A képzés középpontjában a VDA Termékintegritás kötetének előírásai, valamint a Volkswagen konszern termékbiztonsági megbízottra (PSB) vonatkozó követelményei állnak. A résztvevők számára világos lesz, hogy a termékek megfelelőségéért és biztonságosságáért mit tehetnek, és az elkövetett hibák milyen következményekkel járnak.

 

A tanfolyam célja

A résztvevők megismerkednek a VDA Termékintegritás kötetének előírásaival, valamint a VW konszern termékbiztonsági megbízottra vonatkozó követelményeivel, a termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott feladataival, felelősségi körével, döntési hatáskörével és a szervezetnél betöltött szerepével. A képzés résztvevői megértik, hogy a termékbiztonsági és megfelelőségi megbízottnak milyen minőségirányítási és kockázatkezelési ismeretekkel kell rendelkeznie, mik a feladatai új termékindításnál, reklamációnál, futó szériánál, valamint a vevővel való kommunikációban. Megismerkedünk a termékintegritási szervezettel, az egyes projektfázisokhoz kapcsolódó termékintegritási feladatokkal, valamint a visszahívásokkal kapcsolatos teendőkkel is. Világossá válik, hogy a VW konszern milyen elvárásokat támaszt a szállítóval mint szervezettel szemben a termékbiztonságot illetően – a tanfolyam során megvizsgáljuk a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit erre vonatkozó előírásait is.

A résztvevők emellett megismerkednek a termékfelelősség és a termékbiztonság jogi hátterével, hogy felkészülten tudjanak az ezzel kapcsolatos kockázatok behatárolásán és mérséklésén dolgozni.

 

Célcsoport

Elsősorban a mérnökök, vezetők, vevői kapcsolattartók és a jelenlegi vagy leendő PSCR-ek. (Product Safety and Conformity Representative, termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott).

 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák

 • A termékbiztonsági és -megfelelőségi megbízott feladatai, felelőssége, kompetenciái
 • A Termékintegritás VDA kötet követelményei
 • A VW konszern termékbiztonsági követelményei a Formel Q-Konkret és a Formel Q-Fähigkeit alapján
 • A termékfelelősség és termékbiztonság jogi szabályozásának értelmezése
 • A vállalatnál a termékfelelősség és termékintegritás következményeinek meghatározása

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Legalább 3 év autóiparban szerzett tapasztalat

 

Képzési tematika:

1.nap:

Bevezetés

 • Miért született meg a pozíció?
 • Miért lett annyira fontos ez a téma?

 

A VDA Termékintegritás kötete – 1. rész

 • A termékintegritás fogalma
 • A termékintegritási szervezet
 • A PSCR-re vonatkozó képzettségi követelmények
 • Termékintegritás a termékéletciklusban

 

További termékbiztonsági követelmények

 • Az IATF 16949 Termékbiztonság fejezete
 • A Formel Q Konkret és a Formel Q Fähigkeit releváns követelményei
 • „A levél” – a Volkswagen ismertetője a PSB szerepéről, ismereteiről, hatásköreiről

 

A PSCR munkaköri leírása

 • Gyakorlat

 

 

 1. nap:

Jogszabályi háttér

 • Piacfelügyeleti (termékbiztonsági) törvény
 • A termékfelelősség jogi szabályozása (PTK)

 

Kockázatelemzési módszerek

 • FTA
 • FMEA
 • Teknős-diagram
 • SWOT-analízis

 

A VDA Termékintegritás kötete – 2. rész

 • Teendők termékhibák esetén
 • Eszközök és módszerek

 

Csoportmunka – termékbiztonsági reklamáció kezelése

 • 8D – a probléma elemzése, azonnali intézkedés, okelemzés, javító intézkedés, megelőzés, lessons learned
 • FMEA aktualizálása
 • Control Plan aktualizálása

 

Képzés időtartama: 2 nap = 16 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’)

 

Teljesítményt értékelő rendszer:

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.

 

A képzés díja: 220 € + áfa/fő

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.)

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.