Az orvostechnikai szektorban dolgozik, és úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 13485:2016 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai szabványon alapuló MSZ EN ISO 13485:2016 követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer alkalmazása révén a szervezet az orvostechnikai szakterületen a szabályozási és vevői követelményeket folyamatosan kielégítse, eredményességét fenntartsa.

 

Célcsoport

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még az orvostechnikai szakterületen (is) tevékenykedő felkészítőket, valamint a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azon vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az MSZ EN ISO 13485:2016 és a minőségirányítási rendszer auditálásának követelményeivel, és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az orvostechnikai szakterületre vonatkozó MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány elhelyezkedése az irányítási rendszerek szabványai között
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány szerkezetének és követelményeinek megismerése és alkalmazása
 • Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hazai és uniós szabályozás (irányelvek, rendeletek) követelményei és az MSZ EN ISO 13485:2016 szabvány alkalmazása közötti kapcsolatok megismerése
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű minőségmenedzsment ismeretek
 • Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos alapvető ismeretek

 

Képzési tematika

 

 1. nap
 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR)
 • Irányításirendszer-szabványok, beleértve az ISO 9000 szabványcsaládot és az ISO 9001:2015-öt, az ISO 13485:2016 kapcsolata ezekkel
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 és az orvostechnikai szakterület hazai és európai szabályozásának általános ismertetése
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 alkalmazási területe és fő fókuszpontjai
 • Nemzetközi à európai à magyar szabvány, ennek jelentősége és tükröződése a szabvány szerkezetében
 • Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozások
 • Összefüggés az európai (hazai) szabályozással à (honosított) harmonizált szabvány
 • Az MSZ EN ISO 13485:2016 részletes ismertetése:
 • A szabvány alkalmazása
 • Az alkalmazók köre
 • Kizárás, nem alkalmazás
 • Szakkifejezések, fogalmak és értelmezésük a szabályozások tükrében (3. fejezet)
 • Minőségirányítási rendszer (4. fejezet)
 • Általános követelmények
 • Dokumentációs rendszer, a szabályozásokban előírt dokumentumok
 • A vezetőség felelősségi köre (5. fejezet)
 • Elkötelezettség, vevőközpontúság
 • Minőségpolitika, minőségcélok, tervezés
 • Felelősségi és hatáskörök, kommunikáció
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Gazdálkodás az erőforrásokkal (6. fejezet)
 • Humán erőforrások
 • Infrastruktúra, munkakörnyezet, a szennyezettség szabályozása
 • A termék előállítása (7. fejezet)
 • A termék-előállítás megtervezése, kockázatmenedzsment (7.1. szakasz)
 • A vevővel kapcsolatos folyamatok (7.2. szakasz)
 • Tervezés és fejlesztés (7.3. szakasz)
 • Megtervezés, bemenetek, kimenetek, átvizsgálás, gyártásba adás, szabályozási követelmények
 • Verifikálás és validálás
 • Változáskezelés
 • Tervezési és fejlesztési dosszié (à tanúsítási dokumentáció)
 • Beszerzés (7.4. szakasz)
 • Alvállalkozásba adott folyamatok, termékbeszállító, kritikus beszállító
 1. nap
 • A termék előállítása – folytatás (7. fejezet)
 • A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása (7.5. szakasz)
 • Szabályozás és bizonylatolás
 • Terméktisztaság
 • Telepítés és szerviz
 • Folyamatvalidálás, gyártásban használt szoftver és alkalmazása
 • Külön követelmények steril orvostechnikai eszközökre, a sterilizálási folyamatok és a sterilgátrendszer validálására
 • Azonosítás, nyomonkövethetőség
 • Vevői tulajdon
 • A termék megóvása
 • Megfigyelő- és mérőberendezések (7.6. szakasz)
 • Mérésben használt szoftver
 • Mérés, elemzés, fejlesztés (8. fejezet)
 • Visszacsatolás/visszajelzés, panaszkezelés, jelentés a szabályozó hatóságoknak
 • Kitekintés az EU rendeletekre
 • Belső audit
 • A folyamatok és a termék figyelemmel kísérése, mérése
 • A nem megfelelő termék kezelése
 • Adatelemzés
 • Fejlesztés, helyesbítő és megelőző tevékenységek

 

 

 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
 • Auditálás alapjai és alapelvei
 • Auditprogram irányítása
 • Auditok tervezése
 • Auditok lebonyolítása
 • Auditok helyszíni lefolytatása
 • Auditok eredményeinek értékelése
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek
 1. nap
 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 396 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.

 

Megjegyzés

Az auditori tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.