A termékgyártással foglalkozó vállalatoknál elengedhetlen, hogy a termékeket minősítő auditorok megfelelő, vevői követelményekkel összhangban lévő képzettséggel, kompetenciával rendelkezzenek. 

Azon felül, hogy ezek a munkatársak magas szinten ismerik az általuk ellenőrzött és minősített termékeket, a vevői követelményeket, elengedhetetlen, hogy a termékauditálási tevékenységgel, annak folyamatával is tisztában legyenek. Ha úgy érzni, hogy ezirányú ismeretei fejlesztést igényelnek, vagy vevője előírja a VDA 6.5 Termékaudit” szerinti tanúsítvány megszerzését, látogasson el képzésünkre! Jelentkezzen most! 

 

A tanfolyam célja 

Olyan, a termékauditálással kapcsolatos ismeretek átadásaamelyek birtokában a résztvevők képesek lesznek a termékauditok szakszerű tervezésére, lebonyolítására, az auditot követő tevékenységek kezdeményezésére, adott esetben, azok visszakövetésére. 

 

Célcsoport 

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik vállalatuknál termékauditokat terveznek, lebonyolítanak, illetve azoknak, akik felelősek ennek a tevékenységnek az irányítására, felügyeletére. Ezenkívül várunk mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.5 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.1), valamint betekintést nyerhetnek az ISO 19011:2018 szabvány előírásaiba. 
 • Képesek lesznek az auditprogram elkészítésére, annak figyelemmel kísérésére, 
 • Auditterv elkészítésére, 
 • Termékauditok lefolytatására, 
 • Auditjelentés elkészítésére, 
 • Megismerik a termékauditorokra vonatkozó képzettségeket. 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 

Képzési tematika 

 • A termékaudit céla, alkalmazási területe 
 • A VDA 6.5 kapcsolódása egyéb követelményekkel, szabványi környezet 
 • A termékaudit menete 
 • Az auditprogram 
 • Bementi kritériumok az auditprogramhoz 
 • Az auditprogrammal kapcsolatos megállapítások 
 • Az auditprogram alkalmazási területe 
 • Az auditprogram végrehajtása 
 • Az auditprogram végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése 
 • Az auditterv 
 • Vizsgálati jellmezők 
 • Vizsgálóeszközök és vizsgálandó termékek száma 
 • Az alkatrészek irányítására vonatkozó előírások 
 • Az alkatrészek kiválasztása 
 • Vizsglandó alkatrészek jelölése 
 • Alkatrészek visszahelyezése 
 • Hivatkozási dokumentumok 
 • Tremékaudit lefolytatása 
 • Auditjelentés 
 • Megjegyzések az eltérések osztályozásához és értékeléséhez 
 • Az auditot követő intézkedések kezdeményezése 
 • Azonnali intézkedések 
 • Tudástranszfer 
 • Termékauditorok képzettsége 
 • Termékauditor 
 • További szerepek 
 • Hivatkozási dokumentumok 

 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 130 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.