Amennyiben vállalata az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerint tanúsított, és meg szeretné érteni annak követelményeit, ha minőségirányítási rendszerépítéssel és rendszerfejlesztéssel foglalkozik, vagy csak érdeklődik a téma iránt, látogasson el képzésünkre, ahol közérthető módon, gyakorlati tapasztokkal és példákkal kiegészítve szerezheti meg azon tapasztalatokat, kompetenciákat, amelyek a szabvány alkalmazásához szükségesek.

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és alkalmazni tudják annak érdekében, hogy minőségirányítási rendszerüket folyamatosan fejleszteni tudják. Célunk, hogy a résztvevőknek támogatást nyújtsunk abban, hogy egy tanúsító, vagy felügyeleti auditra fel tudjanak készülni, értsék, hogy az auditorok mit miért kérdeznek és tisztában legyenek azzal, hogy válaszként tőlük mit várnak el.

 

Célcsoport

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az ISO 9001:2015 szabvány követelményeivel, vagy csak érdeklődnek a téma iránt.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 9000 szabványcsalád megismerése
 • Az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány követelményeinek megismerése és alkalmazása

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű minőségmenedzsment ismeretek

 

Képzési tematika

 

 1. nap
 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR)
 • Az ISO 9000 szabványcsalád részei
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány jellemzői
 • AZ ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány felépítése
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése
 • A MIR alkalmazási területének meghatározása
 • A MIR és folyamatai
 • Vezetői szerepvállalás (5. fejezet)
 • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
 • Vevőközpontúság
 • Politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • A minőségcélok és az elérésük megtervezése
 • A változtatások tervezése
 • Támogatás (7. fejezet)
 • Erőforrások
 • Felkészültség (kompetencia)
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ

 

 1. nap
 • Működés (8 fejezet)
 • Működéstervezés és -felügyelet
 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása
 • A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése
 • A külső forrásokból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
 • A termékek előállítása és a szolgáltatás nyújtása
 • A termékek és szolgáltatások kibocsájtása
 • A nem megfelelő folyamatkimenetek, termékek és szolgáltatások felügyelete
 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
 • Vevői elégedettség
 • Elemzés és értékelés
 • Belső audit
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
 • Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység
 • Folyamatos fejlesztés

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.