Vállalatának minőségirányítási rendszere VDA 6.1 szerint van tanúsítva? Úgy érzi esetleg, hogy a lefolytatott belső auditok nem hoznak megfelelő eredményeket, esetleg nem elég hatékonyak? Nincs elegendő képzett rendszerauditor vállalatuknál? Jelentkezzen, vagy küldje el munkatársait a TEQUA International Kft. VDA 6.1 szerinti belső rendszerauditori tanfolyamára, ahol elsajátíthatják azokat a kompetenciákat, ismereteket, amelyek alkalmassá teszik Önt és munkatársait a minőségirányi rendszerauditok szakszerű, professzionális lebonyolítására. Ne feledje, az audit nem pusztán egy minőségügyi eszköz, hanem a vezetőket segíti a probléma pontos feltárásában, ami gyakran már a megoldás felét jelentheti!

 

A tanfolyam célja

Olyan szakemberek képzése, akik a VDA 6.1 követelményeit ismerik, értik és auditálni tudják a minőségirányítási rendszert annak érdekében, hogy ezt a rendszert folyamatosan tudják fejleszteni és egy vevői, vagy tanúsító auditon megfelelő eredményt érhessen el a vállalat.

 

Célcsoport

Elsősorban azoknak a munkatársaknak ajánljuk, akik saját vállalatuknál VDA 6.1 szerinti belső rendszerauditokat folytatnak le, valamint minőségirányítási rendszer kiépítésével és fejlesztésével foglalkoznak.

Rajtuk kívül várjuk még a minőségirányítási és a vállalat más területeiről azokat a vezetőket és munkatársakat, akik szeretnének megismerkedni a VDA 6.1 követelményeivel, a vállalat működését rendszer szinten szeretnék átlátni és a jövőben aktív szerepet vállalnának az auditálási tevékenységben.

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • Rendszerszemlélet
 • A VDA 6.1 követelményeinek megismerése és alkalmazása
 • Az auditok lebonyolításának megismerése és alkalmazása az auditprogram tervezésétől kezdve az egyes auditok tervezésén, lebonyolításán át az auditok után követéséig.
 • Az auditálással, az auditorokkal szemben támasztott követelmények megismerése és megértése az ISO 19011:2018 szabvány követelményein keresztül

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Legalább középfokú végzettség
 • Alapszintű minőségmenedzsment ismeretek

 

Képzési tematika

 1. nap
 • Minőségirányítási alapok, minőségirányítási rendszer (továbbiakban MIR)
 • ISO 9001:2015 és VDA 6.1 szabvány kapcsolata
 • Audittípusok
 • Rendszeraudit
 • Fogalommeghatározás
 • VDA 6.1 kérdéskatalógus
 • Vezetőség felelőssége
 • Minőségirányítási rendszer
 • Belső audit
 • Személyi erőforrás, kompetencia és oktatás
 • A minőségirányítási rendszer pénzügyi megfontolásai
 • Termékbiztonság
 • Vállalati stratégia
 • Szerződések vizsgálata, minőség a marketingben
 1. nap
 • Termékfejlesztés
 • Beszerzés
 • Vevő által rendelkezésre bocsátott termékek kezelése
 • A termék jelölése, visszakövethetősége
 • Folyamatirányítás
 • Termékvizsgálatok
 • Mérőeszköz felügyelet
 • Hibás termékek kezelése
 • Anyagkezelés, raktározás, csomagolás, konzerválás és kiszállítás
 • Szolgáltatás megvalósulása
 • Szerviz (vevőszolgálat, gyártást követő feladatok)
 • Helyesbítő intézkedések
 1. nap
 • Folyamattervezés
 • Dokumentált információk kezelése
 • Statisztikai módszerek
 • ISO 9001:2015 és VDA 6.1 összehasonlítási mátrix
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint
 • Auditálás alapjai és alapelvei
 • Auditprogram irányítása
 • Auditok tervezése
 • Auditok lebonyolítása
 • Auditok helyszíni lefolytatása
 1. nap
 • Auditálás az ISO 19011:2018 szerint (folytatás)
 • Auditok eredményeinek értékelése
 • Helyszíni auditot követő tevékenységek
 • Az auditorok felkészültsége és kiértékelése
 • Audittechnikák, auditori kommunikáció
 • Auditálási gyakorlat
 • Vizsga

 

Képzés időtartama: 4 nap = 32 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 440 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.