A résztvevők megismerik egy az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint működő laboratórium kialakításának feltételeit, dokumentációs és minden egyéb követelményeit, amely az esetleges akkreditációhoz szükséges lehet. Megismerkednek a mérő és kalibráló laboratóriumok auditálásának menetével.

 

Célcsoport

A képzést laboratóriumi belső auditorok, minőségügyi szakemberek, menedzsment, illetve olyan vállalati vezetők részére ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a külső független, vagy üzemi – belső szervezeti – ellenőrző laboratóriumok folyamatainak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti működtetésének és auditálásának követelményeivel, valamint mindazoknak, akik egy jól működő vizsgálólaboratóriumot szeretnének létrehozni, laboratóriumi irányítási rendszert bevezetni, működtetni és fenntartani a fenti szabvány követelményeinek megfelelően.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerkednek a minőségirányítás laboratóriumban használt alapvető fogalmaival, az akkreditálási eljárás folyamatával, valamint a laboratóriumok minőségirányítási vezetőinek feladataival, beleértve az irányítási dokumentációs rendszer felépítését, illetve a belső audit folyamatát. A képzés gyakorlati példák segítségével nyújt segítséget az irányítási rendszer kidolgozásához, létrehozásához, bevezetéséhez, működésének fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Minőséggel kapcsolatos alapvető laboratóriumban használt fogalmak ismerete
 • Akkreditálási eljárással kapcsolatos ismeretek, és követelmények teljesítésének elsajátítása
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány alapfogalmainak, követelményeinek ismerete
 • A laboratóriumi dokumentációs rendszer felépítésének, kialakításának, valamint a laboratórium

tevékenységéhez kapcsolódó egyéb dokumentumok ismerete

 • Az erőforrásokkal (személyi, környezeti és tárgyi) kapcsolatos követelmények ismerete
 • Az irányítási rendszer működésének felügyelete, és annak ismerete

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű metrológiai ismeretek

 

Képzési tematika

 1. nap
 • Minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmak
 • Minőség alapvető fogalma és megvalósítása a laboratórium munkájában
 • Az ISO 9001 szabvány alapjai és kapcsolódása az ISO 17025 szabvánnyal.
 • Akkreditálási eljárással kapcsolatos alapvető ismeretek
 • Az akkreditálás célja és a folyamat lépései
 • Kézikönyv és kapcsolódó dokumentumok felépítése, formai és egyéb követelmények. (NAH)

Az akkreditálási eljárással kapcsolatos követelmények

 • A NAH aktuális előírásai az akkreditációs folyamatban

 

 1. nap
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány alapfogalmai
  • Pártatlanság
  • Laboratórium
  • Bizalmasság
  • Döntési szabály
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményei
 • A laboratórium irányítási dokumentációs rendszerének felépítése, kialakítása A és B módszer
 • A laboratórium rendszerének szerkezeti felépítése
 • Önálló vagy egyéb szervezetek részei
 • Felelősségek hatáskörök
 • A laboratórium erőforrásainak követelményei
 • Személyzettel, Környezettel és a Berendezésekkel kapcsolatos követelmények
 • Vizsgálati módszerek (szabványos és nem szabványos módszerek)
 • Módszerek validálása és verifikálása
 • Szoftverek és számítógépes rendszerek igazolása
 • Kalibrálási időközök meghatározása
 • A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések lehetséges formátumai
  • Kalibrálási terv
  • Dolgozói mátrix
  • Beszállítók kiválasztása, nyilvántartása
  • Kockázatértékelés
 • Az irányítási rendszer működésének felügyelete (belső audit, vezetőségi átvizsgálás, helyesbítő és megelőző intézkedések)

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.