Az FMEA alkalmazása (készítése, felülvizsgálata, aktualizálása) multidiszciplináris, vagyis többszempontú megközelítésen alapuló csapatmunka keretében történik. Ahhoz egy ilyen csapat munkája hatékony és sikeres legyen szükséges egy moderátor jelenléte és aktív közreműködése. A moderátor az a személy, aki kérdéseivel, kéréseivel, felszólításaival és útmutatásaival irányítja és mederben tartja a csoport tanácskozását, esetenként vitáját. Ezen tevékenységével hozzásegíti a csoportot, hogy ezt a komplex tevékenységet a lehető legrövidebb időn belül használható eredményt felmutatva tudja végezni.

.  

A tanfolyam célja 

A moderátor szerepkörön belül megtanulni a teammunka sajátosságait, a team kapcsolatrendszerét a szervezeti hierarchiával, valamint elsajátítani a teammunka irányításának fogásait.

 

Célcsoport 

Elsősorban autóiparban/ autóipari beszállítóknál tevékenykedő szakemberek, akik jelenleg, illetve a jövőben FMEA moderátori tevékenységet látnak el, vagy szándékoznak ellátni.

Rajtuk kívül ajánljuk még a képzést minőségirányítás, gyártástervezés, termelési, logisztikai területen dolgozó szakemberek és vezetők, belső és független konzulensek, leendő vagy gyakorló auditorok számára.

. 

A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák 

A képzést elvégző hallgatók alkalmasak lesznek a teamvezetői tevékenységek, a teammunka koordinálásával, moderálásával kapcsolatos feladatok ellátására.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

  • Legalább középfokú végzettség
  • Legalább féléves munkatapasztalat.
  • FMEA módszertan ismerete

 

Oktatási modulok  

  • Az FMEA moderátor szerepe
  • Az eredményes megbeszélés feltételei
  • A csapat összetétele, létrehozása
  • A csapat működése, a tagok szerepe, a csapatmunka fázisai
  • A beszélgetés irányítása, konfliktusok kezelése, a kommunikáció szabályai

 

Képzés időtartama: 1 nap = 8 OE (OE = oktatási egység, 1 OE = 45’) 

 

Teljesítményt értékelő rendszer 

A tanfolyam végén feleletválasztásos elméleti teszt kitöltése.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

A képzésen való legalább 90%-os jelenlét, a vizsgakövetelmény eredményes teljesítése és a tanfolyam díjának kiegyenlítése.  

 

A képzés díja: 130 € + áfa/fő  

Az ár magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tan- és segédanyagok, valamint a vizsga díját. Az esetlegesen felmerülő utazási és szállásköltségeket nem tartalmazza. (A képzési díjon felül, közvetített szolgáltatásként, kiszámlázásra kerülnek a tantermi oktatások szüneteiben biztosított frissítők, valamint az ebéd költségei 25 €+áfa/fő/nap áron.) 

Az árak Euróban értendők, az árfolyam a számla kiállításának napján érvényes MNB Euró deviza középárfolyam alapján kerül meghatározásra.