Úgy érzi, hogy a lefolytatott auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyakNincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. VDA 6.2 belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azon kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányítási rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti! 

 

A tanfolyam célja 

Olyan szakemberek képzése, akik a VDA 6.2 szabvány követelményeit ismerikértik és auditálni tudják annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszert folyamatosan fejleszteni és vevőiket megfelelő, tényeken alapuló információk birtokában tájékoztatni tudják 

 

Célcsoport 

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál VDA 6.2 szabvány szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak. 

Rajtuk kívül várjuk még minőségirányítási és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni a VDA 6.2 és minőségirányítási rendszer auditálásának követelményeivel és olyan ismereteket szeretnének szerezni, amelyek alkalmassá teszik őket a belső auditok tervezésére, végrehajtásában való aktív közreműködésre és annak dokumentálására, nyomon követésére. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

 • Az ISO 9000 szabványcsalád megismerése 
 • Az ISO 9001:2015 és a VDA 6.2 szabványok kapcsolatának megismerése és alkalmazása 
 • A VDA 6.2 szabvány követelményeinek megismerése és megértése alkalmazhatósági szinten 
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig. 
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül  
 • Auditori kommunikáció – kérdezéstechnika, auditpszichológia 

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 • Az ISO 9001:2015 szabvány ismerete előnyt jelent 

 

Képzési tematika 

1. nap 

 • Minőség, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR) 
 • Az ISO 9000 szabványcsalád részei és az ISO 9001:2015 kapcsolata a VDA 6.2 szabvánnyal 
 • Minőségirányítási alapelvek 
 • Az ISO 9001:201és az VDA 6.2 szabványok jellemzői és felépítése 
 • A VDA 6.2 kiegészítéseinek részletes ismertetése az ISO 9001:2015 fejezeteit alapul véve: 
 • A szervezet és környezete (4. fejezet) 
 • A szervezet és környezetének megértése 
 • Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése 
 • A MIR alkalmazási területének meghatározása 
 • A MIR és folyamatai 
 • Vezetői szerepvállalás (5. fejezet) 
 • A vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 
 • Vevőközpontúság 
 • Politika 
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök 
 • Tervezés (6. fejezet) 
 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 
 • A minőségcélok és az elérésük megtervezése 
 • A változtatások tervezése 

2. nap

 • Támogatás (7. fejezet) 
 • Erőforrások 
 • Felkészültség (kompetencia) 
 • Tudatosság 
 • Kommunikáció 
 • Dokumentált információ 
 • Működés (8 fejezet) 
 • Működéstervezés és felügyelet 
 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása 
 • A termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése 
 • A külső forrásokból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete 
 • A termékek előállítása és a szolgáltatás nyújtása 
 • A termékek és szolgáltatások kibocsájtása 
 • A nem megfelelő folyamatkimenetek, termékek és szolgáltatások felügyelete

3 nap 

 • Teljesítményértékelés (9. fejezet) 
 • Vevői elégedettség 
 • Elemzés és értékelés 
 • Belső audit 
 • Vezetőségi átvizsgálás 
 • Fejlesztés (10. fejezet) 
 • Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység 
 • Folyamatos fejlesztés 
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint 
 • Auditálás alapjai és alapelvei 
 • Auditprogram irányítása 
 • Auditok tervezése 
 • Auditok lebonyolítása 
 • Auditok helyszíni lefolytatása 
 • Auditok eredményeinek értékelése 
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek 

4. nap 

 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése 
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció 
 • Auditálási gyakorlat 
 • Vizsga 

 

Képzés időtartama:  nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 440 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.