

 • A MINITAB program kezelésének általános tudnivalói
 • A program felépítése, funkciói, menürendszere, kezelő felületei
 • Adattípusok, adatok bevitele, kezelése, adattípusok átalakítása, sor-oszlop csere, több oszlopot egy oszlopba, adat- és projektfileok beolvasása, mentése

 

Bevezető feladat megoldása

 • Adatgyűjtés, adatok grafikus megjelenítése (Graph menüpont fontosabb ábrázolási módjai, Stat > Basic Statistics, ANOVA és Quality Tools almenüpontok egyes funkcióinak használata)

 

A minőségirányításban alkalmazott statisztikai alapeszközök

 • Minőségképesség-vizsgálat:
  • Minőségképesség vizsgálat, normális eloszlás (Stat > Quality Tools > Capability Analysis – Normal, Capability Sixpack – Normal)
 • Szabályozókártyás szabályozás:
 • A szabályozás célja, logikája, a szabályozókártyák típusai (méréses és minősítéses)
 • Szabályozókártyák (egyedi érték, átlag, terjedelem, szórás, p-, np-, c-, u- kártyák)
  (Stat > Control Charts – Variables Charst for Individuals / Subgroups, Charts for Attributes Charts)
 1. nap:

A minőségirányításban alkalmazott statisztikai alapeszközök (folytatás)

 • Mérési rendszerek vizsgálata (pontosság, teljesítőképesség, stabilitás, linearitás, R&R) (Stat > Quality Tools > Gage Study)
 • Hipotézisvizsgálatok (statisztikai próbák)
 • Normalitásvizsgálat (Stat > Basics Statistics > Normality Test; Graph > Probability Plot)
 • Egy-, két- és többmintás statisztikai próbák (Stat > Basic Statistics > …, Stat > ANOVA > …)
 • Összefüggésvizsgálat, kétváltozós korreláció- és regressziószámítás (Stat > Regression, Stat > Basics Statistics > Correlation)
 • Minősítéses adatok statisztikai feldolgozása:
 • Pareto-diagram (Stat > Quality Tools > Pareto Chart)
 • Ok-okozati kapcsolatok megjelenítése:
 • Ishikawa diagram (Stat > Quality Tools > Cause-and-Effect…)
 • Résztvevők saját adatainak feldolgozása, az eredmények kiértékelése, a további teendők megbeszélése

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

A képzésen laptop használata szükséges, melyre igény szerint biztosítjuk a Minitab szoftver 30 napos próbaverzióját. (Vállalati laptop esetén, kérjük, győződjön meg róla, hogy rendelkezik rendszergazdai jogokkal a program telepítéséhez, vagy előzetesen kérje az IT támogatását a szoftver telepítéséhez)