A tanfolyam rövid leírása 

A tanfolyam a magyarországi minőségkultúra fejlesztését támogatja azzal, hogy közérthető módon, strukturált formában összefoglalja a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos legfontosabb elméleti alapokat, eligazít a kapcsolódó alapszabványok területén, bemutatva azok alkalmazási területét, céljait, felépítését és fontosabb tartalmi elemeit, továbbá bevezeti a résztvevőket a leggyakrabban alkalmazott problémamegoldási módszerek és minőségtechnikák világába. 

 

A tanfolyam célja 

A résztvevők ismerjék és értsék meg a minőséggel és minőségirányítással kapcsolatos elméleti alapokat és megfontolásokat. Igazodjanak el az ISO 9001-es szabványban, legyen rálátásuk a TQM alapelveire és értsék meg az irányítási rendszerek auditját leíró ISO 19011-es szabvány fontosabb iránymutatásait. Ezen túlmenően ismerjék meg az irányítási rendszerek működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez alkalmazható legismertebb problémamegoldó módszereket és minőségtechnikákat. 

 

Célcsoport 

Döntéshozók – rendszerszemléletük fejlesztéséhez; minőségirányítási rendszert működtető szervezetek munkatársai – a rendszerfejlesztéséhez való hozzájárulásuk megalapozásához; munkatársak, akik perspektívát látnak a minőségirányítási területen történő tevékenységben – szakmai tudásuk megalapozásához; minőségirányítási rendszert működtető munkatársak – ismeretfrissítés, tudásfejlesztés. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

A minőségi és minőségirányítási alapvetések, fogalmak biztos ismerete; az ISO 9001 szabvány céljainak, felépítésének és fontosabb tartalmi elemeinek ismerete; problémamegoldó módszerek és alapvető minőségtechnikák ismerete, bevezetés a 8D problémamegoldás és az FMEA alapjaiba 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

Nincs. 

 

Képzési tematika: 

1 nap:Minőség, minőségirányítás  

 • A minőség fogalma, értelmezése 
 • A vevő fogalma, a vevői igények szerkezete 
 • A minőségirányítás fogalma és alapjai  
 • A minőségirányítás célja  
 • Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer modellje 
 • Az ISO 9001 szabvány követelményei 

 

2. nap:Minőség,minőségirányítás (folytatás) 

 • Az ISO 9001 szabvány követelményei (folytatás) 

 

3 nap:Minőségirányítási módszerek, technikák 

 • A minőségirányítási rendszer belső auditja, az ISO 19011 szabvány alapjai 
 • Problémák jellege, előfordulása, költségei 
 • Kockázatelemzés az FMEA módszerrel 
 • Problémamegoldás a 8D módszerrel 

 

4. nap:Minőségirányítási módszerek, technikák(folytatás)  

 • Pareto analízis 
 • 7QC minőségtechnikák: Ishikawa, hibagyűjtő lap, folyamatábra, statisztikai módszerek, vizualizációs technikák 

 

Képzés időtartama: 4 nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 440 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.