Az oktatás végére résztvevők elkészítik egy fókuszelem FMEA-ját. Megismerkednek az alapelvekkel, a legfontosabb módszerekkel és szabályokkal, valamint megértik az FMEA hasznosságát.  

 

A tanfolyam célja: design FMEA végrehajtásának megismerése a VDA-AIAG közös FMEA kiadvány követelményei alapján.  

 

Célcsoport: minden olyan munkatárs, aki részt fog venni az FMEA folyamatában: mérnökség, minőségtervezés, minőségirányítás, termékfejlesztés, valamint a vállalat termékfejlesztési folyamataihoz kapcsolódó különböző technológiáknak a konkrét tervezéssel napi kapcsolatban álló szakértői. Tesztmérnökök, fejlesztőmérnökök, rendszermérnökök. 

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák: Az oktatás során a résztvevőkkel egy előre meghatározott termék egy-egy fókuszelemén fogunk végighaladni. Kérjük, hogy ehhez a vállalat jelen lévő munkatársai minden szükséges információval rendelkezzenek: rajz, termék- és jogszabályi követelmények, funkciók, az egyes designelemekhez tartozó konkrét specifikációk, korábbi reklamációk, teszteredmények. Az FMEA folyamatában lépésről lépésre fogunk haladni. Minden egyes lépésnél először megtörténik az elméleti háttér rövid magyarázata, majd csoportmunkában elvégezzük a gyakorlati FMEA adott lépését. 

 

Képzési tematika:

1. nap

 • Mi az az FMEA? 
 • Az FMEA folyamata: elmélet és gyakorlat vegyesen.  
 • Tervezés. Tervezzük meg az FMEA-t! 
 • Struktúraelemzés. Válasszuk ki a rendszer, a fókuszelem és az okelem szintjét! 
 • Funkcióelemzés. Milyen specifikációs és funkcionális követelmények kapcsolódnak az adott komponenshez, designelemhez? 
 • Hibaelemzés. Milyen hibamódok kapcsolódhatnak a korábbi tapasztalatok alapján a fókuszelem egyes követelményeihez? Ezek milyen következménnyel járhatnak? Súlyosság értékelése. Milyen okokra vezethetők vissza e hibák? Milyen módszerekkel próbáljuk jelenleg e hibák okait kiküszöbölni? 

 

2. nap

 • Kockázatelemzés. A jelenleg meglévő megelőzési módszerek alapján milyen valószínűséggel fognak az egyes hibaokok bekövetkezni? A meglévő detektálási módszereink, a tapasztalatok alapján, milyen biztonsággal szűrik ki ezeket a hibákat? 
 • Optimalizálás: Melyek azok a kockázatok, amelyekre intézkedéseket kell hoznunk? Melyek lennének ezek az intézkedések? Hogyan követjük ezek végrehajtását az FMEA-ban? 
 • Dokumentáció. Hova vezetjük tovább az FMEA lényeges megállapításait? Mit osztunk meg a vevővel? Milyen jó gyakorlatokat és tanulságokat vihetünk tovább más termékekre, illetve jövőbeli projektekre? 
 • A lépések összefoglaló ismétlése. 
 • Az oktatás befejező beszélgetéssel zárul, ahol a résztvevők választ kaphatnak a megmaradó kérdéseikre, illetve az oktató is kéri a résztvevők visszajelzéseit a képzésről. 

 

Képzés időtartama:  nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.