Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Hogy nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál?

Nem biztos a tudásában, szeretné ismereteit elmélyíteni, gyakorlati információkat kapni, illetve megismerni a kapcsolódási pontokat a leggyakrabban használt többi ISO szabvánnyal?

Akkor jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. ISO 14001:2015 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a környezetközpontú irányítási rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit egy olyan eszköz, amely segíti a vezetőket a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik az ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány követelményeit ismerik, értik és a környezetirányítási rendszert auditálni tudják annak érdekében, hogy azt folyamatosan fejleszteni tudják, megfeleljenek az érdekelt felek elvárásainak és őket a megfelelő, tényeken alapuló információk birtokában tájékoztatni tudják.

 

Célcsoport

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál ISO 14001:2015 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még a környezetvédelmi és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni az ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer auditálásának követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Az ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány felépítésének, céljának és elvárásainak megismerése.
 • Az ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány követelményeinek megismerése és alkalmazása.
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül.
 • Az auditorok speciális kommunikációs technikáinak megismerése.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Előnyt jelent a korábban megszerzett környezetvédelemben, rendszerismeretben való jártasság, illetve a belső motiváció és érdeklődés megléte.

 

Képzési tematika

 1. nap
 • Környezetvédelem, környezetközpontú irányítási rendszer (továbbiakban KIR)
 • Környezetközpontú irányítási alapelvek
 • Az ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány jellemzői és felépítése
 • Az ISO 14001:2015 részletes ismertetése:
 • A szervezet és környezete (4. fejezet)
 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
 • A KIR alkalmazási területének meghatározása
 • A KIR és folyamatai
 • Vezetői szerepvállalás (5. fejezet)
 • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
 • Környezeti politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Tervezés (6. fejezet)
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Környezeti célok és az elérésük megtervezése
 • Támogatás (7. fejezet)
 • Erőforrások
 • Felkészültség (kompetencia)
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ
 • Működés (8 fejezet)
 • Működéstervezés és -felügyelet
 • Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
 1. nap
 • Teljesítményértékelés (9. fejezet)
 • Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés
 • Belső audit
 • Vezetőségi átvizsgálás
 • Fejlesztés (10. fejezet)
 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 • Folyamatos fejlesztés
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
 • Auditálás alapjai és alapelvei
 • Auditprogram irányítása
 • Auditok tervezése
 • Auditok lebonyolítása
 • Auditok helyszíni lefolytatása
 • Auditok eredményeinek értékelése
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek
 1. nap
 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Kommunikációs alapismeretek és gyakorlatok, mint az auditor legfontosabb eszköze
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 330 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.