Nincs képzett folyamatauditor vállalatuknál? Vagy úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményt, esetleg nem elég hatékonyak? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a Tequa International Kft. VDA 6.3 belső folyamatauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a folyamatauditok szakszerű lebonyolítására.

 

A tanfolyam célja

Olyan alapvető ismeretek átadása, a résztvevők számára, amelyek alkalmazásával képesek lehetnek hatékony, a folyamatos fejlődést elősegítő folyamatauditok végrehajtására, fókuszba helyezve a folyamatszemléletet és a kockázatalapú megközelítést. Ezen ismeretek jó alapot biztosítanak a kompetenciáik továbbfejlesztésére.

 

Célcsoport

Elsősorban azon munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál folyamatauditokat folytatnak le.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Annak ismerete, hogy a VDA 6.3 követelményrendszernek milyen kapcsolata van a minőségirányítási rendszerszabványokkal (ISO 9001, IATF 16949) és egyéb VDA szabványokkal (VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4, VDA 6.5, VDA 6.7)
 • Auditálási ismeretek, amelyek kiterjednek az:
 • audit tervezésére,
 • a folyamatauditok lebonyolítására (felkészülés, helyszíni audit, értékelés, jelentéskészítés)
 • a folyamatauditok lezárására és utógondozására.
 • VDA 6.3 „D” elemeinek részletes megismerése, a kéréskatalógus értelmezése.
 • Auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése.
 • Auditkommunikáció.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Minőségügyi eszközök és módszerek (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D, SWOT) jó ismerete
 • Vonatkozó vevőspecifikus követelmények ismerete
 • Vonatkozó irányítási rendszer követelményeinek ismerete (Pl. ISO 9001, IATF16949, VDA 6.1, VDA 6.2)
 • Termék- és folyamatspecifikus ismeretek
 • Lehetőleg autóipari, gyártó vállalatnál szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, melyből legalább 1 év minőségirányítási területről származik.

 

Képzési tematika

 

 1. nap
 • A VDA 6.3 kapcsolódása egyéb követelményekkel, szabványi környezet
 • Audittípusok áttekintése, a kapcsolódások és különbözőségek bemutatása
 • A folyamatszemléletű megközelítés, illetve kockázatelemzés bemutatása a „teknős-modell“ segítségével
 • Az auditálás folyamata (auditprogram, auditmegbízás, előkészítés, végrehajtás, értékelés, lezárás, utógondozás)
 • A folyamatauditok értékelési sémája

 

 1. nap

VDA 6.3 „D” elemeinek részletes áttekintése:

 • D2 folyamatelem – Projektmenedzsment
 • D3 folyamatelem – A szolgáltatás fejlesztésének megtervezése
 • D4 folyamatelem – A szolgáltatás fejlesztésének megvalósítása
 • D5 folyamatelem – Beszerzésmenedzsment
 • D6 folyamatelem – Szolgáltatás nyújtása
 • D7 folyamatelem – Vevőtámogatás, vevői elégedettség, vevőszolgálat

 

 1. nap
 • Auditorokkal szemben támasztott követelmények
 • Auditori viselkedési normák,
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 3 nap = 24 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 330 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.